EMPERYALİZMİN ve HAYDUT DEVLET ABD’nin TÜRKİYE HAKKINDAKİ NİYETLERİ

Mehmet Boz
Paris’te ,Kasım 1919’da Wilson, Lloyd George, Clemenceau bir araya gelmişler Hasta Adam Osmanlı Devleti’nin kaderini belirliyorlar. Daha doğrusu, Anadolu’nun kimlere verileceğini tartışıyorlar. Ermenileri temsilen Ohancaniyan, Kürtler temsil iddiası ile Şerif Paşa ve Bogos Nubar Paşa, Yüksek Sulh Konseyi’ne verdikleri bir muhtırada : “Ermeniler ve Kürtler, benzer emellere ve menfaatlere sahiptir;
bu yüzden, Türkiye’den birlikte ayrılmak istiyoruz; ‘Bağımsız v ve Birleşik Ermenistan’ ile ‘Bağımsız Kürdistan’ gerçekleştirdikten sonra ‘tek ve büyük devletin mandası altında yaşamaları’ uygundur. Yüksek Konsey’in belirleyeceği sınırlar taraflarca kabul edilecektir…”
Aynı süreçte -Yunanistan’ın istekleri: “Yunanlıların, Ermenilerin ve Kürtlerin, ‘Şark Meselesi’ni, uluslararası alanda, yeniden, yoğun bir şekilde ileri sürmeleri, kaçınılmaz bir görevdir. Amaç, uzun süre içinde dahi olsa Türkiye’yi taksim etmek olmalıdır. Bu Yunanlıların, Kürtlerin ve Ermenilerin hakkıdır.”( Yunanistan’ın Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’ başkanı General Tagaris’in kitabından)
Bütün bu istekler utanç belgesi Sevr Antlaşmasıyla Türklerin karşısına geldi. Başarılı olamadılar ama Tagaris’in “Amaç, uzun süre içinde dahi olsa Türkiye’yi taksim etmek olmalıdır” ifadesi hiçbir zaman gündemden düşmedi.(1)

DD 731 USS MADDOX
USS MADDOX DESTROYERİ
2 Ağustos 1964 günü fakat ABD’deki bütün radyo istasyonları, Kuzey Vietnam donanmasının açtığı ateşle Amerikan destroyeri Maddox’un alevler içinde kaldığını, mürettebatın acımasızca vurulduğunu ve geminin sulara gömüldüğünü anlatıyordu. Tonkin Körfezi’nde elektronik casusluk faaliyeti icra eden Maddox’un güvertesine çıkan 7. Filo komutanlarından John Herrick, hayretler içindeydi. Dünya bu müthiş haberle çalkalanıyordu.
Başkan Johnson basının önüne çıkarak “Kuzey Vietnamlılar uluslararası sularda Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı açık bir saldırıda bulunmuşlardır,” diyerek yıkım,kan/göz yaşından başka getirisi olmayan uzun savaşı başlattı
Güney Vietnam’daki ABD Büyükelçisi Maxwell Taylor, Kuzey’i Vietkong’a verdiği destekten caydırmanın şart olduğunu, bunun için savaşı Kuzey Vietnam topraklarına yaymak gerektiğini savunuyor ve ilk anda 8000 deniz piyadesinin bölgeye sevk edilmesini istiyordu. Pentagon da aynı görüşteydi. Derhal planlar hazırlandı ve Saygon donanması Kuzey Vietnam adalarına saldırdı. ABD’nin müdahalesi için sadece küçük bir provokasyon gerekiyordu. Kıvılcımı çakma görevi rastlantı sonucu Maddox’a düştü ve Vietnam Savaşı başladı.(2 )

Aktörler: Graham Fuller(**), Henri Barkey
Graham Fuller’in,Türkiye’nin tarihiyle ilgili söylediklerine ilişkin senaryo dikkate alınca bugünkü gelişmeler daha iyi anlaşılıyor. 2000 yılından önce Fuller ve Henri Barkey’in hazırlamış oldukları senaryoya göre Türkiye’nin sonu karanlık ve parçalanmışlıktır.
Özetle senaryo şöyle:
– Radikal İslâmcı hareketler, gittikçe büyüyecek, bundan rahatsız olduğu için Türk Silahlı Kuvvetleri siyasi dengelerle oynayacak.
– Radikal İslâmcılar isyan edecek ve iç savaş çıkacak.
– Ayrılıkçı Kürtler ile siyasal İslamcılar ittifak yapacak.
– Ordu da kendi içinde bölünecek.( Cumhuriyet, 1 Haziran 1998.)
– ABD planına sadık kalarak hazırlanmış Siyasal İslamcıları ve etnik bölücüleri kullanarak Türkiye’yi bölmek ve bu topraklarda bir kukla devlet kurmak
Bir röportajda “Türkiye kendini bir milli devlet olarak tanımlıyor. Bu da kimlik sorununun bir parçası mı?” sorusuna Fuller :“Evet! Türkiye çok etnik bir ülkedir ve bu gerçeği kabul etmelidir. Bu gerçeğin kabulü, daha gürbüz, çekici ve başarılı bir Türk Devleti’nin başlangıcı olabilir.” der. (Zaman, 23 Mayıs 1998.) (1 )
Şerif Paşa, Nubar Paşa, Tagaris, Seyit Rıza, Şeyh Sait, Graham Fuller’in amaçların, planlarının günümüzdeki savunucuları ve takipçileri kim/lerdir?

(*)Haydut devlet kavramı ABD yönetiminin bir tanımıdır
(**)Graham Fuller: Amerika’nın Türkiye’yi karıştırmak ve bölmek için görevlendirdiği CIA görevlisi
(1 ) Prof. Dr. Eyüp Selahattin Karakaş- ABD’nin iktidar senaryolarını Mustafa İlker Yücel bozar-22.6.2019
( 2 )Yavuz Alogan’ın Bir gece ansızın
This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *