HANGİ İSLAM

HANGİ İSLAM


Hangi Müslümanlık?
Daha peygamber ölürken
Bir hilafet çekişmesi başlamış!
Halifeler öldürülmüş!
Peygamberden sonra
Mezhepler çıkmış
İslam hukuku dört dallı bir hukuk olmuş.
Birinin dediğini diğeri kabul etmemiş!
Daha insani bir mezhep kurucu Ebu Hanife zulüm görmüş!
Türkler Hanefi olmuş
Ancak zamanla Araplaşmışlar!
Kısacası her kafadan bir ses çıkmış!
Hangisi?
Emeviler mi?
Abbasiler mi?
Yoksa Ebuzer mi?
Hangisi?
Ahmet Yesevi mi?
Yunus Emre mi?
Hacı Bektaş mı?
Hoca Nasireddin mi?
Yoksa Mevlâna mı?
Ya da Şeyh Bedreddin mi?
Hangisi?
Nurculuk mu?
Fetoculuk mu?
Menzilcilik mi?
Nakşibendilik mi?
Süleymancılık mı?
Her biri farklı din savunur!
Her biri farklı beslenir!
Hangisi?
El Kaide mi?
Hizbullah mı?
Işid mi?
Her biri Allah ve tekbir diye nara atarak Müslüman öldürür
Hangisi?
Ankara’ya idam fetvası veren İstanbul şeyhülislamı mı?
Ya da Ankara hocası Rıfat Börekçi mi?
Yoksa Mustafa Sabri ve İskilipli Atıf mı?
Hangisi?
1400 yıldır
Yüz tane model çıkmış
Biri birini tutmamış
Diğerini reddetmiş!
Peki hangisi?
Ya da
Siyasete alet edilen İslam mı?
Yoksa yobazlığa varmayan
Laik bir inanç özgürlüğü mü?
Cevap:
Kim hangisine inanmış hangisini tutmuşsa
O kişi için İslam o anlayış olmuş!
İşte bunun içindir ki 1400 yıldır
Müslümanlar birbirlerini yemişler!
Tabi işin içinde Bir de etnik dürtüler var!
Türk hariç diğer Müslümanlar
Etnik bilince sahipler;
Gel gelelim Türk
Bu çeşitli anlayışlar içinde kendini kaybetmiş!
Müslümanlar için tek yol var:
Dini eleştirenlere söveceklerine
Eleştirileri dikkate alıp
Bu kargaşayı düşünsünler!
Bin başlı İslam’ı toparlasınlar!
Eleştirenlerden değil
Önce kendi düşmanlıklarından kendilerini kurtarsınlar!
Siyasetten terörden hırsızlıktan kurtarıp
Sadece inanç haline getirsinler!
Yapabilirler mi?
Hayır!
Çünkü dedik ya
Her Müslüman kendi inanç yolunun inadında!
Evet
Tekrar soralım:
Hangi İslam?
Hangi Müslümanlık?

İnternetten aktarı  yazarı bilinmiyor
This entry was posted in DİN-İNANÇ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *