TÜMÖD: Andımız kaldırılamaz!

TÜMÖD: Andımız kaldırılamaz!

Tüm Öğretim Elemanları Derneği İstanbul İl Başkanı Prof. Dr. Lale Afrasyap, Milli Eğitim Bakanlığı’nın temyiz dilekçesini iki yıl bekleterek, öğrenci andının okullarda okutulmayacağına ilişkin yönetmelik değişikliğinin hukuka uygun olduğuna karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararının hukuksal değil, siyasi olduğunu belirtti.

Tüm Öğretim Elemanları Derneği İstanbul İl Başkanı Prof. Dr. Lale Afrasyap!ın basın açıklaması şöyle:
Basın ve Kamuoyu Açıklaması

#andımızkaldırılamaz

1933 yılından beri ilkokullarımızda her sabah çocuklarımızın büyük bir coşkuyla okuduğu ‘’Andımız’’, Millî Eğitim Bakanlığının temyizi ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda iki yıla yakın bir zaman bekletilerek öğrenci andının okutulmayacağına ilişkin yönetmelik değişikliğinin hukuka uygun olduğuna (!) karar verildi.
Gerekçeli kararın daha sonra açıklanacağı bildirilirken, çoğunluğun sağlanması için yedi üyenin değişmesi beklenerek 4’e karşı 11 oyla kabul edildi. ‘’Andımız’’ Cumhuriyet ilkelerini barındıran, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza aidiyet duygusunu öğreten, ulus devletin özünü içeren, Anayasamızın değiştirilemez olan ilk dört maddesinden kaynağını alan bir metindir.
Birlik, beraberlik yurtseverlik, vatan ve bayrak sevgisi ana temasıdır. Türklük kavramı ırkçılığı, etnik ayrımcılığı değil ortak milli duyguları ifade eder. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK bunu en güzel ve anlamlı bir şekilde ‘’Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir ‘’ diye açıklamıştır.
Kamu yönetimi siyasi iktidarın keyfiyete ve koltuk menfaatlerine göre yapılamaz. İdare tüm eylemlerinde kamu yararını ve Anayasamızın hükümlerini dikkate almak zorundadır. Cumhuriyetimizin temel değerlerine, Atatürk ilke ve devrimlerine aykırı olan bu kararın hukuksal değil tamamen siyasi olduğu son derece açıktır. ‘’Andımızı’’ söyleyerek büyüdük. Çocuklarımızı da ‘’Andımız’’ ve ‘’Cumhuriyet ruhu ‘’ ile yetiştireceğimizi, kararın iptali için takipçi olacağımızı kamuoyu ile paylaşırız.
Ne Mutlu Türküm Diyene
Saygılarımızla

Türküm, doğruyum, çalışkanım,
İlkem: küçüklerimi korumak,
Büyüklerimi saymak,
Yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.
Ülküm: yükselmek, ileri gitmektir.
Ey Büyük Atatürk!
Açtığın yolda,
gösterdiğin hedefe
Durmadan yürüyeceğime ant içerim.
Varlığım Türk varlığına armağan olsun.
Ne mutlu Türküm diyene!

Prof.Dr. Lale AFRASYAP TÜMÖD-İstanbul İl Başkanı
Kaynak Linki = https://www.tum-haberler.com/haber/tumod-andimiz-kaldirilamaz-9786
This entry was posted in ATATURK, EĞİTİM. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *