ATATÜRK’Ü ANARKEN

ATATÜRK’Ü ANARKEN


Naci Kaptan / 09.11.2020

Yarın Türkiye’mizin kurucusu ,
Bağımsızlığımızın mimarı,
Aydınlanmaya ve çağdaşlığa giden yolu açan,
Büyük asker, yüce devlet adamı,
Dünyada 100 yılın devlet adamı seçilen
Ulu önder Atatürk’ün Yıldızlara,
Tanrı’nın ışıklı katına vardığının 82. yılıdır.
Atatürk’ü sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.
Dünyada kimseye nasip olmayan şanlı zaferlerden sonra,
Hiç bir Devlet adamının yapamadıklarını yapmış,
57 yıllık kısa bir ömürde,
Dünyanın en güçlü devletlerinin bir araya geldiği,
En modern, güçlü silahlarla donanmış,
ordularını dize getirmiş,
Lozan’da masada zaferini taçlandırmıştır.
Ve yok olan bir imparatorluktan,
yeni bir devlet yaratmıştır.
Dünyada hiç bir lider,
Atatürk’ün yaptığı kadar ışık vermemiş, devrim yapamamıştır.
Atatürk tüm mazlum ülkelerin ışığı olmuştur.
Cezayir’de emperyalizme karşı savaşan,
Cezayir’li savaşçının cebinden fotoğrafı çıkmıştır.
Hem asker üniformasının,
Hem de sivil giysilerin böylesi yakıştığı,
Öngörülü, entellektüel, binlerce kitap okuyan, yazan,
bilge aydın yol gösterici bir başka önder yoktur.
Atatürk sadece aydınlanmaya giden yolu açmakla kalmamış,
Osmanlı’nın teslimiyetçi külünden.
Yokluktan – yoksulluktan
bir Millet, çağdaş bir devlet var eden
Dünyada saygı duyulan bir yeni bir Türkiye yaratmıştır.
Savaştığı tüm düşmanların derin saygısını kazanmıştır.
Yüce Atatürk’ün kurarak kökleştirdiği
Ulus Devlet ve Ulusal bilinç,
Küresel emperyalizmin ve uzantıları olan
Devletlerin, uluslarası şirketlerin hedefindedir.
Bu devletler işbirlikçiler yaratmıştır.
Ulus Devlet ve Ulusal bilincin güçlü olması,
Küresel baronların işine gelmez.
O ülkeyi ekonomik olarak işgal ederek zenginliklerini sömüremez.
İşte bu nedenle;
Yaldızlı demokrasi sözcükleriyle,
AB söylemiyle gizli işgal orduları yaratır.
Ulus Devlet ve Ulusal bilinç,
Laik demokratik cumhuriyet,
Çağdaşlık ve aydınlanma,
Haçlı cephesiyle işbirliği yapan satılmışların
Dinbaz tarikat ve cemaatların
Müttefik saldırısı altındadır.
Çanakkale’den,
Sakarya’dan,
Afyonkarahisar , Kütahya’dan,
Muzaffer çıkan Atatürk ve neferleri
Bu küresel ve bağnaz işbirlikçi
saldırıdan da muzaffer çıkacaktır.
Karanlıklar yırtılacaktır.
MAREŞAL MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ün
anısı önünde saygı ile eğilerek,
Şükran ve saygılarımı sunarım.
Topraklarımızda yaşayan,
Farklı etnik köklerden,
Türk Bayrağı altında toplanan,
NE MUTLU TÜRK’üm diyenleri
saygıyla selamlarım
Naci Kaptan / 09.11.2020
This entry was posted in ATATURK, TARİHE - AYDINLANMAYA - CUMHURİYETE NOT DÜŞENLER. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *