KARA ÖRÜMCEKLİ MAĞARALAR * Yobazlık Ve Gericilik

Yobazlık Ve Gericilik

Cevat Kulaksız

İnsanlığın en önemli kazanımlarından biri laikliktir”

“Müslümanlara gerici ve yobaz diyormuşuz, büyük palavra, kimin neye inandığından bize ne. Birinin dinsel inanç ve kanaatlerini sorup sorgulamak bile saygınlık zaten, kime ne? Evet, biz gerici ve yobaz kavramlarını çokça kullanıyoruz, kullanmaya da devam edeceğiz. Birine hakaret etmek için, ya da karnımızın şişi insin diye gerici ve yobaz demiyoruz ama.

Gericilik tıpkı ilericilik gibi tarihsel kökenleri siyasal ve sosyal, görece felsefi anlamları olan bir kavramdır. Söylediğimiz o kadar net o denli anlaşılır ki aslında, insanlığın en önemli kazanımlarından biri laikliktir. Laikliğin tanımı çok açık, dinin dinsel olayının dinsel referansının siyasal ve kamusal alandan tamamen çıkarılmasıdır. Siyasal ve kamusal, zihinsel formalardan, vesayetlerden, baskılardan tamamen arındırılmasıdır. Laikliğin söylediği çok açık, din siyasal alandan dışarı, din kamusal alandan dışarı, din ana sınıflarından, ilkokullardan, ortaokullardan, liselerden, üniversitelerden dışarı; din parlamentodan, devlet dairelerinden dışarı; din hastaneden, postaneden, dershaneden dışarı. İnsanlar hangi dine inanıyorlarsa o dinin ibadethanelerinde, kendi özel yaşam alanlarında kendi dinlerinin gereklerini yerine getirebilirler, buna kim ne hakla karışır ki zaten.
Yobaz Kime Denir Ve Gericilik
Gericilik nedir? Anaokulunda okuma yazma bilmeyen bebelere, ilkokulda henüz zihinsel seviyesi gelişmiş çocuklara mistik öğretileri, soyut hikâyeleri, metafizik anlatıları aşılayıp anlatıları anlatıp din propagandası yapmak bir gericiliktir. (Bu arada bir video gösterimi devreye girerek türbanlı bir bayan, bir haber bülteninde olsa gerek, şunları söylüyordu:
“Sayın seyirciler, Diyanetin 3-6 yaş grubu kurslarına ilgi her geçen gün artıyor. Programın öncelikli amacı çocukların yaşları gereği ihtiyaç duydukları gelişim süreçlerine katkıda bulunmak.”
Ortaokullarda liselerde din dersinin zorlaması bir zorbalıktır. Bilimsel ve nesnel düşüncenin merkezi olması gereken üniversitelerde, kamusal alanlar olan öğrenci yurtlarında toplu namaz çağrıları, umre duyuruları, siyasal dincilik sohbetleri, dinsel hegemonya baskı aracı dolayısıyla yobazlıktır. Din eğitimini isteyene verip talep edilmesi gerekenlere verilmesi gereken bir hizmet olmaktan çıkarıp istemeyene bir dayatma haline getirmek gericiliktir.
Öğle tatilleri, mesai saatlerinin, sınav takvimlerinin herhangi bir dinin ibadetine göre düzenlenmesi, okul, hastane, adliye ve devlet dairelerinde herhangi bir dinin ibadetine yönelik ibadethaneler açılması, çocukların korku ve yasaklarla eğitilmesi, dinsel saiklerle, beden eğitimi, müzik gibi derslerin kaldırmak istenmesi; evrim ünitesi yasaklanırken kaldır, dinsel kökenli efsanelerin derslerde anlatılması, örnekler saymakla bitmez, bunlara gericilik demeyecek de ne diyeceğiz.
Depremlerin oruç tutmayanlar yüzünden gerçekleştiğini savunmak, gericiliktir. “Bu arada başı sarıklı Cübbeli Ahmet Hoca, bir videoda devreye girerek şunları söylüyordu: “Depremler, felaketler, doğal afetler yaptığımız kötülükler, yaptığımız hatalar sebebiyledir”.
İşçileri hakkı olan kıdem tazminatının, helal olmadığını savunmak gericiliktir. Bu arada yeşil sarıklı sakallı bir adam videodan devreye girerek şunları söylüyordu: “Vicdanlı bir Müslüman isek eğer girdiğimiz işveren bize dolgun bir maaş veriyorsa, gerçekten ihtiyacımızı giderecek 2500 lira maaşımız da veriyorsa, bütün haklarımızı da bize ödediyse, gün gelir bizi işten çıkarıyorsa kardeşim o Müslümanın tazminat istemeye hakkı yoktur”.
Çünkü soruda ihbar tazminatını da sormuşlar, ihbar tazminatına cevaz vermiyorsa, Türkiye’de anne sütü bankasının olmasına karşı çıkma gericiliktir. Organ nakline karşı çıkmak gericiliktir. Burada bir video devreye girerek başı beyaz sarıklı sakallı bir adam şunları söylüyordu:
“Bu vücut senin değil, senin olmayan Bir şeyi sana ait olmayan vücudunda bir organı başkalarına veriyorsun, ben ölmeden bunu alsınlar başkasına ver, diyorsun. Mahkeme kararlarında ve hukuki metinlerde “kul hakkı” gibi Tanımların yer alması, hak kavramının dinsel referanslarla açıklanması gericiliktir. Henüz soyut, somut ayırımını yapmaktan yoksun parmak kadar çocuklara şehitlik, ölüm, Cennet propagandası yapmak gericiliktir.

Yobaz Kime Denir Ve Gericilik
Hastaneler, hastaların bilimsel yöntemlerle iyileşmesi için kamu hizmeti veren yerlerdir. Bu kurumlarda hastalara bilimsel olmayan “manevi rehberlik merkezleri”, personele mesai çıkışı Kuran kursu düzenlemek gericiliktir. Okullarda çocuklara hiçbir bilimsel veri ve yönü olmayan Cennete otostop gibi kitapları dağıtmak gericiliktir. Üniversitelerin kapısına cemaat liderlerine, tarikat şeyhlerine açarken evrim sempozyumu afişini yasaklamak gericiliktir.
Türkiye’de son yıllarda bebeklerine aşı yapılmasını ret edenlerin çoğalması ve aşı karşısında olmaları gericilik yüzündendir. Bu arada bir video devreye girerek sarıklı bir konuşmacı şunları söylüyordu:
“Benim kardeşlerime tavsiyem şudur, aşı olmamalarıdır. Kesin bir şey olanaktan değil yani kesin bir bilgim yok, bir bilgi sahibi olduğumdan değil, sebebi de, aşıların içerisinde var olan maddeleri gizliyorlar ve birçok insan aşıların içerisinde ne olduğunu bilmiyor ki bazı kardeşler bu tavsiyelere uyaraktan aşılarını vurmadılar ve çocukları da sapasağlam. Onların anlattığı gibi olmadı çocuklar”.
Aşıya itiraz ederken hacamata, sülüğe, homopati şarlatanlığa prim verme gericilikti. Nuh adlı bir peygamberin oğluyla cep telefonu ile konuştuğunu ciddi ciddi savunan akademisyenin saçmalıkları gericiliktir. Geçmişte ileri teknoloji var diyen Nuh aleyihisselam zamanında çok yüksek bir teknoloji var idi, günümüzden daha yüksek bir teknoloji var idi günümüzden daha iyi bir teknoloji var idi” saçmalığı gericiliktir.
Bu arada başı dazlak kravatlı bir adam devreye girerek şunları söylüyordu:
“Nuh aleyhisselam zamanında ileri teknoloji var idi, günümüzden daha ileri teknoloji var idi”. Vaizlerin okullarda on yaşındaki çocuklara şehitlik örgüsü yapması gericiliktir. İşçi alımlarda burçlar göz önüne alınmalıdır” diyen doktora tezlerini kabul edilmesi gericiliktir. TÜBİTAK’ın desteklediği kansere karşı dua ve tilo evliyaların kerametleri projesi gericiliktir. Deve sidiğinin şifa olduğunu savunan doçent gericidir mesela. Bir üniversite çatısı altında müziğin haram olduğunu savunan bildiriler dağıtmak gericiliktir.
Yılda iki bin işçinin iş cinayetlerinde öldüğü Türkiye’de, “kader kaza” deyip işçi bu cinayetlerini görmezden gelip patronları aklamak da gericiliktir. Memleketin dört bir yanını karanlık bir ağ gibi saran tarikatlere, cemaatlere, tekkelere, medreselere ve bunların yasal yüzü olan dernek ve vakıflara sivil toplum örgütü muamelesi çekmek gericiliktir.
Kız çocuklarının dokuz yaşında buluğa erdiğini ve evlenebileceklerini savunmak yalnızca gericilik değil, aynı zamanda sapıklıktır da. Bu saydıklarımızın gericilik olmadığını söyleyenler zaten din devletine, şeriat hukukuna fittir.
Yobaz Kime Denir Ve Gericilik
Çok açık net berrak bir anlaşılabilir bir dille söyleyelim, dinsel kural ve referansların, dinsel bakış ve anlayışın siyasal kamusal alana girmesine vesile olan, neden olan, özne olan hangi partiden ve kim olursa olsun, tarihsel, felsefi, ideolojik olarak gericiliktir. Yer gök, dağ taş buramatikleştiriyorken tıp fakültelerinde ders olarak sabır, sukut, rükün, tevekkül, sabır, dua kader anlatıyorken insanlığın en önemli kazanımlarından laiklik suç haline getiriliyorken elbette yobaza yobaz, gericiye gerici, karanlığa karanlık diyeceğiz.
Cahilleştirme ve yobaz üretme düzeneğine itiraz edeceğiz. Elbette imam hatiplerin sadece bir okul olmadığını, operasyonel işlevi olan ve bu coğrafyada laik, aydınlanmacı, ilerici ne varsa yok etmeye adanmış gerici düşüncelerin eğitim merkezleri olduğunu söyleyeceğiz. Elbette türban neyi örtüyor sorusunu daha güçlü bir şekilde soracağız. Türbanla sarıp sarmalanan yağmayı, talanı, haramiliği akla açılan savaşı bilim ve teknikle kadın düşman lığını iş cinayetlerini hepimize dayatılan Orta Çağ zencilerin saltanatını paraların iktidarını afişe edeceğiz.
Laikliği, aklı, ilericiliği savunursanız AKP güçlenir zırvası çok eski bir zırvadır. Bu ülkenin ilerici insanlarını geleceğin kuyruğuna takma hevesi modası geçmiş bir safsatadır. Bu ülkenin yobazlarla, gericilerle, faşistlerle, patronlarla mücadele etme gücüne bilgisine, kararlılığına sahip aydınlık insanların palavralara, safsatalara, zırvalara karnı toktur. Karanlığa karanlık, yobaza yobaz demek, gericilikle mücadele etmek bizim işimiz.
Yazıya çeviren Cevat Kulaksız

https://haberguncel.blogspot.com/2021/01/yobaz-kime-denir-ve-gericilik.html
This entry was posted in DİN-İNANÇ, İrtica, YOBAZLIK - GERİCİLİK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *