ORGANİZE İŞLER * TÜRKİYE HARAÇ MEZAT! * YABANCI ŞİRKETLER KANAL İSTANBUL’DAN ARAZİLER ALMIŞLAR

Belgeleriyle ortaya çıktı:
Kanal İstanbul talan edilmiş!

cumhuriyet.com.tr / 05 Haziran 2020 Cuma
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a Kanal İstanbul projesi çevresinde el değiştiren arazileri yazılı soru önergesi ile sordu. Verilen yanıtta yabancı şirketlerin toplam 791 bin metrekare arsa aldığı ortaya çıktı.
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a Kanal İstanbul projesi çevresinde el değiştiren arazileri yazılı soru önergesi ile sordu.
Verilen yanıtta yabancı şirketlerin toplam 791 bin metrekare arsa aldığı ortaya çıktı. Bu bin metrekareye bir binadan 791 binaya denk gelen bir rantı ortaya çıkardı… Verilen yanıtta  bir çok yabancı şirketin arsa aldığı ortaya da çıktı.
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat  Bakan Kurum’a verdiği yazılı önergede Kanal İstanbul projesinde tapu kayıt sisteminde kapatmaların  kamuoyunda oluşan kanal projesi ile oluşan  hassasiyeterlerden oluşan tepkilerden kapatılıp kapatılmadığını sordu.

Karabat verdiği yazılı önergesinde şunlara değindi;
SORGULAMA NİYE KAPATILDI?
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadarstro Genel Müdürlüğü tarafından alınan komisyon kararında, “Belediyelerin kullanıma açılan, belediye görev alanı dışından taşınmaz sorgulama yetkileri ile kayıtlarda bulunan şerh beyan irtifak muhtesat teferruat, eklenti, rehin ve buna bağlı diğer verilerin kullanılmasına yönelik  yetkilerin 31.01. 2020 tarihi itibariyle gerçek ve tüzel kişi sorgulama, zemin sorgulama, hissedar sorgulama, pasif parsel sorgulama, pasif malik sorgulama yetkilerinin ise 01. 07. 2020 tarihinde genel müdürlüğümüz ile belediyeler arasında imzalanan TAKPAS Protokolü’nün “Tarafların yetki ve yükümlülükleri” başlıklı 5.4. maddesi ile aynı protokolün, “sorgulama kriterleri” başlıklı 7.2. maddesi kapsamında kapatılarak “şeklinde bir karar alınmıştır.
KARABAT “TAPU KAYITLARINDA MÜLKİYETLER NİYE GİZLİ?”
Bu kısıtlamanın özellikle kanal güzergahındaki arazi rantı tartışmalarının ardından gündeme gelmesi, toplumda kanal projesine karşı gelişen hassasiyet ve karşıtlığın bir sonucu olduğu değerlendirilmektedir. Bu kısıtlamada önce de kanal projesi güzergahında bulunan kimi tapu kayıtları incelendiğinde bunların mülkiyetine ilişkin bilgilerin “gizli” ya da boş olduğu bizzat tarafımızca tespit edilmiştir. Bu durum hizmet olarak sunulan kanal projesinin rant odaklı bir proje olduğu yönündeki kaygıları artırmaktadır.
İBB TAPULARA BAKANLIK İZNİ OLMADAN NİYE BAKAMIYOR?
Hali hazırda belediyeler, TAKPAS protokolü kapsamında tapu bilgilerini sorgulayabiliyorlar ve güncel değişiklikleri görebiliyorlardı. Alınan karar gereğince, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyeler, ancak bakanlık izin vermesi durumunda veri elde edebileceklerdir.
Buna göre; TAKPAS protokolünün iptal edilmesinin gerekçesi nedir? 
TAKPAS protokolünün imkanları çerçevesinde Kanal İstanbul güzargahında gayri menkul toplayanları açıklanmış olmasının ve proje bölgesindeki mülkiyet haritasının paylaşmasının söz konusu protokolün iptal edilmesine etkisi olmuş mudur?
ARAP TV’LERİ 2015 TEN BU YANA NİYE KANAL İSTANBUL PAZARLAMASI YAPIYOR?
2015 yılından beri Kanal İstanbul güzergahında Arap TV’lerinde emlak satışına yönelik reklamlar yoğunluğu dikkat çekmektedir. Kanal İstanbul güzergahında özellikle Arap şirketlere ait arazi miktarı ne kadardır? Bu araziler ne zaman el değiştirmiştir? İBB ve ilçe belediyeler gibi kamu kurumlarının tapu kadastro kayıtlarına ulaşmasında herhangi bir sakınca görülmekte midir?
17-25 Aralık operasyonları sonrasında kanal güzergahında önemli mülkiyet değişimleri yaşanmış mıdır? O tarihten bu yana bölgede el değiştiren arazi miktardı ne kadardır?
BAKAN YANITLADI “KANAL’DA 791 BİN 370 METREKARE YABANCILAR TARAFINDAN ALINDI”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  Stratejik Geliştirme Başkanlığı tarafından yazılı soru önergesine yanıt veren bakan Murat Kurum , Kanal İstanbul projesi güzergahında bulunan ilçelerden tapu ve kadastro bilgi sistemi kayıtlarına göre yabancıların satış yoluyla 791 bin 370 metrekare ana taşınmaz edindiğini belirterek şunlara değindi ;
“Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz tarafından taşınmazların durum sorgulamasına imkan veren TAKPAS protokolünün kısıtlanmasına ve kapatılmasına ilişkin bir uygulama bulunmamaktadır. 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanununun 12 maddesinin bir numaralı fıkrasında veri sorumlusunun, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olduğu belirtilmiştir.
Kişisel verilerin korunması konunu uyarınca veri sorumlusu olan kurumumuz açısından özetlenen kararlar uyarınca tapu ve kadastro paylaşım sistemi TAKPAS revize edilmiştir. Belediyeler başta olmak üzere birçok kamu kurumu ile veri paylaşımı yapılmakta olup, tapu ve kadastro genel müdürlüğümüz tarafından ve web tapu sistemi kurum portalı hayata geçirilmiştir.
BAKAN KURUM “YABANCILAR 791 BİN 370 METREKARE TAŞINMAZ ALDI”
Türkiye’de kurulmuş olan yabancı sermaye şirketler Kanal İstanbul projesi güzergahında bulunan ilçelerden tapu ve kadastro bilgi sistemi kayıtlarına göre satış yoluyla 791 bin 370 metrekare ana taşınmaz edinmiştir. Veri paylaşımında herhangi bir sakınca görülmesi veya gizleme yapılması değil sadece hizmetin sunumunda platform değişikliği yapılması söz konusudur. Tapu ve kadastro verileri sadece belediyeler ile değil kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere kamu kurumlarıyla paylaşılmakta olduğundan kayıtların  gizlenmesi mümkün değildir”
This entry was posted in ORGANİZE İŞLER, YOLSUZLUKLAR, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *