PENTAGON DOSYASI : ABD VE ASKERİ İŞGAL

PENTAGON DOSYASI : ABD VE ASKERİ İŞGAL

26 Mayıs 2019 Pazar

Adnan Menderes hükümeti 5 Mart 1959’da ABD’ye Türkiye’ye silahlı müdahale hakkı veren bir anlaşma imzaladı. Anlaşma “Türkiye doğrudan ya da dolaylı olarak; tecavüz sızma yıkıcı faaliyet ya da sivil saldırıya uğraması durumunda” ABD’ye askeri müdahale hakkı tanıyordu. “Tecavüz sızma yıkıcı faaliyet sivil saldırı” gibi kavramların ne anlama geldiğini ve hangi durumda oluşacağını Amerikalı yetkililer karar verecekti.

Askeri İşgal : Eski Bir Öykü

ABD’nin Türkiye’ye bakışı ve kimi zaman askeri işgali içeren söylemleri yarım yüzyıllık eski bir öyküdür. 1946’da Türkiye’ye girerken; aldığı ve aldırdığı kararlar ikili ve çoklu anlaşmalar ekonomik ilişkiler Türkiye’den bir daha çıkmama üzerine kuruludur. Bu amaca yönelik Amerikan siyaseti; bağımsızlığı köreltme güçsüzleştirme ve gerekirse askeri güç kullanmaya dayalıdır. “Türkiye’den hiçbir koşulda vazgeçmeyeceklerini” “Türkiye’de iktidarı da muhalefeti de kendilerinin belirleyeceğini” işin başında açıklamışlardı.
ABD Hükümeti adına Türkiye’ye gelen ve 1949’da adını taşıyan ünlü raporu hazırlayan Max Weston Thornburg Washington’a “Türkiye elden gitmesine asla izin vermeyeceğimiz bir ülkedir” diyordu.1
ABD’nin Türkiye’ye verdiği önemi gösteren bir başka örnek Pentagon’da Güç Dönüşüm Birimi ve Stratejik Gelecek uzmanı olarak çalışan Deniz Harp Okulu profesörlerinden Thomas P. M. Barnet’in 2005 yılında yaptığı şu değerlendirmedir. “Ben Türkiye’yi küreselleşmenin Entegre Olmamış Boşluk (Batı dışındaki ülkeler y.n. ) içinde yer alan bu nedenle kitlesel şiddet ve çatışma riskine en açık ülkeler grubu içine alıyorum… Oysa küreselleşmenin yayılmasında Türkiye’den daha önemli bir rol oynayacak çok az ülke vardır”.2
Adnan Menderes hükümeti 5 Mart 1959’da ABD’yle Türkiye’ye silahlı müdahale hakkı veren bir anlaşma imzaladı. Anlaşma “Türkiye doğrudan ya da dolaylı olarak; tecavüz sızma yıkıcı faaliyet ya da sivil saldırıya uğraması durumunda” ABD’ye askeri müdahale hakkı tanıyordu. “Tecavüz sızma yıkıcı faaliyet sivil saldırı” gibi kavramların ne anlama geldiğini ve hangi durumda oluşacağını Amerikalı yetkililer karar verecekti.3
ABD 1974 yılında “haşhaş ekiminin yasaklanmaması durumunda İstanbul’un bombalanacağını” açıklamıştı. Başkan Nixon ABD Ankara Büyükelçisi Handley’i Washington’a çağırmış ona istenilen yasaklamanın yapılmaması durumunda “Sultanahmet Camii başta olmak üzere” İstanbul’un bombalanacağını ve 6. Filo’nun İstanbul’a geleceğini bizzat Başbakan’a (Bülent Ecevit) bildirmesi görevini vermişti.4
Askeri işgale yönelik gözkorkutmalar günümüze dek sürmüştür. Şubat 1996’da ABD California Senatörü Brad Sherman Temsilciler Meclisi’nde yaptığı konuşmada Türk Ordusu’nun Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’nde katliam yaptığını ileri sürerek ABD’nin “NATO üyeliğine bakılmaksızın” Türkiye’ye Askeri müdahalede bulunmasını istemişti. Amerikalı senatör şunları söylemişti: “Birleşik Devletler Kürtlerin korunması için daha açık ve daha sert bir tutum izlemelidir. Baskıcı rejimlere karşı tutumumuz bu ülkelerin NATO müttefiki olması ya da olmaması ile değişmemelidir. Türkiye’deki Kürtlerin korunması için Birleşik Devletler askeri güç kullanarak devreye girmelidir”.5
ABD Müşterek Kuvvetler Komutanlığı 24 Temmuz 2002’de California eyaletinde maliyeti yüksek kapsamlı bir askeri tatbikat düzenledi. “Bin Yılın Meydan Okuması-2002” (Millenium Challenge 2002) adını taşıyan ve Lozan Antlaşması’nın 79.yıldönümünde başlatılan tatbikatın ayrıntıları gizli tutulmuştu. Ancak konu ve açıklanan amaçlar 24 Temmuz tarihiyle birleşince “hedef ülke” olarak ortaya Türkiye çıkıyordu.
Tatbikat senaryosuna göre; “Bir ülkede büyük yitiklere yol açan bir deprem oluyor (Kocaeli depremi). Aynı günlerde uluslararası mahkeme o ülkenin sınırlarını ilgilendiren olumsuz bir karar alıyor; etnik ve dinsel oluşumlar siyasi olarak güçleniyor. Ülke güvenliğinin tehlikeye girmesi nedeniyle ordu duruma müdahale ediyor ve deniz taşımacılığını önleyecek biçimde ülkeyi güvenlik çemberine alıyor. Birleşmiş Milletler ABD’nin girişimiyle yaptırım kararı alıyor. Bunun üzerine ABD ordusu hava saldırısına geçerek ülkenin önemli kentlerini 96 saat içinde(Türkiye’nin seferberlik süresi) işgal ediyordu”.6
ABD Müşterek Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kernal o günlerde Millenium Challenge 2002 Tatbikatı ve Spiral 1 Spiral 2 senaryolarını kastederek “kendimizi izin verilmeyen durumlara hazırlıyoruz” demişti.7
Bu tür açıklamalar Türkiye’deki dengesiz yönetim ve Rus karışmasıyla Ortadoğu’da sıkışan ABD’nin bölgeye yönelik saldırgan politikasıyla birlikte ele alınırsa yaşanmakta olan tehlikenin boyutu görülecektir. Türkiye’nin hava sahası NATO hava sahasıdır” ve “NATO Türkiye’yi korumada kararlıdır” sözlerinin taşıdığı anlam Türkiye’ye yabancı askerin girmesinin uzak bir olasılık olmaktan çıkarmaktadır. Bu olasılık 2003’teki Irak müdahalesinde gerçeğe dönüşmekten kılpayı kurtulmuştu.
Geçmişten günümüze yarım yüzyıllık olay ve söylemler ortada. Ülke yönetiminin kişi egemenliğine indirgendiği; yasama yargı ve yürütmenin dumura uğratıldığı devlet yetkililerinin talan aracı olarak kullanıldığı ve muhalefeti olmayan bir ülkede her şey olabilir.. İstihbarat örgütünün başındaki kişinin basına yansıyan “sekiz füze attırtıp savaş gerekçesi yaratırım” biçimine sözler söyleyebildiği bir ülkede neler olmaz.8

DİPNOT
1- “Bozkırdan Doğan Uygarlık-KöyEnstitüleri” Yalçın Kaya Tiğlat Mat. İst. 2001 2. Cilt sf.501
2- “Türkiye Merkez Üs” Nilgün Cerrahoğlu a.g.g. 30.06.2004
3- “Menderes’in Dramı” Ş. S. Aydemir Remzi Kit. İst. 1969 sf.29
4- “Sivil Darbe Girişimi ve Ankara’da Irak Savaşları” Fikret Bila sf.184; ak. Ahmet Erimhan “Çuvaldaki Müttefik” Birharf Yay. İst. 2006 sf.35-36
5- “Haksız Suçlama” Cumhuriyet 12.02.1999
6- “Çuvaldaki Müttefik” Ahmet Erimhan Birharf Yay. İst. 2004 sf.216 ve Aydınlık 11.08.2002
7- a.g.e. sf.216
8- Aydınlık 27.10.2015

TÜRK STRATEJİ KURUMU, ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU
http://www.ozelburoistihbarat.com

This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *