HAYATIN İÇİNDEN * Ünlü Yazar Ömer Seyfettin’in Hazin Hikayesi

Sahipsiz Biri Gibi Ölen ve Cesedi Kadavra Yapılan
Ünlü Yazar Ömer Seyfettin’in Hazin Hikayesi


YAŞAMI
11 Mart 1884’te Gönen’de doğdu. 6 Mart 1920’de İstanbul’da henüz 36 yaşındayken yaşamını yitirdi. Çağdaş Türk öykücülüğünün ve “Milli Edebiyat Akımı”nın kurucularındandır.
Selanik’te yayınlanan “Genç Kalemler” dergisindeki yazılarıyla ünlendi. Derginin ikinci dizisinin ilk sayısında Nisan 1911’de yayınlanan “Yeni Lisan” başlıklı yazısı “Milli Edebiyat” akımının başlangıç bildirgesidir.
Yazılarında, yalın, halkın konuştuğu ve anladığı bir dil kullanmak gerektiğini savundu. Türkçe’nin kendi kurallarına uygun yazılmasını, Arapça ve Farsça sözcüklerden arındırılmasını istedi. Milli Edebiyat akımının öncülüğünü Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem’le birlikte sürdürdü.
1’inci Dünya Savaşı yıllarında “Yeni Mecmua”da yayınlanan öyküleriyle ününü iyice yaygınlaştırdı. Öykülerini kişisel deneyimlerine, tarihsel olaylara ve halk geleneklerine dayandırdı. Günlük konuşma dilini kullanması, öykülerine canlı ve etkileyici bir özellik verdi. Çok değişik konular işledi. Bunları anlatırken yergiye, polemiğe, komik durumlara ve toplumsal yorumlara da yer verdi.
Ömer Seyfettin, olay ya da Maupassant tarzı öykücülüğün kurucu ismidir. Öykülerinde büyük oranda realizm etkisinde olduğu görülmektedir. Öykülerindeki kahramanlar için çok yönlü ve derin bir psikolojik çözümleme yapmamıştır. Öykülerinde anlatımı daha etkili kılmak için efsanelerden, atasözlerinden, deyimlerden ve halk hikayelerinden sık sık faydalanır. Öyküleri genellikle sürpriz bir sonla bitmektedir.

YAZIYA ÖMER SEYFETTİN’İN KISA BİR ÖYKÜSÜ İLE DEVAM EDELİM;
‘İLİM BAŞKA, İRFAN BAŞKA… ÂRİF BAŞKA, ÂLİM BAŞKA’DIR.
Derin bilgisi ve çok okumasıyle şöhret almış bir muallim arkadaşı bir gün okulda Ömer Seyfettin’e: ‘Ömer Bey, ilim başka, irfan başka, diyorsunuz, ben buna pek akıl erdiremiyorum. Lûtfedin de şunu bana bir anlatın’ der.
Ömer Seyfettin, ‘Başkadır cancağızım, dedi, kızmazsanız bir misalle anlatayım. Meselâ siz çok okumuşsunuz, âlimsiniz, fakat ârif değilsiniz. Bizim serhademe okumamıştır, binâenaleyh âlim değildir, fakat âriftir.” der.
Muallim arkadaş biraz bozulur. Fakat Ömer Seyfettin darılacak bir insan olmadığı için renk vermedi. Herkesle berâber güler, geçer.
Sekiz on gün sonra muallimler odasına Ömer Seyfettin ‘Müjde, diyordu. Avusturya’dan ikiyüz vagon şeker geliyormuş… Şeker dehşetli ucuzlayacak.’ diyerek sevinçle muallimler odasına girer.
Ömer Seyfettin sık sık İttihat ve Terakkî Merkez-i Umûmî’sine gidip geldiği için bazı muallimlerle âlim denilen de havâdise inanır ve memnûniyet gösterir. Biraz sonra odaya giren ser hademeye aynı havâdisi tekrar eder. Fakat o pek seviniyor görünmez, terbiyeli bir tavırla: ‘İnanma beyim, yem borusudur bu. Avusturya bulsa şekeri kendi yer.’ deyiverir.
Ömer Seyfettin çocuk gibi ellerini çırparak alim ârkadaşına: ” Yalan mı söylemişim, cancağızım. Bak, siz bütün ilminize rağmen, bu havâdise inandınız. Fakat o yutmadı cancağızım. Çünkü onda ilim yok ama irfan var.” der.

BÖLÜM I
Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Ömer Seyfettin, aynı zamanda da edebiyatımızın en çok okunan yazarlarındandır. Ve sadece 36 sene yaşamış olmasına rağmen, Türk Edebiyatı’na birçok eser kazandırmıştır. Ancak bu ünlü yazarımızın hayat hikayesi, ne yazık ki çok hazin bir sonla bitmiştir…
Ömer Seyfettin şeker hastasıdır ama bu ancak ölümünden sonra teşhis edilebiliyor. İşte hem işgallerle süren koyu bir karanlığın hem de umut kıvılcımlarının yaşandığı o yıllarda, 6 Mart 1920 günü Türk hikâyeciliğin öncü ve çok sevilen adlarından Ömer Seyfettin’i kaybediyoruz. 39 derece ateşle yatarken arkadaşlarından yeni gazete istiyor. Komada, “Anadolu’dan haber geldi” diye sayıklıyor. Ne yazık ki 23 Nisan 1920’de açılacak olan Büyük Millet Meclisi’nin müjdeli haberini öğrenemeden yaşama veda ediyor. Onu 36 yaşında en verimli en başarılı olabileceği bir dönemin dönemecinde yitirdik. Yaşasaydı dilinden hiç düşürmediği o büyük eserini mutlaka yaratabilirdi.
Ömer Seyfettin 23 Şubat 1920’de şeker hastalığından dolayı, Haydarpaşa Hastanesi’ne kaldırılmış ve yaklaşık iki hafta sonra da bu hastanede son nefesini vermişti
Kadıköy dolaylarındaki kiralık evinde yalnız yaşayan Ömer Seyfettin’in yakalandığı şeker hastalığından ne kendisinin ne de doktorların haberi vardı. Çünkü o zamanlar ne diyabet ne de insülin biliniyordu. Seyfettin yemek yiyemiyor, günden güne zayıflıyordu. Onunla ilgilenen isimse en yakın arkadaşı Ali Canip olmuştu. Ali Canip, Seyfettin’in yanına sık sık uğruyor, yemesi için de kendi evinden yemek getiriyordu.
O zamanlar insülin ve diyabet bilinmediğinden, genç yazara doktorlar bol bol portakal, mandalina yemesini; üzüm hoşafı içmesini tembihliyorlardı. Ömer Seyfettin, şeker hastalığı yüzünden sık sık ateşleniyor ve eklem ağrıları çekiyordu. Her hastaneye gittiğinde de kendisine romatizma tedavisi uygulanıyordu. Ve de bol bol şekerli meyveler yemesi. Hal böyle olunca da Seyfettin’in durumu giderek ağırlaştı.
Durumu giderek kötüye giden Seyfettin, hastanede yattığı süre boyunca gözlerini hiç açmadı ve uzun zamandır görmediği kızını sayıklayarak öldü…Ölümünün ardından onun bedenini kadavra olarak kullanmak istediler; çünkü ünlü yazarı hastanede kimse tanımıyordu; bu yüzden de sahipsiz bir ölü olduğunu düşündüler.

Bu fotoğrafta ünlü yazarın cesedini görüyorsunuz. Etrafında tıp öğrencileri bulunuyor ve fotoğraf çekildikten biraz sonra da bir hastane hademesi onun cesedinin başını kesiyor.
Fotoğraf gazetelerde yayımlandıktan sonra, Seyfettin’i tanıyanlar hastaneye koşup başı olmayan cesedi kurtarmaya çalıştılar ama artık her şey için çok geçti… Arkadaşlarının, ölümünden sonradan haberdar olduğu Seyfettin’in cenazesi, Kuşdili’nde Mahmud Baba haziresinde toprağa verildi
Ama ünlü yazarın cesedinin başına gelenler bu kadarla da sınırlı kalmadı: Onun kemikleri ölümünden 19 yıl sonra 23 Ağustos 1939’da Zincirlikuyu mezarlığına taşındı. Gerekçe ise, Mahmud Baba haziresinin üzerinden yol geçecek olmasıydı!
Kısacık yaşamına birçok eser sığdıran ve Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Ömer Seyfettin, yalnız başına öldü ve öldükten sonra da hiçbir şekilde değer görmedi…
Edebiyatımızın bu ünlü isminin başına gelenler, böyle önemli isimlere, değil hayattayken; öldüklerinde bile hakettikleri değerin verilmemesinin acı bir kanıtı ne yazık ki.
İstanbul’un işgal altında olduğu mütareke günlerinde, İttihat ve Terakki ile bağlantısı,  sempatisi olan herkese her şeye saldırmanın neredeyse moda olduğu bir dönem yaşanıyor. Ayrıca Anadolu’daki mücadeleye ve milli olan her gelişmeye saldırılıyor. Bir ittihatçı olan Ömer Seyfettin de bu düşmanlıktan payını alıyor. İlk direnme hareketleri genellikle örgütlü olan İttihatçılardan geliyor. Tüm vatanseverler de Kuvayı Milliye, Karakol Cemiyeti gibi örgütlerle bu mücadeleye katılıyorlar.

BÖLÜM II
ÖMER SEYFETTİN VE ZİYA GÖKALP BİRLİKTELİĞİ 
11 Mart 1884’de Gönen’de doğan Ömer Seyfettin, milletleşmemizin öncü aydınlarından biridir. Kurucudur. Bir devrim döneminin yazarıdır. Yakın dostu Ziya Gökalp’le birlikte “yeni lisan, yeni hayat” hareketini başlatan birkaç öncüden biridir. Yeni lisan, şehirli, köylü halkın konuştuğu dildir. İşte bu dil artık devletin, edebiyatın, sanatın, eğitimin de dili olmalıdır. Dilde halkçılık diye adlandırabileceğimiz bu akımın etkin, yetenekli ve önder adı Ömer Seyfettin’dir. O, hem dünyanın hem de Osmanlı’nın altüst olduğu yıllarda yaşadı. 1908 Hürriyet ya da Jön Türk Devrimini izleyen on yıl Tarık Zafer Tunaya’nın da anlatımıyla: “yaşamak için çırpınan ve düşünen bir süredir. Bir imparatorluğun geçmişine, durumuna ve geleceğine ilişkin bütün sorular, 1908’den sonra büyük bir açıklıkla sorulmuş ve cevaplar aranmıştır. Siyasi fikir akımları kaynaklarını bu arayıştan alırlar.”
Bu koşullar Ömer Seyfettin’e savaşmayı, esir olmayı, geçim sıkıntısı çekmeyi ve pek çok zorluğu yaşatıyor. Otuz altı yıllık kısa ömrünün ancak yedi yılında (1913-1920) sürekli olarak yazabiliyor. Hor görülme, küçümsenme, alaya alınma ise mücadelesinin tuzu biberi oluyor. Bu hayat yaratıcı yazarımıza istemediği kadar bol malzeme de sağlamış olmalı. Ona zaten “hikâye deposu” deniyor.
Ömer Seyfettin halkın konuştuğu dilin yazın yani edebiyatın da dili olması için bir savaş veriyor. Günümüzde de hep söylediğimiz gibi yaşayan dilin, Yunus’tan gelen Türkçenin kullanılmasını istiyor. Bugün olağan olan bu tutum o yıllarda bir mücadele, hatta aşağılanma konusudur. “Avam” olmakla suçlanıyor. “Lisanı çıplak” veya “argo” bulunuyor. Faruk Nafiz onu “edebiyat dairesi dâhilinde” kabul etmediklerini söylüyor. “Bunu kabul etsin biz de onu kabul edelim” diyor.
KÜLTÜR POLİTİKALARI OLUŞTURAN MERKEZ
Ömer Seyfettin’in bugün az bilinen bir özelliği, İttihat ve Terakki’li bir subay olmasıdır. 31 Mart gerici ayaklanmasında Hareket Ordusu ile Selanik’ten İstanbul’a gelenler arasında o dönem Rumeli’de bir zabit olan Ömer Seyfettin de vardır.
Ömer Seyfettin cesur, üretken, mücadeleci ve örgütlüdür. İttihat ve Terakki’nin Merkezi Umumi üyesi olan Ziya Gökalp’le birlikte Selanik’te İttihat ve Terakki’nin kültür politikalarını oluşturan bir merkezde yer alıyor. Bu birliktelik onun düşüncelerini, sağlam bir biçimde temellendirmesine destek oluyor. Birlikte yapılan tartışmalar, yayın çalışmaları ve diğer etkinlikler düşünce ufkunu genişletiyor, zenginleştiriyor. Ziya Gökalp’in önerisiyle yedi yıl süren askerlikten sonra İttihat ve Terakki örgütü tarafından tazminatı ödeniyor. Böylece Ömer Seyfettin Selanik’e geliyor ve yeni dil ve kültür çalışmalarına daha aktif olarak katılıyor.
Selanik ve Manastır çevresinde genç edebiyatçıların, yazılarını yayınlayan başlıca üç dergi vardır: Bahçe, Kadın, Hüsn ve Şiir… Ömer Seyfettin’in bu dergilerde, önce çok sayıda şiiri ve Fransız yazarlarından yaptığı çeviriler çıkıyor. Sekiz sayı çıkabilen Hüsn ve Şiir dergisinin adı, Âkil Koyuncu’nun önerisiyle Genç Kalemler olarak değiştiriliyor. Dergi artık İttihat ve Terakki’nin yönlendirdiği bir yayındır. Genç Kalemler dergisinde yayınlanan “Bahar ve Kelebekler” hikâyeci Ömer Seyfettin’in asıl doğuşu olarak kabul ediliyor. O bu öyküsüyle ilk edebi başarısını kazanıyor.
Ziya Gökalp’in ve Genç Kalemler dergisinin çevresinde toplanan gençler, düşüncelerini yaymak amacıyla neler yapılabileceğine karar vermek üzere Enver Bey (Paşa) başkanlığında bir toplantı ve aralarında iş bölümü yapıyorlar. Yeni lisanla okul kitaplarının yazılmasına, Batı klasiklerinin yeni lisanla Türkçeye çevrilmesine ve hangi eserlerin çevrileceğine karar veriyorlar. İttihat ve Terakki Mektebi’nde gece dersleri ve konferanslar yapılıyor. Dil, tarih, politika konularında bir millet yaratma amacına yönelik, konuşularak belirlenen on sekiz risalenin (broşür) hepsi Ömer Seyfettin tarafından kaleme alınıyor. Talât Bey (Paşa) da bu tartışmalara, faaliyetlere katılıyor. Talât Paşa ile Ömer Seyfettin arasında, Paşa sadrazamken bile kendine evinden sefer tasıyla gelen yiyecekleri paylaşacak kadar yakın bir dostluk vardır ama Ömer Seyfettin bunun bilinmesini çok istemiyor. Çünkü sırtını bir güce dayayan aydınlardan hoşlanmıyor.
O dönem Selanik’te bu çalışmalara katılan, Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin dışında adları en fazla geçen gençler: Ali Cânip, M. Nermi Bey, Tekin Alp (Moiz Kohen), Rasim Haşmet, Kâzım Nami (Duru), Âkil Koyuncu’dur. Hazırlanan okul kitapları Maarif Nezareti tarafından kabul edilerek hemen bastırılıyor. Bu bilinçli ve örgütlü çalışmayla önemli bir birikim yaratılıyor. Fakat ne acıdır ki Balkan Savaşı bu çalışmalara önemli bir darbe vuruyor. Bu çabalara daha sonraki yıllarda İstanbul’da devam ediliyor. Bu bilgileri veren M. Nermi Bey’dir. O, bu çabaları Hasan-Âli Yücel’in yaptıklarına benzetiyor.
Önemli bir düşünür ve mücadele insanı olan Ziya Gökalp, “Yeni lisan yeni hayata açılan bir yoldur” anlayışındadır. Çünkü o, yeni bir ulus- millet inşasının teorisyenlerindendir. Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp dostluğu ölünceye kadar sürüyor. Ömer Seyfettin’in çok kısa sürede Gökalp’le düşünce birliği kurmasında sınırlarda yurt gerçeklerini daha yakından görmesi, uzun uzadıya bu sorunlar üzerinde düşünmüş olmasının rolü olmalıdır. İki dost hem kafaca anlaşıyor hem de yürekleri aynı amaç için çarpıyor. Ömer Seyfettin onun için şöyle yazıyor; “Ziya Gökalp’la teferruatta ne kadar ayrılsam, esasta müttefikim’ İdealimin bir aynını onda görmüşüm.”
HİKÂYELERİ MEMLEKETİN YARALARINA DOKUNUYOR
Ömer Seyfettin’in kahramanları kendinden, onun yaşamından önemli izler taşıyor. Gönen’de and içen, falakalı eski mahalle mektebinde yaramazlık eden, İzmir’in pansiyonlarında bekâr çapkınlık hayatı yaşayan, Hürriyetin ilk taşkınlıklarında coşan, Balkan sınırlarında eşkıya hikâyeleri dinleyen, subay arkadaşları ile memleket sorunlarını tartışan, Manastır’da “31 Mart” olaylarının kargaşalığı içinde “Hareket Ordusu” hazırlıklarına katılan, Selanik’te Trablusgarp’ın işgalini protesto eden, Balkan Savaşı’na katılan, Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke İstanbul’unun acılı, sıkıntılı günlerini yaşayan aynı zaman da kendisidir. Arkadaşlarına göre: “Onun hikâyeleri memleketin yaralarına, kendi yaşayışımıza dokunuyor.”
Mektebi Harbiye’deki sicilinden, Ömer Seyfettin’in 22 Ağustos 1903’te mezun olduğunu, çekilen kura ile piyade üsteğmeni rütbesiyle, o sıralarda merkezi Selanik’te olan Üçüncü Ordu’nun İzmir redif tümenine tayin edildiğini öğreniyoruz.
Ömer Seyfettin mezun olup İzmir’e geldiğinde bir iki aydın tarafından başlatılmış olan dilde halkçılık çalışmalarının, üç yıllık bir geçmişi vardır. O bu birikimin yanı sıra Fransız gerçekçi yazarlarından etkileniyor. Mektuplarında Maupassant’ın anlatımını çok beğendiğini, böyle yalın bir üslubu kullanacağını arkadaşlarına yazıyor.

BÖLÜM III
ÜLKÜSÜ HALKA ULAŞMAKTIR 
En önemlisi Ömer Seyfettin halka ulaşmayı ülkü ediniyor. Çünkü halkın yararına, mutluluğuna hizmet etmek istiyor. Yalnızca edebiyat-sanat için yazmadığını, böyle bir bakış açısının edebiyatı da küçülteceğini söylüyor. Yakın arkadaşı Ali Cânip’e (Yöntem) 1908’de yolladığı bir mektupta yazarların yol gösterici olmaları gerektiğini vurguluyor. “Nazarımda edipler insanlara, adiliklere karşı nefreti talim edecek mürşitlerdir…”
Ömer Seyfettin, Genç Kalemler dergisinde imzasız olarak çıkan yazısında neden “yeni lisanın” zorunlu olduğunu şöyle açıklıyor: “Türkler, ancak kuvvetli ve ciddi terakki ile hâkimiyetlerini, mevcudiyetlerini muhafaza edebilirler. Terakki ise ilmin, fennin, edebiyatın hepimiz arasında intişarına bağlıdır. Bunları neşr için lazım olan milli ve umumi bir lisandır. Milli ve tabii bir lisan olmazsa ilim, fen, edebiyat yine bugünkü gibi muamma halinde kalacaktır. (…) Dünkülerin lisanını terk edelim. Esaslarıyla, kaideleriyle yaşayacak olan konuşulan Türkçemizi yazalım.”
OSMANLICILIK VE TÜRKÇÜLÜK
Osmanlıcılık ve Türkçülük çelişkisini yaşayan aydınlardandır, Ömer Seyfettin. Bir Osmanlı zabiti olarak imparatorluğun bütünlüğünü korumaya çalışıyor. Fakat yaşanan gerçekler buna izin vermiyor. Onun biraz da kendi değişimini anlattığı öyküsünde bir bölüm şöyledir: “Bir gün herkes çay kenarında toplanmış havaya bakıyordu. Biz de gittik. Gündüz havada bir yıldız görünüyormuş. Güzel Bulgar kızı ellerini çırparak ‘Oh, oh’ diye sevindi. ‘Ne seviniyorsun?’ dedim. ‘Ne zaman güpe gündüz havada bir yıldız görünmüşse, Türklerin başına bir felaket gelir, ona seviniyorum.’ O anda o yıldız, bütün cüssesiyle, bütün ateşten savletiyle beynime indi. O saniyeden itibaren Osmanlılıktan Türklüğe avdet ettim.”
Ömer Seyfettin, yaşadığı günlerin tüm tartışmalarını öykülerine yansıtıyor. Avrupalıların Osmanlı İmparatorluğu’nu sömürme ve parçalama yolundaki uygulamalarında, Masonluk gibi bir gizli örgütten nasıl yararlandıklarını, kolonilerde kullanılan metotların aynen nasıl bizde de kullanıldığını örnekleriyle anlatıyor. O sırada Selanik’te olan en güçlü Mason locasına da saldırıyor. Aydın ve öncü gençliğin “insanlık” perdesi altında nasıl uyuşturulduğunu ortaya koyuyor. Masonların ne tarih, ne gelenek, ne vatan, ne de millet tanımadıklarını açıklıyor.
IRKÇILIK 
Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp Türk olmadıkları halde Türkçülük yapmakla eleştiriliyorlar. Belki de saldırıya uğruyorlar demek daha doğrudur. Ömer Seyfettin’in Çerkez olduğu yazılıyor. O buna çok üzülüyor. Sanki suçmuş gibi Çerkez olmadığını ispat etmeye uğraşıyor. Ziya Gökalp, işgalci İngilizler tarafından Malta’ya sürülmüşken bile bu saldırılardan kurtulamıyor. Ali Kemal’in kendisine “Kürt” dediğini duyunca ona sert bir manzumeyle yanıt veriyor. Bu saldırıların bir yararı oluyor. Bu konuyu düşünen, araştıran Ziya Gökalp, “Türkçülüğün Esasları” (1923) kitabını yazıyor. Orada ırkçı anlayışlara hoş bir yanıt veriyor: “Atlarda şecere aramak lazımdır. Çünkü bütün meziyetleri sevk-i tabiiye müstenit ve irsi olan hayvanlarda ırkın büyük bir ehemmiyeti vardır. İnsanlarda ise ırkın içtimai hasletlere hiçbir tesiri olmadığı için şecere aramak doğru değildir.” Ziya Gökalp, “Türküm” diyen her ferdin Türk kabul edilmesi gerektiğini belirtiyor. Onun savunduğu milliyetçilik ortak vatana, ortak tarihe ve kültüre dayanıyor. Bu anlayışı en güzel ifade eden anlayış ise sevgili Atatürk’ümüze aittir, “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.”
Ömer Seyfettin Balkan Savaşı nedeniyle yeniden askerliğe dönüyor. 20 Ocak 1913’te “Kanlıtepe”de esir düşüyor. Kendi söz etmiyor ama Aka Gündüz, onun bu küçük tepedeki savaşını, “Kanının son damlasına kadar savunmak işte budur” diye tanımlıyor. 
17 Aralık 1913’te esir düşmesinden on ay sonra İstanbul’a dönüyor. İkinci defa askerlikten ayrılarak kendini tamamen yazmaya veriyor. 1914 yılında Kabataş Sultanisi’ne öğretmen olarak atanıyor. Bu okuldaki görevi ölünceye kadar devam ediyor.
ÇANAKKALE’DEN SONRA… 
Ömer Seyfettin, “Çanakkale’den Sonra…” adlı öyküsüyle bir anlamda Çanakkale siperlerindeki mücadeleye katılıyor. Yaşı kırk beşi geçmiş, iyi eğitim görmüş, miras yiyen karamsar bir aydını, onun ağzından Çanakkale’yi anlatıyor:
“Batı Asya’nın bu köşesindeki bin yıllık bir Türk tarihi kapanacak, Ruslar Ayasofya’ya haçlarını asacaklardı. Ölüme hazırlandı. Çanakkale’yi düşman topları dövüyor, o da, birçokları gibi düşmanın bugün yarın çıkıp gelmesini bekliyordu. İstanbul boşalıyordu. 
“Birçok haftalar, aylar geçti. İngiliz, Fransız zırhlıları Çanakkale’yi geçemedi. Bu mucizenin ortaya çıkardığı ‘milli varlığa’ şaşmış kalmıştı. Bu yeni ruh, bu düzen, bu ordu, bu millet nereden doğmuştu? Çanakkale’de hemen bir milyonluk düşman ordusu eritilmiş, yenilmez sanılan İngilizler yenilmişti. Yavaş yavaş canlanıyor, artık yaşayan, kendi varlığını bilen, ülküsünü bulan bir milletin içinde olduğunu görüyordu. Kapitülasyonlar kalkıyor, iç düşmanlar temizleniyor, zehirli parazitler gibi milletin varlığını sömüren, kanını emen hainlerin elinden ‘ekonomi ve sömürme ’ araçları alınıyordu. Umudunu kestiği bu çevrede işte bir milli ruh, ‘işbölümü’ ruhu canlanıyordu.”
YENİ İNSAN
Ömer Seyfettin halktan biridir. Dolayısıyla hem halkı hem de kendini anlatıyor. Onun insanlığa zarar veren eski değerleri eleştirerek yeni değerler aramaya, yaratmaya yönelik bir kişiliği vardır. O, “ilerilik ya da yenilik” adına yabancı bir kültür ve eğitimin yayılmasına karşıdır. O yıllarda çok sayıda olan yabancı okulların kapatılmasından, milli okulların açılmasından yanadır. Robert Kolej’in ve Galatasaray’ın da kapatılmasını her gittiği yerde bu okullarda öğretmenlik yapan arkadaşlarının da yanında savunuyor. Görüşünü öylesine içten anlatır ki arkadaşları üzülür ama kırılmazlar. 
Bir yabancı okuldan yetişmiş, alafranga eğitim görmüş, aile çevresinde de böyle yaşayan bir eşle kısa süren başarısız evliliğinden sonra, bu yöndeki düşünceleri iyice kesinleşiyor. Evliliğinin başlangıcındaki duygusunu, “Bir alafrangalık müptelası karşısında kaldığımı anlayınca titredim” diye anlatıyor. Değiştiririm diye düşünüyor ama başarılı olamıyor.
“Muhitimizde milli Türk kadını yok! Alaturkalarla alafrangalar var. Alaturkalar, hayatta geri kalmış, hâlâ ümmet devrinin zihniyetiyle yaşayan zavallılar… Bunlar, model Türk kadını olamazlar. Medeniyete giren, Avrupalılaşanlarsa, önemli değil! Kimi Fransız, kimi İngiliz, kimi Alman terbiyesi almış kuklalar…” 
Ömer Seyfettin, hem kadınlar hem de erkekler arasındaki alafrangalık düşkünlerini acımasızca eleştiriyor. Bu kişilerin hangi kanallardan etkilendiklerini, Batı kültürünün Türkiye’deki öncüleri gibi kabul edilen tatlısu Frenklerinin bizim aydınlarımız arasında: köksüzlüğü, taklitçiliği, ahlaksızlığı, kötü alışkanlıkları yaymakta nasıl bir rol oynadıklarını mizahi hikâyelerinde anlatıyor. O böylece insanlarımızın yozlaşmasına karşı çıkıyor. Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nu her türlü olanakla parçalamaya çalışan Batılılarla mücadele ediyor.

BÖLÜM IV
“EFRUZ BEY” VE “CABİ EFENDİ”
Ömer Seyfettin, yeni hayatın dolayısıyla yeni insanın savunucusudur. Bu yeni insanın kökü bu topraklarda olmalıdır. Bizim tarihi evrimimizden gelen bir kültürün ürünü olmalıdır. İnsanlığın ulaştığı evrensel kültürün ürünleriyle kafaca beslenmeli, bu kültürü eleştirerek benimsemeli ama Türk kalmayı da bilmelidir. Toprağına insanına yabancılaşmamalıdır.
Ömer Seyfettin savaşın son yıllarında yazdığı öykülerde, özellikle yabancılaşmış aydınları hicvediyor. Onların içine düştükleri komik durumları anlatıyor. Bir roman olarak tasarladığı “Efruz Bey” bu türe örnektir. Batıya yönelen hayat ve eğitim düzeninin şekillendirdiği bir insan örneğidir, Efruz Bey. Toplumda var olan gerçeklerinin karikatürize edilerek anlatıldığı bu tip, onun beş ya da altı öyküsünde yer alıyor. Efruz Bey, mevki ve üne düşkün, hiçbir meziyeti olmayan, dengesiz yarı aydın, aşırı şarlatan bir tiptir. Bir gün içinde hürriyet öncüsü oluverir. “Yaşasın Hürriyet” diye naralar atar. Peşine kalabalıkları toplar. Batı’yı taklit seviyesinin ilerisinde anlayamayan, halktan, milli niteliklerden tümüyle kopmuş biridir. Daha komik bir anlatımla, şifahi bir yazar, şiirsiz ünlü bir şair, esersiz bir dâhi, bilimsiz ünlü bir bilgindir. Ömer Seyfettin, Efruz Bey’e “sen hepimiz değilsen bile hepimizden bir parçasın” der. Efruz Bey’in zıttı olumlu bir tip olarak Cabi Efendi’ye ilişkin öyküler de yazıyor. Mermer Tezgâh hikâyesinde Batılı eğitimin temeli olan bilimsel bilgiyi savunuyor. Onun karşı çıktığı körü körüne bir Batı taklitçiliğidir, öykünmesidir. Şekilci bir sözde modernliktir. Bu tip sözde aydınlar Tanzimat’la birlikte ortaya çıkmıştır. Cabi Efendi, akıllı, olgun halktan çıkmış ve ondan kopmamış yerli ve milli bir “arif adam”dır. Akıl ve mantık gözüyle okumayı üstün bulur. Ona göre, “gerçek bilgi kitaplardan kitaplara, sonra da hafızalara aktarılan şeyler değil, akıl gözü ile hayattan çıkarılan bilgilerdir.”
Reşat Nuri, Ömer Seyfettin’in Cabi Efendi’ye ilişkin yazma serüvenini şöyle anlatıyor: “…merhumu yakından tanımış olanlar pekiyi bilirler, bazen bir şeyi diline dolar günlerce onu tekrar ederdi. O zaman da bir şey tutturmuştu: ‘İlim başka irfan başka… Arif başka, âlim başka’ diyordu.”
AÇIK SÖZLÜDÜR AMA KIRICI DEĞİLDİR
Ömer Seyfettin arkadaş dost canlısıdır. Dostluklarını ömür boyu sürdürüyor. Değerbilmez olmaktan özenle kaçınıyor. Açık sözlüdür ama kırıcı değildir. Çalışkandır. Çok güçlü bir disiplin anlayışı vardır. Askeri okulun ilk yılında kendini döven bir büyük sınıf öğrencisine, “bir gün de ben seni döveceğim cancağızım” der. Bu güzel “cancağızım” sözünü o, çok sık kullanıyor. Birkaç yıl süren olağanüstü bir vücut geliştirme, güçlendirme çalışmasıyla sözünü yerine getiriyor. O kişiye, “Sen benim için artık zayıfsın. Birkaç kişiyle gel” diyor. Bir tür düelloda, gelenlerin hepsini adeta haşat ediyor.
Ömer Seyfettin, 1918 yılında bir ankete verdiği yanıtta, Namık Kemal’in kendisi için yol gösterici olduğunu belirtiyor. “Kemal Bey’i çok sevdim. Evrak-ı Perişan’dan sayfalar ezberledim. Bana hayatiyet veren, beni iyiye, doğruya, güzele samimiyetle alakadar eden Kemal’dir sanıyorum. (…) Fikret!… İşte bana mükemmellik iştiyakını veren! İdadiye mektebinde iken hep Rebab’ı okuyordum. Halit Ziya, bizim ilk üstadımızdır. Ben bir gece hiç uyumamış, sabaha kadar Bir Ölünün Defteri’ni okumuştum… (…)
“Her vakit söylerim. Yine de söylerim, eğer Fikret’le arkadaşları tabii lisanı kavrayabilseydiler, şüphesiz bizim ebedi klasiklerimiz olurlardı. Çünkü asri edebiyatın tekniğini olduğu gibi kabul etmişlerdi.”
Ömer Seyfettin, Fransız gerçekçi yazarlarından Emile Zola ve Guy de Maupassant’ı çok beğeniyor. Kendisi de Maupassant’ı okuduktan sonra daha önce de vurguladığım gibi yalın bir yöntemle yazmak isteğinden söz ediyor. Maupassant’ın hikâyeleri “insana hakikati öğretir. İnsanı hakikati görmeye ve düşünmeye alıştırır,” der. Hakkı Tarık Us’a yazdığı mektupta… 
25 Nisan 1914’te Türk Yurdu tarafından çıkarılan Türk Sözü dergisine başyazar oluyor. Burada daha çok polemik yazıları yayınlanıyor. 3 Aralık 1917’de Yeni Mecmua’da çıkan “Fon Sadriştayn’ın Karısı” hikâyesi sarsıcı oluyor. Önemli bir eleştiri rüzgârı estiriyor. 1918’de yayın hayatına katılan Akşam gazetesinde de makaleler yazıyor. Vakit de onun eserlerinin yer aldığı bir gazetedir. Bu iki gazetede Anadolu’daki mücadeleye ilişkin haber ve yazılar yayınlanıyor.
NASRETTİN HOCA GİBİ BİR FIKRA YARATICISIDIR
Ömer Seyfettin, Nasrettin Hoca gibi bir fıkra yaratıcısıdır. Ona rahatlıkla hocanın torunu denebilir. İçinde bulunduğu dost çevresine neşe, coşku veren, ağzına baktıran bir anlatıcıdır. Yaşananları, kişileri, davranışları hiciv, mizah, öykü açısından değerlendiren bir ruha sahiptir. Yazmanın yanı sıra dostlarının belirttiği gibi sözel bir anlatıcılık yeteneği vardır. Ama büyük kalabalıklar önünde konuşmaktan kaçınıyor.
Ömer Seyfettin tiyatro için oyunlar da yazmış. “Mahçupluk İmtihanı” onun 1928-29 yıllarında sahnelenen bir eseridir. Aka Gündüz, onun tiyatroya ve oyun yazmaya meraklı olmakla birlikte, sahneye çıkmaktan çekindiğini, hiçbir zaman kalabalık karşısında konuşamadığını, buna karşılık dost meclislerindeki sohbetinin pek tatlı olduğunu, doğuştan fıkracı olduğundan temsili bir anlatışı olduğunu söylüyor. Ona göre “Mahçupluk İmtihanı”, ruhundaki bu kompleksin ifadesidir. Ömer Seyfettin’in yaşamla başetme yöntemidir bu. Kendi sorunlarını da öyküleştirir. Böylece acılarını, çaresizliklerini hafifletmeye çabalar.
Kendisi de küçük bir şeyden hareketle hikâye yazabildiğini söylüyor. Onun yazarlığının en verimli olduğu dönem: 1917 (22), 1918 (23), 1919 (39) yıllarıdır. 1919’da yenilgiye kalemiyle direndiği söylenebilir. Tabii aynı zamanda bir usta birikimine ulaşmış olmalı. Ölüm yılı olan 1920’de ancak 7 hikâye yazabiliyor. Ömer Seyfettin’in Tahir Alangu tarafından hazırlanan 10 ciltlik toplu eserindeki hikâye sayısı, 135’tir.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, İkdam gazetesinde, 10 Mart 1920’de, Ömer Seyfettin’in ölümünden sonra kaleme aldığı bir yazıda onun yazarlığının yanı sıra kişiliğinden de söz ediyor:
“Kendisini bundan on üç, on dört sene evvel (1906/07) İzmir’de tanıdım. Ben bir mektep çocuğu idim, o genç bir zabitti; fakat askerlikten ziyade fikri ve bedii meselelerle meşguldü ve İzmir’in daracık irfan muhitinde epeyce şöhretli bir muharrirdi. Haftalık bir gazeteye hepimizi hayran eden küçük hikâyeler, mensureler, makaleler yazıyor ve her yazısında munis, hoş bir yenilik gösteriyordu. Üslubunda o zamana kadar hepimize meçhul tatlı bir sadelik (…) fikirlerinde hepimizi şaşırtan ve sersemleten bir orijinalite vardı. (…)
“Bu genç zabit, bilafasıla, bu bahisten o bahise atlar, ekseri meselelerde düşüncemiz birbirine uymadığı halde, neticede yine bizimle müttefik kalırdı. Ne kadar munis ne kadar hafif bir zekâsı vardı. En acayip nazariyeler bile onun ağzında tabiileşir ve bizim çoktan inandığımız, bildiğimiz kanaatler sırasına geçerdi.”
Ömer Seyfettin’i saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Ömer Seyfettin günümüzde de önemini koruyor. Hem yaşamı hem de öyküleri öğreticidir. Ayrıca zevkle okunuyor. Onun tezleri büyük ölçüde günümüz için de geçerlidir. Atatürk, emperyalist Batı’yla mücadele ederek bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu. Atatürk de ayakları Türkiye topraklarına basmayan anlayışları reddetti. Özellikle Atatürkçüyüm diyenler Ömer Seyfettin’i de okumalıdır.

KAYNAK
Feyziye Özberk – Odatv.com – https://odatv4.com/omer-seyfettin-ittihat-ve-terakkili-bir-subay-06032121.html [ Tahir Alangu, Ömer Seyfettin, Ülkücü Bir Yazarın Romanı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2020]
Şenay Kırhallı, “Ömer Seyfeddin ve Hikâyeleri”, Seçme Hikâyeler I, b. 2, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul 1974, s. IX-X.6 ILIM BASKA IRFAN BASKADIR

Sahipsiz Biri Gibi Ölen ve Cesedi Kadavra Yapılan Ünlü Yazarımız Ömer Seyfettin’in Hazin Hikayesi

This entry was posted in EDEBİYAT - ANI - ÖYKÜ - ŞİİR, HAYATIN İÇİNDEN. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *