EKONOMİ / RANT * Lobi faaliyetleri öylesine yırtıcıydı ki…

Lobi faaliyetleri öylesine yırtıcıydı ki…

Bülent ESİNOĞLU / 10 Ocak 2021 / bulentesinoglu@gmail.com

Servet sınıfı ile devlet yöneticileri arasında ki rant görüşmeleri, otel lobilerinde gerçekleşir. Toplumsal rantların servet sınıfına nasıl aktarılacağı lobilerde kararlaştırılır. Rant, güç diyalektiğinin merkezinde yer alır. Çağımızda ekonomi; sorunlarımızı çözmek için değil, sorunların üzerinin örtülmesi ve yapılan işin meşru gibi gösterilmesinin, aracı olarak kullanılır.
Hile sosyal bir süreçtir.
Toplumun kültürü, rantın özelleştirilmesiyle zehirlenir. Kurumsallaştırılmış HİLE burada başlar.
İnsan ilk hileye, Tanrı ile yaptığı antlaşmayı bozarak başlamıştır. Toprağın tapusu Tanrınındır. Tanrının toprak üzerindeki yetkisi devredilemezdi. Oysa şimdi en çok hile, toprak ve toprağa dayalı kağıtlar üzerinden yapılır. Hile kültürünün kökleri buradan gelir.
Günümüzde inşaat sektörünün kullandığı yöntem de aynı yöntemdir. Rantların özelleştirilmesidir. Dolayısıyla HİLE bir sosyal süreçtir.
Hile yapabilmek ve hileyi sürdürebilmek için, yasa yapma süreçlerine egemen olmak gerekir. Yasalar hileden yana olunca, eskiden rantlar geniş kitlelerin yararına olurken, şimdi hile ve dolandırıcılardan yana olur. Muzır Aklınıza, Kanal İstanbul geldiyse, hemen aklınızdan çıkarın, zinhar böyle bir şey yok!
Hile egemen olduğunda, GÜÇ zararlı hale gelir. Hile ve aldatmacaların sonu yoktur. Kapitalist ekonominin, DNA’sı hileden yapışmış olduğundan, toprak artık Tanrı’nın değildir.
“Görünmez el” gelip, toplumsalın olan toprakları, özelleştirmiştir. Hilenin gizlenmesi için “Görünmez el” ifadesi kullanılmıştır. Hile kültürünün artmasının bir başka nedeni de, devlet ile özel sektör arasında ki sınırların, belirsizleşmesidir. Lobi de beraber olunca sınır kalmıyor.
Ortak alanların sistemli bir şekilde özelleştirilmesi; “Rant Arayışı Kültürü”, evrensel kültürü yıktı. Toprağın sermayeleştirilmesi, ahlaki kapasiteyi daralttı. Kapitalizmde nüfuz ikiye ayrıldı. 1- Değer üretenler ve 2- Değer toplayanlar. Yani ulusun geliri rantçılar tarafından özelleştirilmiş oldu.
Rantlar bir havuzda toplansaydı, kapitalist model de bile, hile bu kadar yüksek olmazdı. (Çin modeli)
HİLE’nin üç motoru vardır.
1- Hızlı zengin ol- Kısa vadecilik.
2- Rant- Kazanılmamış değer artışı.
3- Denetimin olmaması
Toprağı ve parayı özelleştiren hilecilerin, hedefinde artık düşük gelirli insanlar var. Cebinde bir kuruşu olanı, kuruşsuz bırakacak şekilde bir yol çizdiler. Yoksulların yaşamlarını ipotek ettiler. Çalıştırıp iş vermek yerine, borç vererek, borçlandırıp yönetme yoluna girdiler.
HİLE devam ediyor.
This entry was posted in BÜLENT ESİNOĞLU YAZILARI, Ekonomi, YOLSUZLUKLAR, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *