GÖRSEL SUNUM * KÜRESEL EMPERYALİZM * Küreselci Emperyalizmin Ulus Devlet Düşmanlığı, Etnik bölücülük ve Tek Dünya Devleti Düşleri

Tarihin Bilinmeyen Yüzü | Cengiz Özakıncı | Levent Yıldız | 04.02.2017 | Kanal B
Türkçü Ziya Gökalp ve Türkçü Hamdullah Suphi Tanrıöver’in Küreselci Söz ve Davranışları / Atatürk ve Küreselcilik / Kissinger’in Türkiye nüfusunu azaltma tasarısı / Roma Kulübü’nün Tek Dünya Devleti Tasarısı / ABD Global 2000 Raporu / Hitler ve Yeni Dünya Düzeni / 1 Dolar üzerindeki “Novus Ordo Seclorum” ve Osmanlı’nın “Nizam-ı Alem”i (Dünya Düzeni) / Küreselci Emperyalizmin 1000 devletli dünya tasarımı.
This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, VİDEOLAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *