BOP ÇALIŞIYOR * 53 DANIŞMANLI MECLİS BAŞKANI “MONTRÖ”yü ÖZELLEŞTİRMEYİ Mİ DÜŞÜNÜYOR? MECLİS BAŞKANI İSTİFA ETMELİDİR ** Meclis Başkanlığının Onur Ve Şerefini Korumak Zorundasınız

Meclis Başkanlığının Onur Ve Şerefini Korumak Zorundasınız

Güner Yiğitbaşı-25/03/2021

Adam profesör ve gazi meclisin başkanı olmuş ama. onurunu ve şahsiyetini. bir başkasına kiraya vermiş. Profesör. milletvekili. meclis başkanı olabilirsiniz ama. insanın onurunu ve şahsiyetini koruyabilmesi. profesör ve meclis başkanı olmaktan daha önemli ve değerlidir.
Makamlar gelip geçicidir ama. insanın onuru ve şahsiyeti kalıcı olup. insan; hayatı boyunca. onuru ve şahsiyeti ile yaşar. Aksi halde. bir insandan bahsedilemez.
Ben. onurumu ve şahsiyetimi koruyamayacak ve ayaklar altına alacaksam. birilerine kiraya vereceksem. bırakınız profesör ve meclis başkanı olmayı. insanlığımı kaybettiğim için yaşamak bile istemem.
Meclis Başkanından bahsediyoruz.
Meclis Başkanı; her kimse. adını dahi anmak istemiyoruz. Haber Türk canlı yayınında İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin açıklamalarda bulunurken; Erdoğan’ın. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nden de çıkabileceğini. Cumhurbaşkanı. İstanbul Sözleşmesi’nden kararname ile çekildiği gibi. Montrö’den de diğer uluslararası anlaşmalardan da çekilebileceğini beyan etmiş.
Bu adam. Cumhuriyetimizin ilan edildiği. kurtuluş savaşımızın Karargahı gazi meclisin. egemenliğin gerçek ve tek sahibi Türk Milletinin meclis başkanı mıdır. yoksa sarayın gazi meclisteki temsilcisi ve gölgesi midir?
Türk Milletine ve onun gazi meclisine bu kadar da saygısızlık yapılamaz. meclis başkanı. Türk Milletinin emanetçisi ve temsilcisi olarak. Türk Milletine ihanet edemez.
Meclisin; çıkardığı bir yasayla onaylayarak yürürlüğe sokulan İstanbul Sözleşmesini. anayasaya aykırı olarak. bir kararla tek yanlı fesheden partili cumhurbaşkanını ağır bir şekilde eleştireceğine. meclisin onurunu koruyacağına. meclisin yetkilerine sahip çıkacağına. ERDOĞAN’ın anayasa ihlaline sahip çıkıyor ve Türkiye Cumhuriyetine. Türk Milletine ve kendi kariyerine ihanet ediyor. Onurunu ve şahsiyetini ayaklar altına alıyor. gazi meclisin başkanı olarak bu ihanete hakkı yoktur. Derhal bu görevden istifa etmeli ve saraya sığınmalıdır.
Şu pervasızlığa bakınız. İstanbul Sözleşmesinden çıkabileceği gibi. Erdoğan’ın Montrö Boğazlar Sözleşmesinden de çıkabileceğini savunuyor.
Makamının ağırlığını ve sorumluluğunu üzerinde taşıyamayan bu koltuğu dolduramayan meclis başkanına soruyoruz. Boğazlar sözleşmesinden çıkacak da ne olacak. ülkemiz bundan yarar mı sağlayacak?
Montrö Boğazlar Sözleşmesi. bizim. Yani Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini ve boğazlar üzerindeki egemenliğini garanti altına alan bir sözleşmedir. BU sözleşmenin bozulmadan aynen devam ettirilmesi. ülkemizin güvenliği ve bağımsızlığı için çok hayatidir.
ERDOĞAN. alacağı bir kararla Montrö Boğazlar Sözleşmesinden çıkarsa. anlaşmanın diğer tarafı devletler. sevinçlerinden zil takıp oynarlar sayın meclis başkanı.
Boğazlar. yolgeçen hanına döner.
Sen ne biçim profesörsün. meclis başkanısın. aklını mı yitirdim sen? Allah’ın aşkına.
Anlaşıldı. hiç kimse alınmasın ve darılmasın ama. ilk çıkarılacak olan anayasaya; ülkeyi yöneten seçimle iş başına gelenlerin. her yıl rutin ve periyodik akıl muayenesine tabi tutularak. görevlerini yapmaya devam edip edemeyeceklerine dair doktor raporu almalarını zorunlu kılan bir hüküm getirilmesi. ülkemizin selameti için zorunlu hale gelmiştir.

Güner YİĞİTBAŞI – Hukukçu

https://haberguncel.blogspot.com/2021/03/meclis-baskanliginin-onur-ve-serefini-korumak-zorundasiniz.html
This entry was posted in BOP, İHANET VE YABANCI YANDAŞLAR, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *