EKONOMİ * Sınırsız borçlanma ve finans kapitalin geleceği!

Bülent ESİNOĞLU 2 Eylül 2020 / bulentesinoglu@gmail.com

Asıl soru şudur; Şirketlere, çalışanlara veya çalışmayanlara sınırsız borç veren bir sistem kendini sürdürebilir mi?
Sınırsız para basarak sınırsız yaşama sistemi var mıdır?
Sınırsız borçlanma bireyleri nereye taşır?
Sınırsız borçlanma yoksullaşmayı çoğaltıyorsa, yoksulluğun sonu nedir?
Yeterli maaş veya ücret alamayanlar borç alarak nasıl yoksullaşır?
Bu ve buna benzer sorunlar, kapitalizmin kendisini idame ettirmesi için vereceği cevaplara bağlıdır. Tabi eğer kapitalizm yaşayacaksa… Borçlandırmanın daha da hızlandırılması için yeni uygulanan, Online veya Fintech borçlanma sistemi işin vahametini nereye taşır?
Amerika’da internet üzerinden telefon ile istediğiniz kadar borçlanma düzeni uygulanmaya başladı. Bu uygulama FED’in otuz yılda basmadığı parayı son üç-dört ayda basmasından kaynaklanıyor. Krizi para basarak aşacağını hesaplayan bir düzen ile insanlık karşı karşıya. İnsanlık diyorum çünkü finans kapital online olarak birbirine bağlı bir sistemdir.
Borçlanarak sorunları çözme anlayışı, sorunları öteleme sistemi olarak görülüyor. Kriz gelirse para basarız kolaylığına sarılan finans kapital, aynı uygulamayı, 2008 krizinde uygulamıştı. Bu kez kriz daha da derin olarak tüm dünyaya geldi. Hem krizlerin arası daraldı hem de borçlanma miktarları arttı.
Son üç ay içinde online borçlanma 4,5 trilyon dolara dayanmış durumda… Konut borcu 13 trilyon dolar, şirketler borcu 23 trilyon dolar, tüketici borcu 4,5 trilyon dolar, öğrenci borcu 1,5 trilyon dolar olmuş.
Televizyonlarda, bankalar önünde borç almak için kuyrukta bekleyen insanlar manzarası var. Komünizm zamanında Sovyetlerdeki kuyrukları eleştiren ABD siyasetçileri, bu kuyrukları neden görmez?
Sınırsız para basarak, sınırsız borçlanarak varılacak yer; yoksullaşmadır, mülksüzleşmedir.
Bireyleri yaşamlarını sürdürmekte zorlanıyor ya da sürdüremiyorlarsa, örgütsüz de olsalar, iç dünyalarında fırtınalar esiyordur. Duyulmayan bir çığlıkları elbet vardır. Düzeni değiştirecek güce ulaşır mı şimdiden bilmek çok zor.
Para basma ve borç verme yetkisini elinde bulunduran sermaye böyle bir ortamda kendi varlığını ne kadar daha sürdürebilir?
Bildiğimiz kadarıyla feodalizm tefecilikten ötürü kapitalizme dönüşmüştü. Yaşadığımız modern tefecilik bakalım neye evrilecek ya da neye dönüşecek?
Not; Finans kapital tefeciliğin modern adıdır, sadece köylüye uygulanan tefecilik değil, tüm insanlığa uygulanan küresel tefeciliktir.
This entry was posted in Ekonomi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *