İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE PARALEL DEVLET

Naci Kaptan – 26.03.2021

İstanbul Sözleşmesine kimler karşıdır?

Tarikatlar, cemaatlar, hilafet isteyenler, siyasal islamcılar, kripto fetöcüler, radikal islamcılar, kadına sosyal yaşamda alan tanımayanlar. birkaç evliliği caiz görenler, kadın istismarcıları, çocuk tecavüzcüleri karşıdır…
Ne yazık ki yukarıdaki cepheye, daha önceleri takdir ettiğim, sevgi duyduğum, kuruluşunda, geçmişinde, Yurtsever özlü olan bir gençlik örgütü de katılmıştır. Bu örgütü siyasal islamcılarla birlikte aynı cephede görmek üzücüdür.
Ağaca bakarken, ormanı görmüyoruz…
kadınlara daha etkin güvenlik halkası sağlayan uluslarası bir yasayı LGBT’ye ve yasa taslağını hazırlayan kuruluşlar birliğinin geçmişteki Türkiye raporlarına dayanarak ön yargıyla red etmek akılcı değildir.
Raporun bütünü ve kadınlara, çocuklara getireceği koruyucu haklar önemlidir. Yazı içinde var olduğu iddia edilen bir konu için, Tüm kadın örgütlerinin ve akılcı düşünebilenlerin istediği bir yasaya karşı çıkmak ise yanlıştır. Son 24 saatte 6 kadın. Son üç yılda 1234 katledilmiştir. Bu cinayetleri önlemek, azaltmak için yasalarda iyileştirme yapılmasına NEDEN KARŞI ÇIKILIR? Var olan 6284 nolu yasanın bu cinayetleri önleyemediği görülüyor.
Yasa teklifi içinde insan/kadın/Çocuk hakları için olumsuz AYKIRILIKLAR varsa bunlara ÇEKİNCE konur, Ve yine İNSAN HAKLARI bağlamında, Sosyal bilimcilerin, hukukçuların, tıp adamlarının, STK önderlerinin toplandığı bilimsel bir alanda tekrar tartışmaya açılır.
Özetle günümüz Türkiye’sinde her gün bir kaç kadının cinayete kurban gittiği kadınların sosyal yaşamdan dışlandığı, 4+4+4 eğitim sistemi ile çocukların evlendirildiği, çocukların özellikle din eğitimi verilen alanlarda taciz ve tecavüze uğradığı günümüzde, çocuk işçilerin sayısının çok arttığı bu dönemde bu yasanın yürürlükten kaldırılması, Türkiye’yi bir islam devletine götürebilme çabalarıdır. Hilafet isteyenlerin , kadınlara yaşam hakkı tanımayanların isteğidir.
LGBT bireyler tarihin içinde her dönemde ve tüm topluluklarda var olmuştur. LGBT bireylerin de insan hakları bağlamında yaşam hakları vardır. Bunu eleştirenler, gidip Arap yarımadasına, Bir islam devleti olan Afganistan’daki küçük erkek çocukların nasıl satın alınıp kullanıldığına, geçmişte padişahların hayatlarına baksınlar. Özetle aykırı yaşam tarzı olanlar var olmuş ve olacaktır.

PARALEL DEVLET!

Aslında asıl ve önemli olan;
Bu yasanın, Uluslararası bir anlaşmanın yetkisizce fesih edilmesi girişimidir, ANAYASAYI, PARLAMENTOYU, MİLLETVEKİLLERİNİ, YASALARI yok sayan partili bir cumhurbaşkanının kendisini ANAYASANIN üzerinde görüyor olmasıdır.
Bu çok tehlikelidir. Bu bir güç denemesidir. Bu SARI ÖKÜZÜ almak girişimidir. Toplum, muhalefet partileri, yüksek yargı bu anayasal suça dur demek zorundadır.
AKP ve Sarayın çevresinde kümelenmiş olanlar, TBMM başkanı sarı öküzü vermenin yoluna taş döşemekte ve İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN sonra cumhurbaşkanının MONTRÖ’yü de bir kararname ile kaldırabileceğini söylemektedir. Gerçek bir Meclis başkanı MECLİSİN yetkisinde olan bir konuyu teslim etmez ve Meclisin KURUM ve GÖREV, YETKİ’lerine sahip çıkardı.
Farkındayız ki;
Türkiye artık paralel bir devlet yönetimi altında çöküşe götürülüyor. T.C. DEVLETİ yok sayılmaktadır. ANAYASA , ERKLER AYRILIĞI, PARLAMENTO artık yoktur. Yargı sarayın manivelası olmuştur. Milli ordunun yönetim kademesi parçalanmış, siyasallaşmıştır. Beştepe’de paralel devlet yapılanması parlamentoyu işlevsiz kılmıştır.
Dünya demokrasi sıralamasında küme düşen ülkemiz yolsuzluk ve rüşvette ön sıralarda, eğitim, demokrasi, insan hakları, basın özgürlüğü v.b konularda dünya sıralamasında en altlardadır. Ekonomik olarak çökmüş bir ülke durumuna geldik.
TSK’ya girebilmek için sorgulanan İRTİCA konusu yasadan çıkarılmıştır. Bundan böyle orduda tarikat cemaat müridleri kadro alacak ve tarikat önderleri ordudaki atamaları, kadroları belirleyecek güce erişeceklerdir. ABD, BOP eşbaşkanı üzerinden projelerini gerçekleştirmiştir.
Artık Uyanmanın zamanıdır.
This entry was posted in İrtica, KADIN HAKLARI, YOBAZLIK - GERİCİLİK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *