ABD’nin Türkiye’ye yaptırım içeren yasa Senato’dan geçti * Yaptırım maddeleri

1 ARALIK 2020

Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarını da içeren Savunma Bütçesi Senato’dan geçti.   Temsilciler Meclisi’nden üçte iki çoğunlukla geçerek Senato’ya gelen yasa için Trump’ın veto hakkı yok. 
Tasarıda S-400an ülkelere 30 gün içerisinde yaptırım isteniyor.
ABD Başkanı Trump yasa gereği 70 sayfalık CAATSA metninde listelenen 12 yaptırım kaleminden en az beşini seçmek zorunda. Trump’ın sosyal medya şirketlerine yasal güvence sağlayan bir düzenlemeyi içerdiği için veto edeceğini söylediği tasarıyı, Temsilciler Meclisi 11’e karşı 79 oyla onayladı.
Temsilciler Meclisi’nden üçte ikiden büyük oy çokluğuyla geçen tasarı, Senatodan da aynı çoğunlukla geçtiği için Trump’ın vetosu geçersiz kılınabilecek.

Uygulanacak yaptırımlar
Türkiye’ye 30 gün içinde CAATSA’da yeran 12 yaptırımdan en az beşini uygulanması talep ediliyor.
İşte o 12 madde:
1 – ABD Başkanı ABD Eximbank’ı (ithalat-ihracat bankası), yaptırım uygulanan kişinin ülkeden mal ve hizmet ithal etmesiyle ilgili sigorta ve garanti edinimi ile uzatımı konularında onay vermemesi için yönlendirebilir.
2 – ABD Başkanı ABD hükümetine, yaptırım uygulanan kişinin ülkeden herhangi bir dayanıklı mal veya teknoloji ithal etmesine izin verecek lisans veya yetki belgesi vermemesi yönünde direktif verebilir. Bu maddenin kapsamına askeri mühimmat ve nükleer bağlantılı malzemeler de giriyor.
3 – ABD Başkanı, ABD’deki finans kurumlarına yaptırım uygulanan kişiye vermeme yönünde direktif verebilir. Buna göre, yaptırım uygulanan kişi ABD’den toplamda en fazla 10 milyon dolar kullanabilir.
4 – ABD Başkanı, uluslararası finansal kuruluşlarındaki (IMF, Dünya Bankası gibi) ABD’li üst düzey yöneticilere, yaptırım uygulanan kişiye kaynak aktarılmaması için görüş bildirmeleri veya bu kuruluşların, yaptırım uygulanacak kişinin faydasına olabilecek verme kararlarına karşı oy kullanmaları yönünde direktif verebilir.
5 – Yaptırım uygulanan taraf finans kurumuysa, bu kurumun ABD piyasasındaki işlemleri kısıtlanırken, ABD devlet tahvillerine erişimi engelleniyor.
6 – ABD yönetimi yaptırım uygulanan kişiden mal ve hizmet tedarik etmeyi durdurabilir.
7 – ABD Başkanı, ABD’nin yetkianı dahilinde, yaptırım uygulanan kişinin faydasına olacak herhangi bir dövizım-satım işlemi yapmasını engelleyebilir.
8 – ABD Başkanı, ABD’nin yetkianı dahilinde, yaptırım uygulanacak kişinin faydasına olacak bir ödeme veya aktarımının finansal kuruluşlar arasında veya finansal kuruluşlar aracılığıyla ya da finansal kuruluşlara yapılmasını engelleyebilir.
9 – Yaptırım uygulanan kişinin ABD’de mülk edinmesi ve bir mülkle ilgili her türlü işlemi yapması engellenebilir.
10 – ABD Başkanı, ABD’li bir kişi veya kurumun yaptırım uygulanan tarafa yatırım yapmasını veya her türlü tahvil ürünümasını engelleyebilir.
11 – ABD Başkanı, ABD Dışişlerilığı’na, kapsamı Başkan tarafından belirlenmek üzere yaptırım uygulanan tarafla ilgili kişilere vize kısıtlaması getirmesi için direktif verebilir. Başkan ABD İçgüvenliklığı’na bu kişilerin ülkeden çıkarılması talimatını da verebilir.
12 – ABD Başkanı, yaptırım uygulanan tarafın yöneticilerine ve yetkililerine bahsedilen yaptırımları uygulayabilir.
SSB Başkanı’na uygulanacak
Öte yandan ikisi ABD’li yetkili olmak üzere konu hakkında bilgi sahibi dört kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre yaptırımlar Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve SSB Başkanı İsmail Demir’e uygulanacak.
This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *