ARAMIZDAKİ TARİKATLAR GÜNLÜK YAŞAMIMIZDAKİ GİZLİ TEHLİKE

Ayhan Sezer
ARAMIZDAKİ TARİKATLAR GÜNLÜK YAŞAMIMIZDAKİ GİZLİ TEHLİKE
Bu kitabı bugün tesadüfen gördüm. Okunması gereken kitaplar arasında olduğunu düşünüyorum. Singer, Margaret Thaler and Janja Lalich. (1996). Cults in Our Midst: The Hidden Menace in Our Everyday Lives. New York: Jossey-Bass
Margaret Thaler Singer yaşamını tarikat kurbanlarına yardıma vakfetmiş bir psikolog. Tedavi etmeye çalıştığı 3000 kadar tarikat kurbanının aktardığı bilgileri incelemiş. İlk baskısı 1996’da yapılan kitabı ARAMIZDAKİ TARİKATLAR—GÜNLÜK YAŞAMIMIZDAKİ GİZLİ TEHLİKE bu bilgilerin ışığında tarikat kurbanlarının hangi süreçlerden geçtiğini anlatıyor.
ABD’de kaç tarikatın olduğu bilinmiyor. Kimi tarikat müridlerini “gizli bir seçkinler gurubuna” üye olabilmek yemiyle avlıyor olabilirler. Bu kadar çok tarikatın olma nedeni “dini duyguları istismar etmeye” niyetli çok kişinin olmasından kaynaklanıyor. Her tarikat da kendini diğerlerinden ayıracak özelliklere sahip olmak zorunda.
BİR TARİKATININ KURBANININ, YAŞADIĞI DENEYİN TRAVMASINDAN KURTULABİLMESİ UZUN SÜRE BİR TEDAVİ GEREKTİREBİLİR.
Çarpıcı bir örnek:
Singer’in hastalarından birisi uzun süre Allah’a varmanın yolunun toplu seks olduğunu iddia eden bir tarikatın mensubu olmuş. Tarikatta iken toplu sekse “kendini kaptıramadığı”  için yeterince dindar olmamakla suçlanmış. Tarikattan kurtulduktan sonra da müritken yaşamak durumunda kaldığı kepazelik yüzünden büyük bir suçluluk duyuyor ve akrabalarının, arkadaşlarının yüzüne bakmaktan utanıyor.
ABD tarikatlarının “kahir ekseriyeti” müritlerini liderlerini servetini artırmak için çoğu zaman yasa ve ahlâk dışı işler yapmaya yöneltiyor. Kimi tarikat şeyhleri sadistik kimileri de cinsel fantezileri için müritlerini kullanıyorlar. Singer, tarikat liderlerinin müritlerini istenen kıvama getirmek için kullandıkları yöntemleri bir bir açıklıyor. Kitabı okurken şaşkınlığa düşmemek mümkün değil çünkü Singer’ın sıraladığı tarikat uygulamaları bire bir İslami tarikatlarda da mevcut.
TARİKATLARIN GENEL İLKELERİ
• Modern bilim ve eğitim dışlanmalı; sadece lider dinlenmeli. Liderin verdiği en ağır işler ibadet olarak yapılmalı. (Bunun en ağır örneği, büyük bir İslami tarikatta tuvaletlerin elle temizletilmesi olmuştur.) Müritleri canları ve malları tarikatındır.
• Düşünmek, Allah yolundan çıkarır. Lider bilinmesi gerekenleri söyleyecektir. Tarikatta yeterli süre kalan kişinin okuduğunu anlama yeteneği de kaybolur.
• Tarikattan ayrılanlar sürekli olarak taciz edilmelidir.
• Müritlerin her türlü davranışı koşullandırılmalıdır.
TARİKATTAN KURTULMAYI BAŞARANLARDA KALAN ETKİLER
Pek çok olumsuz etkinin yanında en önemlisi kurbanın düşünememesi ve dikkatini bir noktaya tevcih edememesidir. Bu kişilerde bellek de büyük ölçüde zarar görmüştür. Okuduklarını anlamazlar, yapmaları gerekenleri unuturlar. Bu yüzden çoğu işlerini kaybeder. Bu kişiler tarikattaki koşullandırmanın etkisi olarak duydukları her şeye inanırlar.Dikkat çekici bir özellik de mizah duygusunun bütünüyle yok olmasıdır. Bu kişilerin yüzü de hiç gülmez.
SINGER UYARIYOR:
Bir tarikat sizi “kurtuluş vadiyle” kervanına davet ederse BU YERYÜZÜNDEKİ CEHENNEME GİDİŞ DAVETİDİR. ABD’de olumlu bir gelişme tarikat kurbanlarının ve psikologların topluluklar oluşturarak herkesi uyaran konuşmalar ve yayınlar yapmalıdır.
SINGER şöyle diyor: “I want to applaud all of those who keep on wanting to try to do good, and to be good to their families, friends, and humankind. I applaud them for springing back after the betrayal of a spiritual abuser, a psychological exploiter, or a political fraud and for not allowing a fascistic pseudo-guru to keep on controlling them. I applaud those who speak out and believe that we all need to continue trying to prevent these abusers from taking over more of the world. Truly, the price of freedom is eternal vigilance, and the ability to recover from defeats, scams and harassment.”
Singer’in kitabında da tahmin edilebileceği gibi BADEMLEME ve BODOSLAMA tarikatlarından söz edilmektedir. Bu da ülkemizdeki sorunun ne kadar büyük olduğunu göstermektedir.

“ATATÜRK CEHENNEMDE” DİYEN MİLLİ EĞİTİM GÖREVLİSİNE:
Mucizeler yaratıp kurtardığı sevgili ülkesinin durumuna ve hızla türeyen şeriatçı hainlerin, nankörlerin sayısına bakarak Atatürk yattığı yerde mutlaka cehennem azabı çekmektedir. O azabı duymayanlar, pervasızca çiğnenen laikliği kurtarmaya öncelik tanımayanlar, O’nun partisinde olsalar bile, Atatürkü anlayamamış “gaflet ve delalete” kapılmış demektir. [20.09.2020 Kemal Rastgeldi]
This entry was posted in TARİKAT VE CEMAATLAR, YOBAZLIK - GERİCİLİK, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *