İSEDER YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ MEKTUBU

İSEDER YÖNETİMİNE,

Üniversiteye gitmekte olan kız öğrencileri fuhuşla suçlayan bilim ve erdemden nasibini almamış sözde öğretim görevlisi, Ebubekir Sofuoğlu’nu savunan bildirinizi okuyuncaya kadar varlığınızdan haberim yoktu. 
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ebubekir-sofuoglunun-yanindayiz-aciklamasi-yaptilar-1800766
Yakın geçmişte Osmanlı Devleti padişahı 2. Abdülhamid için “Google’ı kullanan, ilk icat eden kişi” diyen, “çocuklarınızı başka şehirlerdeki üniversitelere göndermeyin, kimlerle düşüp-kalktıklarından haberiniz olmuyor” diye çağrı yapan, İstanbul Sözleşmesi’ne karşı “bu lanet sözleşme çok kan dökecek” gibi provokatif ifadeler kullanan bu şahsı savunuyor olmanızı şaşkınlıkla karşıladım.
Edebiyat Derneği kuranların sanatçı kimliklerinin yüceldiğini, okumanın bilgi dağarcığını zenginleştirerek daha çağdaş, daha bilge, daha hoş görülü olmalarının gerektiğini düşünüyordum. Edebiyatçı okuyandır, olgunlaşandır, algısı görüşü büyüyendir.
2. Abdülhamid’i “Google” ile özdeşleştirecek kadar akıl almaz bilim dışı iddialarda bulunan, Kadın ve kadının yaşam hakkını savunan İstanbul anlaşmasına karşı olduğunu faşist bir ifade ile düşmanca yorumlayan,  son olarak da üniversiteye giden kız çocuklarını fuhuşla suçlayan bir densizi savunuyor olmanız kendinize yapıştırdığınız EDEBİYATÇI kimliği ve anlamı ile hiç bir şekilde bağdaşmıyor. Sizlerin Üniversiteye gide kızlarınız, kardeşleriniz, yakınlarınız yok mu?

Sitenizde Derneğinizin amaçlarını şöyle yazmışsınız; 
a- Edebiyat kavramı içerisinde ifade edilen hususlarda toplumu ve üyelerini bilgilendirmek.
b- Bünyesinde Edebiyat Fakültesi bulunan üniversitelerle işbirliğinde bulunularak kültür ve sanat alanında faaliyet göstermek.
c- Toplumda milli, ahlaki, insani değerlere sahip yapıcılık ve üreticilik ilkelerini benimsemiş aydın bireyler yetiştirerek toplumun sanat ve kültür hayatına olumlu katkı sağlamak.
d- Kişilerin ilme, sanata ve edebiyata yönelik ilgi ve yeteneklerinin gelişmesini sağlamak, özgür düşünme ve sorumluluk alma, boş zamanları değerlendirebilme değerlerini geliştirmek.

Akıl, bilim, çağdaşlıktan uzak ve tahkir edici açıklamalarda bulunan kendini bilmez bir kişiyi yukarıdaki hangi ilkenize göre savunuyorsunuz?
Bu desteğinizle,Toplumda milli, ahlaki, insani değerlere sahip yapıcılık ve üreticilik ilkelerini benimsemiş aydın bireyler yetiştirerek toplumun sanat ve kültür hayatına olumlu katkı mı sağladığınızı sanıyorsunuz?
Ülkemizde kız çocuklarının üniversitelere zaten zor gönderildiğini, ailelerin bu konuda isteksiz davrandığı biliniyor. Amacınız kız çocuklarının önüne kesmek ve üniversiteye gitmelerini engellemek  midir?
Derneğin sayın ilgilileri ;
* Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün açıkladığı 2020 yolsuzluk algısı endeksinde Türkiye’nin puanı 41’den 39’a düştü ve 180 ülke arasındaki sıralaması da 78’den 91’e geriledi. Almanya merkezli ve 118 ülkede faaliyet gösteren örgütün her sene yayımladığı Yolsuzluk Algı Endeksi’nde bu yılki verilerin kamuoyuyla paylaşıldığı indekse göre Türkiye 2012 yılından beri 10 puan kaybederek ciddi bir düşüş yaşadı.
* Dünyanın en büyük yolsuzlukları ile ülke ekonomisi çöktü. Hazineden kefen parası dahil harcandı. günde  Merkez bankasının varlığı – 50 milyar dolar. Dış borçlar 500 milyar dolara erişti.. Sayışta raporuna göre 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı’nın yıllık harcaması bir önceki yıla göre 4 kat artışla 3.6 milyar TL oldu. Yani günde ON MİLYON TL harcanıyor.
* Ahlak, namus, erdem konusuna gelecek olursak; Basında  her gün sizin savunduğunuz zihniyetin ÇOCUKLARA KURAN KURSLARINDA, DİNİ DERNEK/VAKIFLARDA , DİN ADAMLARI TARAFINDAN TECAVÜZE uğradığı haberleri her gün önümüze düşüyor. Örneğin ENSAR VAKFINDA sayısı 100 civarında olan tecavüz olaylarını kınadınız mı? Müftünün imamın karısı ile camide halvet olması hakkında bir bildiri yayınladınız mı?
Yoksa sizlerin hırsızları, tecavüzcüleri İYİ Mİ?
Sayın ilgililer,
Çok büyük haksızlık ediyorsunuz. Üniversitede olan kız çocuklarını aşağılayan, iftira atan, günlük olayları genelleştirerek üniversiteli kız çocuklarını fahişelikle suçlayana verdiğiniz destek nedeniyle sizleri bir vatandaş olarak kınıyorum. Bu tavrınızla kız çocuklarınızın okuma hakkına da engel oluyorsunuz.
Sizleri, akıla, erdeme, ahlaka ve bilime davet ediyorum.
Sizden dileğim, yayımladığınız bildiriyi geri çekmenizdir.
Çekmezseniz, derneğinizden EDEBİYAT deyişini siliniz.

Vatandaş Naci Kaptan / 23.12.2020
This entry was posted in DUYURULAR, YOBAZLIK - GERİCİLİK, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *