KARANLIĞIN FARKINDA OLAN DUYARLI VATANDAŞLARDAN AÇIKLAMALAR – 1 AKSAÇLILAR SESLENİYOR

AKSAÇLILAR SESLENİYOR

Farklı kesimlerden, farklı geçmişlerden, farklı siyasetlerden gelen biz aksaçlılar, ülkemizin adil ve özgür bir toplumda, sulh sükûn içinde yaşamayı hak eden bütün insanlarına, özellikle de umudumuz olan gençlere sesleniyoruz.
Görüp geçirdiklerimize dayanarak söylüyoruz:
· Ülkemiz bugüne kadar böylesine koyu bir karanlık, haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik, toplumsal doku çürümesi, dünyada yalnızlaşma, itibarsızlaşma yaşamamıştı.
· Anayasa fiilen askıya alınmış durumda, bağımsız ve tarafsız olması gereken yargı Saray’ın emir komutası altında, kolluk güçleri keza. Cumhuriyetin teminatı bütün kurumlar tek tek işlemez hale getiriliyor.
· Tam bir keyfîlik ve baskı ortamında demokrasinin ve hukukun son kırıntıları da süpürülüyor.
· Vatandaşın mal ve can güvenliğini tehdit eden, insan hak ve özgürlüklerini hiçe sayan, yurttaşlık haklarımızı yok eden, meslekî örgütlenmemizi iktidara tâbi kılan, haber alma hakkımızı kısıtlayan, ifade özgürlüğünü budayan yasa ve uygulamalar tepemize art arda balyoz gibi indiriliyor.
· Yayılmacı, fetihçi heveslerle, “yurtta barış, dünyada barış” ilkesinin yerini yedi düvelle savaş, çatışma, düşmanlaşma alıyor.
· En önemlisi: cephelere bölünüyoruz. Aramıza nifak sokuluyor ki, Müslümanı laiki, sağcısı, solcusu, Türkü, Kürdü, genci, yaşlısı bu gidişata hep birlikte “dur” demesin!
Hepimiz tehdit altındayız.
Kimse, “bana dokunmaz, beni ilgilendirmez” rehavetine kapılmasın, hepimiz tehdit altındayız. Bizler ekonomik güçlüklerle, aşımız, işimiz için mücadele ederken, iktidardakilerin attığı her adım havamızı biraz daha zehirliyor, toplumu nefes alamaz hale getiriyor. Bizi etkilemez sandığımız yasal kısıtlama ve uygulamalar sadece özgürlüğümüzü değil, aşımızı, işimizi de tehdit ediyor.
İktidarı uyarıyoruz: Elinizde iktidar gücü var. O güce dayanarak, rıza değil dayatmayla yönetmeye çalışıyorsunuz. Geniş kitleler memnuniyetsiz, tedirgin, huzursuz. Sessizlikleri, var olduğunu sandığınız desteğe değil korkuya ve çaresizliğe dayanıyor. Ancak, gün gelir suskun itirazlar büyür, sandığa yansır, seçmen bu gidişata dur der. O günlerin yaklaştığını siz görmeseniz de bizler görüyoruz.
Muhalefete sesleniyoruz: AKP-MHP koalisyonu gücünü muhalefetin dağınıklığından alıyor. Çaresiz ve kararsız insanlarımız, güvenebileceği, dayanacağı sağlam bir seçenek arıyor. Topyekûn tehdit ancak topyekûn karşı koyuşla bertaraf edilir. Çözüm, bütün muhalefet güçlerinin kendi çizgilerini, kendi varlıklarını koruyarak temel ilkelerde buluşacakları demokrasi ittifakını gecikmeden kurmaktır.
Gençler! Sesimize kulak verin!
Size seslenişimizi akıl vermek, büyüklenmek olarak değil, bunca yılın içinden süzülmüş deneyimlerimizin özeti kabul edin.
Bizler umudumuzu hiç yitirmedik. Ülkemizin uçuruma sürüklenmesine, gençlerimizin geleceğinin çalınmasına, halkın yoksulluğa mahkûm edilmesine, kaynakların talanına, doğanın tahribine, kadınlara, halklara, gençlere dayatılan bu yaşama, dün olduğu gibi bugün de isyan ederken, umudumuzu sizlere bağlıyoruz.
Size dayatılan bölünmeleri, düşmanlıkları, sahte cepheleri aşın, birlik olun, sesinizi yükseltin. Özgürlüklerimize, aşımıza ekmeğimize, yaşam tarzlarımıza sahip çıkma, haklarımızı talep etme zamanıdır.
Yarının aydınlığı sizlerin elinde. Ve biz aksaçlılar o aydınlığı yaşarken görmek istiyoruz.
This entry was posted in CUMHURİYET - DEMOKRASİ - ÇAĞDAŞLIK, DUYURULAR, İNSAN HAKLARI - DEMOKRASİ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *