MİLLİ’si BUHARLAŞAN EĞİTİM BAKANLIĞI * BU YIL DA KİTAPLARDA ATATÜRK YOK

BU YIL DA KİTAPLARDA ATATÜRK YOK

Mustafa Solak / 18.09.2020
18 Temmuz 2017’de öğretim programlarını yayımlayan MEB,
bu programlara dayalı ders kitaplarını 3 yıldır okutuyor.

Genel olarak değerlendirdiğimizde Atatürk’ün, Atatürk ilkelerinin, özellikle laikliğin geçtiği yerlerin azaltıldığını, hatta kimi derslerden kaldırıldığını, padişahın, halifenin teslimiyetçi, işbirlikçi rolünü, cumhuriyete karşı hilafet yanlısı Şeyh Sait, Menemen Ayaklanmalarını gözden uzak tutarak yeni bir tarih anlayışı yaratılmaya çalışıldığını gözlemledim. Bu yıl da değişen bir şey yok.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitaplarından Atatürk kaldırıldı
İlköğretimden lise sonuncu sınıfa (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) kadar okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitaplarından Atatürk, Atatürk’ün din ve vicdan özgürlüğüne dair ünite, cümleler, görseller kaldırıldı. Öyle ki yeni kitaplarda Atatürk’e 1 kelime dahi değinilmiyor.
Tarih kitabında Atatürkçülük konuları azaltıldı
8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabında yer alan Atatürkçülük ünitesinde 17 sayfada anlatılan Atatürk ilkelerinin kapsamı çok daraltılarak kavramsal açıklama düzeyine indirgenmiş ve 3 sayfaya düşürüldü. Sosyal Bilgiler 4. sınıfta Atatürk’ün geçtiği yerlerin azaltıldığını görürüz. 13 sayfalık “Bir Lider Doğuyor” konusu 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ders kitabından çıkarılmıştı.
Sosyal Bilgiler 5. sınıf kitabında Atatürk ilkeleri çıkarıldı
Önceki yıllarda “Çağdaşlaşan Türkiye” ve “Yeni Türk Devletinin Temelleri” ünitelerinde 7 sayfada anlatılan Atatürk ilkelerine yeni kitapta yer verilmedi. Geçen yılın 6. sınıf Sosyal Bilgiler kitabında herhangi bir konu anlatılırken Atatürk’ün konuya dair fikri de belirtilirken, bu yılki kitapta “yok” denecek kadar azaltılmıştır. Anlaşılması açısından geçen yılın ders kitabında “Atatürk” kelimesinin 144 ama bu yılkinde 19 yerde kullanıldığını belirtelim.
Atatürk’e saygısızlık yapılıyor
Sosyal Bilgiler 4. ve 5. sınıflarda Atatürk sıradan birisi gibi gösterilmeye çalışılıyor. Milli mücadele kahramanları Fevzi Çakmak, “Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa”, “Fevzi Paşa”, İsmet İnönü “İsmet İnönü”, “İsmet Paşa” veya “İsmet Bey”, Kazım Karabekir, ad ve soyad veya “Kazım Karabekir Paşa” Ali Fuat Cebesoy, “Ali Fuat Paşa” diye yazılırken Atatürk için “Paşa”, “Bey”, “Atatürk”, “Mustafa Kemal Atatürk” hitabı neredeyse yoktur.
Kitabın yazarı bugünden seslenerek sorduğu için “soyadı kanunu olmadığından böyle hitap ettiği” savunusu yapılamaz. 8. ve 12. sınıf “T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük” ders kitaplarında;
1. Şeyh Sait’in cumhuriyet yıkıcısı rolü gizlendi.
2. Padişahın teslimiyetçi, işbirlikçi tutumu saklandı.
3. Halife Abdülmecit’in TBMM’ye karşıt tavrı çıkarıldı.
4. Menemen ve Kubilay Olayları kaldırıldı.
5. “Atatürk, Vahdettin tarafından vatanı kurtarması için Samsun’a yollandı” algısı yaratıldı.
Atatürk’Ü çıkararak veya azaltarak emperyalizme karşı milli birliği sağlamak mümkün değildir. Atatürk’ün önemi ve Atatürk ilkelerinin ülkemizin ihtiyacı olduğu, zorunlulukların sonucu ortaya çıktığı vurgulanarak anlatılmalıdır. Sendika, dernek, kitle örgütleri, partiler, yazarlar, aydınlar bunun mücadelesini vermelidir.
NOT: Müfredat değişikliği sonrası Atatürk, Atatürkçülük ve diğer konularla ilgili ders kitaplarının son hali için “Gayrimilli Eğitim” kitabımı inceleyebilirsiniz.
This entry was posted in ATATURK, EĞİTİM, İHANET VE YABANCI YANDAŞLAR, İrtica, YOBAZLIK - GERİCİLİK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *