HACI FIŞ FIŞ UZAYDA…

……………
İktidarın 2023 hedefleri arasında yer verdiği milli gelirin dört yıl içinde 2 trilyon dolara, kişi başı milli gelirin iki yıl içinde 25 bin dolara çıkacağı, işsizliğin yüzde 5’e ineceği, yerli uçak, tank ve yerli otomobil kurma vaatlerini açıkladığında yukarıdaki fıkrayı anımsayıp “Zorla! Zorla! Dama çıkacaksın!” demiştim. Doğrusu halt etmişim. Adamlar bırak dama çıkmayı, uzaya çıkacaklar baksana.
Gerçi milli gelirimiz 2 trilyona çıkmak şöyle dursun, 750 milyar dolara, kişi başı milli gelirimiz de 25 bin dolar hedefinin neredeyse dörtte birine düştü ama olsun. Uzaya çıkıyoruz ya, varsın o hedef de tutmayıversin.
Enseyi karartmak yok
Yükseköğretim kurumları sınavında geçen yıl fen ve matematikte öğrencilerin yüzde 24’ü, yani 399 bini, tek bir soru dahi çözemeyerek sıfır çekse de enseyi karartmak yok. Uzay adamı yetiştireceğiz, uzay adamı. Matematik ve fende tek bir soru çözemeyenlerin nüfusu, Ordu ilinin nüfusu kadar sadece. Geride daha seksen il var.
Eğitim sistemimizde devrim yapıldı bu dönemde. Elit ve seçkinci yükseköğretim sistemine son verildi hamd olsun. Ülkedeki 67 hukuk fakültesinin sadece 19’unun dekanı hukukçu mesala. Ne yani bu kürsüler hukukçulara mı tapulanmış? Dört hukuk fakültesinin dekanlık koltuğunda ilahiyat mezunu hocalar oturuyor. İki üniversitemizin rektörü de yine ilahiyat mezunu öğretim üyesi.
İnternette fiber altyapısı kurulamadığı için uzaktan eğitim sistemi için şehirdeki öğrenciler damlara, köydekiler tepelere çıkıyor diye eleştirenler çıkıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aylardır evde kalan öğrencilerimiz, beden eğitimi dersini de bu sayede sahada yapmış oluyor. Bardağın dolu tarafını da görmek lazım…………..

Cumhuriyet, Miyase İlknur’un 13 Şubat 20121 tarihli “Hacı Fışfış uzayda” başlıklı yazısından bölüm alıntısı

This entry was posted in YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *