TARİKATLARIN VE CEMAATLARIN ÜLKESİ TÜRKİYE

Dünya,da en çok tarikatların olduğu ülke Türkiye en iyi yaşam sürdükleri ülke de Türkiye…Önde gelen tarikat/cemaatlar

Nakşibendi Tarikatı
Menzilciler,
İskenderpaşa C.
İsmailağa C.
Süleymancılar
Hazneviler
Yahyalı C.
Erenköy C.
Tufancılar
Kıbrısiler
Zilan C.
Reyhaniler
Hacegan C.
Işıkçılar
Arvasiler
Akfırat C.
Halidiye
Şeyh Muhammed Nayır Erzincani
Bilvanis Grubu
Kadiri Tarikatı
Galibiler
İcmalciler
Tillocular
Muhammediye
Halisiye
Üveysler
Şeyh Osman C.
Zenbililer
Hüseyniler
Farukiler
Bilal-i Nadir
Kesnizani
Şettariye
Halveti Tarikatı
Cerrahiler
Uşşakiler
Şabaniye
Mısriyye
Ticaniler
Ruşeniye
İpek Yolu Gurubu
Sünbüliye
Nasuhiyye
İbrahimiye
Rifai Tarikatı
Kubbealtı C.
Çorum Dergahı
Mehmet Efendi C.
Maafiriler
Antakiler
Marufiler
Ayderussiyye
Sayyadiye
Zeyniyye
Sebsebiyye
Kantaniye
Bayramiler
Maşukiler
Aksarayiler
Edirneviler
Yakubi
Kabayiler
Kemaliler
Sühversiyye Tarikatı
Zeyniyye
7. Çeştiyye Tarikatı
Sabiriye
Nizamiyye
Fetullah Gülen C.
İlim Yayma C.
Kırkıncı Hocacılar C.
Yeni Asyacılar Grubu
Yeni Nesilciler Grubu
Aczimendiler (Müslüm Gündüz)
Meşveretçiler
Medzehra Gurubu
Zehra Vakfı
Okuyucular (Kurtoğlu)
Yazıcılar
Sungurcular Grubu
Medrese Alimleri Vakfı
Şalvarlı Efe C.
Hayrat C.
Norşin Dergahı (Şeyh Nurettin Mutlu)


Yorum
Neden Atatürk tarikatı, cemaati yok, neden Zübeyde Hanım camii yok, neden Ali Rıza efendi okulu, külliyesi yok, meydanı boş bıraktık..
This entry was posted in DİN-İNANÇ, İrtica, TARİKAT VE CEMAATLAR, YOBAZLIK - GERİCİLİK, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *