Hukuk, Reform ve Tehdit * MAFYA İLE KOLKOLA YÜRÜYEN PARTİ BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ

Hukuk, Reform ve Tehdit

Cumhuriyet / 21 Kasım 2020 Cumartesi

Son günlerde politika gündeminde reform konusu öne çıkmış bulunuyor. Özellikle hukuk alanında reform söylemleri önem kazandı. Bir yandan partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, öte yandan Adalet Bakanı, bu konuyu ele aldılar, konuşmalar yaptılar. Ne var ki hukuk ve demokrasinin konuşulduğu günlerde, Cumhuriyet gazetesini ekonomik baskı altına almak için, hukuka aykırı olarak ilan yasakları uygulamaya sokuldu.
Hemen ardından daha önce hapis cezası almış olan ve “Çakıcı” adıyla bilinen Alaattin Çakıcı’nın ana muhalefet partisi genel başkanı Kılıçdaroğlu’na yaptığı tehditler gündeme oturdu. Ne yazık ki MHP Genel Başkanı Bahçeli, bu tehditleri öven ve tehdidi yapanı koruyan bir tutum sergiledi. “O benim partilimdir, ona kimse dokunamaz” tavrını açıkça ortaya koydu.
Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde, hukukun egemen olduğu hiçbir ülkede görülemeyecek bir durumla karşı karşıyayız. Bu tehditlere karşı hemen tavır koyması gereken Adalet Bakanı suskunluğunu korudu. Yandaş basın ise suspus, adeta olan biteni onaylıyor.Hukukta reformun konuşulduğu günlerde, hukuk parçalanırken, demokrasi ilkeleri yıkılırken tek söz etmeyen siyasal iktidara ve Adalet Bakanı’na kimse inanmaz.
İşte böylesi bir ortamda Arınç ve Çiçek’in çıkışları önemlidir. Bilindiği gibi, Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, AKP’nin kurucu kadrosunda yer almıştır. Her ikisi de hukukçudur. Her ikisi de Meclis Başkanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Arınç, ifade özgürlüğüne ve AİHM içtihatlarına titizlikle uyulmasını istedi. Kavala ve Demirtaş’ın bu kadar uzun tutuklu kalmalarına karşı çıktı. Ayrıca “Hâkimler yanlış yapıyor, uyarıyorum, yakın gelecekte onlar zarar görür” ifadelerini kullandı.
Cemil Çiçek ise “Bir siyasi parti genel başkanına yapılan asla tasvip edilemez. Bunun aması, fakatı olamaz. Doğru bulmuyorum” diyerek Çakıcı’nın bu konuşmasına açıkça tepki gösterdi. Çiçek, ayrıca dokuz binden fazla kanun olduğunu belirterek “Mesele yeni kanun çıkarmak değildir. 50 yıldır reform reform diye söylemek değildir. Artık heyecan uyandırmıyor. Konu samimiyetle hukuku uygulamaktır” dedi.
AKP’nin Meclis Başkanlığı ve başbakan yardımcılığı yapmış, eski iki kurucu üyesinin bu çıkışlarının önemli olduğunu kabul etmemiz gerekir. Her ikisi de Cumhurbaşkanlığı Yüksek Danışma Kurulu üyesi olan Arınç ve Çiçek’in sözleri, AKP içinde ve siyasi arenada kuşkusuz yankı yaratacaktır.
Reform sözleri ilk ortaya atıldığında, geçen hafta, “Önce Samimiyet” başlığını taşıyan başyazımızda (16.11.2020), hukuk dışı davranışların, demokrasiye ve öncelikle AKP siyasal iktidarına zarar verdiğini belirtmiş ve şöyle bağlamıştık:
“Demokrasi ve hukuk devleti açıklamalarla, edebiyatla gerçekleşmez. Her şeyden önce uygulamalarda samimiyet gereklidir.”

https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/olaylarin-ardindaki-gercek/hukuk-reform-ve-tehdit-1792651
This entry was posted in FAŞİZM, Politika ve Gundem, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *