SAYIŞTAY RAPORLARINDAN * ORGANİZE İŞLER * MATRUŞKA İHALELER – 5 * 19 milyon dolarlık malzeme 1 liraya satıldı

Odatv.com / 01.12.2017

19 milyon dolarlık malzeme 1 liraya satıldı


BAĞLANTILI YAZILAR
SAYIŞTAY RAPORLARINDAN * ORGANİZE İŞLER, MATRUŞKA İHALELER – 1 https://nacikaptan.com/?p=82532
SAYIŞTAY RAPORLARINDAN * ORGANİZE İŞLER, MATRUŞKA İHALELER – 2 https://nacikaptan.com/?p=82561
SAYIŞTAY RAPORLARINDAN * ORGANİZE İŞLER, MATRUŞKA İHALELER – 3 https://nacikaptan.com/?p=82567
SAYIŞTAY RAPORLARINDAN * ORGANİZE İŞLER, MATRUŞKA İHALELER – 4 https://nacikaptan.com/?p=82470
SAYIŞTAY RAPORLARINDAN * ORGANİZE İŞLER, MATRUŞKA İHALELER – 5 https://nacikaptan.com/?p=82651

Mazıdağı’nda 19 milyon dolarlık hurdanın 1 liraya özelleştirilmesiyle ilgili CHP Grubu’nun Araştırma Önergesi, Meclis Genel Kurulu’nda AKP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.
CHP’nin Mazıdağı’nda 19 milyon dolar değerindeki 800 ton hurdanın 1 Liraya özelleştirilmesi skandalının araştırılması için verdiği Meclis Araştırma Önergesi AKP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.
CHP Parti Grubu Meclis Araştırması talebi adına söz alan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kurumların özelleştirme adıyla yağmalandığını belirterek, “Sorunların çözümünü istediğimizde ‘kaynak yok’ diyenler 19 milyon dolarlık hurdayı 1 liraya satıyorlar” dedi.
 SADECE ATIĞI 19 MİLYON DOLAR AMA 29 MİLYON DOLARA ÖZELLEŞTİRİLDİ
CHP’li Gürer, Eti Maden’e ait Mazıdağı Fosfat Tesisinde maddi değeri 13 ile 19 milyon dolar arasında olan 800 ton atığın özelleştirme kapsamında 1 liraya satıldığını belirtti. Daha önce konunun detaylı bir şekilde incelenmesi için Meclis Araştırması talebinde bulunduğunu ve Başbakan Binali Yıldırım’a yazılı soru önergesi verdiğini hatırlatan Ömer Fethi Gürer, toplam 29 milyon dolara özelleştirilen tesisin sadece atığının değerinin 19 milyon dolar olmasının, ülkemizde özelleştirme adı altında kurumların yağmalandığını bir göstergesi olduğunu belirtti.
USULSÜZLÜK SAYIŞTAY RAPORLARIYLA SABİTLENDİ
Skandal özelleştirmenin süreciyle ilgili Meclis Genel Kurulu’na bilgilendiren Gürer, Sayıştay raporlarına dayanarak yaptığı konuşmada “Sümer Holding AŞ’ye devredilen bu kuruluşla ilgili 2011 yılında ihale yapılarak satış işlemi gerçekleşiyor. 2013-2014 Sayıştay raporlarına yansımayan ancak 2015 Sayıştay raporlarına yansıyan olay çok vahim ve dikkat çekici. Burada kuruma devir bilançosunda yer almayan üretim atıkları 1 TL olarak kurum kayıtlarına alındıktan sonra özelleştirmeyle ilgili şartnamede ihale kapsamına atıklar da dâhil ediliyor. Ancak ihale envanter üzerinden gerçekleşmiş olduğundan, 1 TL üzerinden kayda alınan yaklaşık 800 ton atığın maddi değerinin ortaya çıkan bilirkişi raporlarına istinaden 13-19 milyon dolar arasında olduğu görülüyor. Konuyla ilgili, Özelleştirme Yüksek Kurulu 11/5/2011 tarih ve 2011/47 sayılı Karar’ında bu karar çerçevesinde işletme hakkı devir sözleşmesi imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında idarenin ve holdingin yetkili kılınmasına karar verilmesine rağmen sözleşmenin idarece tek başına imzalandığı görülüyor. Ayrıca, Özelleştirme idaresi tarafından hazırlanan ihale şartnamesinde, envantere kayıtlı olmayan makine ve demirbaşların ihale kapsamında olmadığı belirtildiği hâlde envantere kayıtlı olmayan malzemelerin neler olduğu konusunda bir belgeye ulaşılmadığı gibi kurum kayıtlarına intikal etmiş bir malzemeye de rastlanamıyor dedi.
Söz konusu tesisin Sümer Holdinge devri esnasında devir bilançosunda yer almayan, üretim artığı malzemenin kurumun iç çalışması sırasında tespit edildiğini vurgulayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, maddi değeri olması münasebetiyle ihale çalışmalarına başlandığını ancak özelleştirmenin sonuçlanması üzerine ihale çalışmasının tamamlanamadığını kaydetti.
 BİLİRKİŞİ RAPORLARI
Kuruma devir bilançosunda yer almayan üretim atıklarının 1 TL olarak kurum kayıtlarına alındıktan sonra özelleştirmeyle ilgili şartnamede ihale kapsamına atıkların da dâhil edildiğini belirten Ömer Fethi Gürer, “Ancak, ihale envanter üzerinde gerçekleşmiş olduğundan 1 TL üzerinden kayda alınan yaklaşık 800 bin ton atığın maddi değerinin yüksek olduğu sonradan anlaşılmıştır. Söz konusu atıkların üzerinde oluşan hırsızlık neticesinde mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişilerin mahkemeye sundukları raporlarında, atık bedelinden 20 dolar/ton yani 16 milyon dolar olarak belirlendiği görülmüştür. Atık miktarı tespitinde artı eksi yüzde 20 hata payı dikkate alındığında atık bedelinin 13-19 milyon dolar arasında olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle, 2016 yılı sonuna kadar 149 milyon dolar yatırım ve 1.050 işçi istihdam garantisiyle tesislerin ve maden haklarının tümü 28 milyon dolara özelleştirildiği dikkate alındığında atığın gerçek bedelinin ihale sürecinde değerlendirilmiş olmamasını özenle arz ediyorum ve Özelleştirme İdaresinin bu konuda bilgilendirilmesi talep ediliyor” diye konuştu.
Türkiye’de var olan sorunların çözümü istendiğinde hükümetin kaynak sıkıntısını gerekçe gösterirken, bu ülkede 19 milyon dolarlık hurdanın 1 liraya satılıyor olduğuna vurgu yapan Ömer Fethi Gürer, konuşmasını söyle tamamladı: “Değerli arkadaşlar, ülkemizde emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözün diyoruz, kaynak soruluyor; ‘Taşeron işçilerin ücretlerini iyileştirin’ diyoruz, kaynak soruluyor; atanamayan öğretmen, sağlıkçılar için kadro olayında kaynak soruluyor; ‘4/C’liler için kadro’ dediğimizde kaynak soruluyor; ‘Emeklilere ilaç katkı payı kaldırılsın’ dediğimizde kaynak soruluyor; ‘İntibak 2000 sonrasındaki işçiler için çıkarılsın’ dediğimizde kaynak soruluyor ama 1 liraya bu ülkede 18 milyon dolarlık hurda veriliyor. Meclisimizin bunu araştırmasını talep ediyorum. Bu anlamda, getirmiş olduğumuz önergenin değerlendirilerek yüce Mecliste hiçbir milletvekilimizin göz göre göre 18 milyon dolarlık hurdanın da 1 liraya verilmesini kabul etmeyeceğine inanıyorum.
GÜRER: “ALLAH KORKUSU OLAN ARAŞTIRIR”
AKP sözcüsü olayın araştırılmasına gerek olmadığını ifade etti. İddiaların asılsız olduğunu söylemesi üzerine söz alan Gürer sert konuştu.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şunları söyledi:
Belki de ülkemize yaptığımız en büyük kötülüklerden biri şu: “Öneriyi getiren kim? Cumhuriyet Halk Partisiyse reddedelim. Bakınız, benim size söylediğimi her şey Sümer Holding AŞ’nin 2015 yılı Denetim Raporu’nda. Diyor ki: ‘Sayıştay denetimi sonucunda, her ne kadar buraNIN satış sırasında 1 lira olarak devri sağlanmışsa da sonradan yapılan incelemede buranın 13 ile 19 milyon dolar arasında değer bulan atığı ortaya çıktı. Bunun Özelleştirme İdaresi tarafından değerlendirilerek tamamı 28 milyon dolara verilen yerdeki bu 19 milyonluk atığın… Yetimin, fakirin, garibin, gurebanın hakkını koruyun.” Ben bir KİT Komisyonu üyesi olarak bunu görüyorum, vicdanım sızlıyor, buraya getiriyorum. Bu Sayıştayın raporu, Ömer Fethi Gürer’in raporu değil. Onun için, arkadaşımız söylerken doğru bilgi vererek söylemesi lazım. KİT Komisyonunda arkadaşlarınız var, buna baktığınız zaman görürsünüz. Bu benim hazırladığım bir komisyon raporu değil. Öneriyor, diyor ki: “1 liraya özelleştirilen hurda 19 milyon dolarlık çıktı.” Burada ne var? Araştıralım, değilse bir şey yok, varsa rapor uyarıyor. Onun için, biz de gündeme getiriyoruz. Şahsıma ait, hazırladığım bir şey değil. Gerçeği ben size aktarıyorum, vicdani değerlendirme size ait. Allah korkusu olan araştırır…”
Konuşmaların ardından yapılan oylamada, skandal özelleştirmeyle ilgili CHP Grubu’nun Meclis Araştırma Önergesi AKP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

https://www2.odatv.com/19-milyon-dolarlik-malzeme-1-liraya-satildi-0112171200.html
This entry was posted in Ekonomi, ÖZELLEŞTİRMELER, SAYIŞTAY RAPORLARI, YOLSUZLUKLAR, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *