İstanbul Sözleşmesi’nden kararnameyle çıkmak hukuki değil * İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN TÜM MADDELERİ:

İstanbul Sözleşmesi’nden kararnameyle çıkmak hukuki değil

İstanbul Sözleşmesi nedir? Kadınlar için neden hayati öneme sahiptir?
Türkiye’de kadına şiddet durmaksızın devam ederken, İstanbul Sözleşmesi de son haftalarda en fazla konuşulan gündem maddelerinden birine dönüştü. Kadınların yaşamı için hayati öneme sahip olan bu sözleşmenin neden önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.
Türkiye, Resmi Gazete’de bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, İstanbul Sözleşmesi’nden tek taraflı olarak çekilmişti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, uluslararası anlaşmaların işleme konma ve feshi yetkisinin yürütmede olduğunu belirtmişti.
Kararnameyle çekilme hukuki değil’
Yazılı açıklama yayınlayan Barolar Birliği, temel hak ve hürriyetlerin korunmasına ilişkin sözleşmenin onaylanmasının 2011’deki kanunla uygun bulunduğunu dile getirdi.
Açıklamada, Anayasa’nın 90’ıncı maddesinin son fıkrasına göre normlar hiyerarşisindeki yerinin kanunların üzerinde olduğu belirtilerek şöyle dendi: “Usulde paralellik ilkesi ve sözleşmenin yukarıda açıklanan niteliği gereği, Türkiye Cumhuriyeti devletinin söz konusu sözleşmeden çekilmesi için çekilme yetkisi veren kanuni bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bu sebeple kararnameyle çekilme hukuka uygun değildir.”
‘Failleri psikolojik olarak cesaretlendirecek’
Barolar Birliği, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Öte yandan kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet ülkemizin ve tüm dünyanın en önemli meselelerinden biri iken, şiddetle mücadelenin hukuki temellerini zayıflatacak, şiddet eylemlerinin faillerini psikolojik olarak cesaretlendirecek, mağdurlarına ise korunmasızlık hissi verecek bu çekilme insan haklarının etkin biçimde korunması açısından da kanaatimizce yerinde olmamıştır.

Ayrıca İstanbul Sözleşmesi kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin görev alanlarını belirleyip, ulusal ve uluslararası işbirliğini teşvik eden bir düzenlemedir. Bugüne kadar bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde şiddetle mücadele açısından kurumlar arası işbirliğinde önemli mesafeler kat edilmiştir. Kadına yönelik şiddetle ve aile içi şiddetle mücadelede en kapsamlı uluslararası antlaşma olan bu Sözleşmeden çekilme hem bu iş birliğine zarar verecek hem uluslararası alanda Türkiye açısından olumlu olmayacaktır.”

İŞTE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN TÜM MADDELERİ:
Madde 1 – Sözleşmenin Maksatları
1. Bu sözleşmenin maksatları şunlardır:
a. kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak;
b. kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirmek de dahil olmak üzere, kadınlarla erkekler arasında önemli ölçüde eşitliği yaygınlaştırmak;
c. kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması ve bunlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlamak;
d. kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma amacıyla uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak;
e. Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi maksadıyla kuruluşların ve kolluk kuvvetleri birimlerinin birbiriyle etkili bir biçimde işbirliği yapmalarına destek ve yardım sağlamak.
2. Tarafların söz konusu Sözleşmenin hükümlerini etkili bir biçimde uygulamalarını sağlama amacıyla bu Sözleşmede spesifik bir izleme mekanizması oluşturulmuştur.
SÖZLEŞMENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN;
https://www.birgun.net/haber/istanbul-sozlesmesi-nedir-kadinlar-icin-neden-hayati-oneme-sahiptir-309157
This entry was posted in CUMHURİYET - DEMOKRASİ - ÇAĞDAŞLIK, DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, İNSAN HAKLARI - DEMOKRASİ, KADIN HAKLARI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *