ULUS DEVLETLERİ PARÇALAMAK VE ANDIMIZ * Tebrikleri önce HDP mi kabul edecek?

Bağlantılı yazılar;
https://nacikaptan.com/?p=87523 – ULUS BİRLİĞİ, DİRLİĞİ, YURT SEVGİSİ, ÇALIŞKANLIK, DÜRÜSTLÜK YASAKLANIR MI? ANDIMIZ…* HANGİ ÜLKELERDE AND OKUNUYOR
https://nacikaptan.com/?p=87534– ANDIMIZ NEDEN KALDIRILDI? – Zahide UÇAR

Naci KAPTAN – 15 MART 2021
ULUS Devletleri parçalamak için O devletleri kök bağlarından, tarihten, tasada ve kıvançta birlikten koparmak gerektir. Günümüz dünyasında emperyalizm karşısında en büyük direnç noktası ULUS DEVLETLERDİR. 
Emperyalizm ULUS BİRLİĞİNİ özümsemiş ve buna uygun tasarlanmış olan devletlere sızamaz ve ele geçiremez. Bu nedenle soğuk savaş  yerini yeni psikolojik savaş yöntemlerine terk etmiştir. En büyük silahları “DEMOKRASİ GETİRMEK” yalanıdır. Bir ulus devleti parçalamak için aşağıdaki temel yöntemler kullanılıyor;
Etnisetiyi öne çıkartarak kışkırtmak – Din, inanç ve mezhepleri öne çıkartarak kışkırtmak-  Ulus Devletin koruyucusu olan milli orduyu parçalamak ve güçsüz düşürmek – Hukuku işlevsiz hale getirmek- Anayasa’nın işlevini bozacak şekilde yeni anayasa yapılmasını sağlamak-Kamu düzenini ve sosyal yapıyı bozmak-Ekonomik olarak borçlandırmak.
Türkiye’miz bu süreçleri gittikçe ağırlaşan bir şekilde yaşıyor. her bir gün önümüze o kadar farklı sorunlar çıkartılıyor ki daha öncekiler çözülemeden yenileri üzerine geliyor. Uç uca eklenerek uzuyor gidiyor. Toplumsal bilinç karartılıp halka tuzaklar kuruluyor.
Günümüzde yaşanmakta olan ANDIMIZIN YASAKLANMASI da bunlardan birisidir. Türk halkı kök bağlarından ayrıştırılmaya ve kökünden kopartılmaya çalışılıyor.  Zamanın başbakanı “BİZ HER TÜRLÜ MİLLEYETÇİLİĞİ AYAKLAR ALTINA ALDIK” derken Türk’lüğü, laz, Çerkez, Kürt ve diğer etnisetileriyle bir tutuyor ve aklınca eşitlik sağladığını sanarken Türk halkını bölüyor ve ötekileştiriyordu. Bu ise BOP EŞBAŞKANLIK GÖREVİDİR.
Bu topraklarda aynı bayrak altında, aynı tarih ve köklerden gelen, kader birliği etmiş ve aynı dili kullanan her biri farklı etnik yapılardan ve köklerden gelen insanlar TÜRK KİMLİĞİ ile bir devlet oluşturmuş ve bunu ÜST KİMLİK olarak kabul etmiştir. ULUS DEVLET olmanın da gereği budur. Laz, Abaza,Çerkez, Kürt, Boşnak ve diğerlerinden olmak üst kimliğin tamamlayıcı parçalarıdır. Etnik kökenlerdir. İşte emperyalizm bu yapıyı kaşıyarak Türk kimliğini zayıflatmaya ve bölmeye çalışıyor. Bu nedenle üst kimlik olan TÜRK’lük altında toplanmak zorunluğu vardır.
Yüce Atatürk MİLLET’in tarifini yaparken hiç bir şekilde etnik kimlikleri öne almamış ve demiştir ki;  “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir.”
“Ben, Atatürk, Anadolu tarlasında yaşamış olan ve kökleri, hâlâ halk arasında ağızdan ağza iletilen masallarda, söylencelerde, yer altı ve yerüstü kültür kalıntılarında yaşayan bütün ulusları Türk olarak kabul ettim. Benim için Türk adı, Anadolu toprakları üzerinde kederde, kıvançta dayanışma içinde olan bütün insanların adıdır. Bu nedenledir ki,”Ne mutlu Türküm diyene” esasını koydum. Ulusun bireyleri yalnızca kan bağıyla değil, kafasıyla, iradesiyle de bağlar kurmalı aralarında. Türk olmak dileği, isteği, çalışması, iradesi yeter Türk olmak için…”
ANDIMIZIN kaldırılmasını isteyenler, kaldırılmasını sağlayanlar, bir önceki mahkeme kararını bozarak “sözde hukuk” adına kaldıranlar bu bölücülüğe yol vermektedir.
En baskıcı, otoriter, faşist süreçleri yaşamış olan tüm ülkeler sonunda aydınlığa erişmişler ve gasp edilmiş olan toplumsal haklarını geri almışlardır. Ülkemizi bu günlere taşımış olanlar tarihin sayfalarında hak ettikleri yerleri eninde sonunda alacaklardır.
Naci Kaptan / 15 mart 2021

Tebrikleri önce HDP mi kabul edecek?

Servet AVCI
‘Türk milleti’ adına karar veren mahkeme, sonunda “Siz haklısınız… Ne demek ‘Türk’üm, doğruyum’, ne demek ‘varlığım Türk varlığına armağan olsun'” dedi…
Bu bir başarı hikâyesidir aslında!.. PKK’nın sivil uzantısı partilerin, ısrarla sürdürdükleri mücadelenin nasıl bir etki doğurduğuna ve Türkiye Cumhuriyeti’nde karşılık bulduğuna dair açık bir ispattır!..
Galiba kızmak değil, utanmasak tebrik etmek gerekiyor!.. HDP’den önce BDP vardı… Ne diyordu Meclis’te BDP Milletvekili Sırrı Sakık: “Benim varlığım neden Türk varlığına armağan olsun? Ben Türk değilim ki…”
Andımız’ın kaldırılmasına yönelik taşlar o yıllarda döşenmeye başlanmıştı… Zaten Kürt sorunu Kemalizm’in ceberut uygulamalarıyla başlamıştı!.. Biz de artık ret, inkâr ve asimilasyon politikalarını terk edecektik!..
Kasım 2013’te Meclis’te Millî Eğitim Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken, BDP Hakkari Milletvekili Adil Zozani’nin “Andımız’dan vaz geçilmesi bizim açımızdan memnuniyet verici. Ben inanmadan okudum. Bu zulümden ve yalan söylemekten kurtuldum” diyecek olması, onlar adına bir başarı hikâyesinin nasıl hayata geçtiğini özetleyecekti…
Tıpkı BDP Eş Başkanı Gülden Kışanak’ın Eylül 2013’te “Geç kalmıştır fakat kabul edelim bu ülkede her sabah çocuklara yalan söyleten, ırkçılık ve ayrımcılık içeren bu metnin Türkiye’nin hayatından çıkarılması önemlidir” diyecek olması gibi!..
Zaten bu mücadelede yalnız değillerdi!.. ‘Çözüm süreci’ uğruna vereceklerinde sınır olmayan muktedir yol arkadaşları da vardı!.. Öyle ki, dönemin Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu “Andımız 1937 yılında dönemin Millî Eğitim Bakanı tarafından kaleme alınmış, 12 Eylül ihtilalinde birtakım eklemeler yapılmış bir and, çok da dünyada örneği yok” diyerek daha 2010’da ağzını ‘Ömer’ şeklinde büzmeye başlamıştı bile!..
Memur-Sen de takviye yapıyordu… Daha sonra ‘akil adamlar’ heyetine seçilip “Çözüm sürecini hayvanlar bile anladı ama bazı insanlar anlamadı” sözleriyle şöhret bulacak olan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu “Biz öğrenci andının kaldırılması gerektiğini başından beri söylüyoruz. Eğer çok istiyorsa Kamu-Sen’liler her gün öğrenci andını kendileri okusunlar” diye dalgasını geçecekti…
Yine Sakık ‘Andımız’la mücadeleyi ısrarla sürdürüyor, “Avrupa’nın hiçbir yerinde bu çağ dışı politikalar yok. Her sabah çocuklarımıza bunları aşılayarak bu ülkede barışı sağlayamayız. Okullar kışla değil” sözleriyle iktidara ‘barış’ın yolunu gösteriyordu!..
Çözüm sürecindeki katkılarından dolayı Apo’ya teşekkürüyle bilinen Şırnak Valisi, havaalanı açılışında “Düne kadar Kürt’ü, Çerkez’i ve Laz’ına Türk’üm dedirtmek mecburiyetindeydik bu ülkede. Ama bugün bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Nedir bu yaşadığımız mutluluk? İşte andımızı kaldırdık…” diyebilmişti…

Yazıdan bölüm alıntısı; https://www.yenicaggazetesi.com.tr/tebrikleri-once-hdp-mi-kabul-edecek-58532yy.htm
This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, ATATURK, Bölücü KÜRTÇÜLÜK, BOP, EĞİTİM, İHANET VE YABANCI YANDAŞLAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *