BABALAR! “KAFASI  KIYAK GENÇLERE”  SAHİP ÇIKALIM…

Dr. Noyan UMRUK /  20 Haziran 2020 Cumartesi  / noyanumruk@hotmail.com

Genç dediğin adamın kafası biraz “kıyak” olmalı… Saçmalama özgürlüğü olmalı… Doğrularda, gerçeklerde buluşabilmek için… Düşünmek, sorgulamak, eleştirmek, yaratmak için…
Yarın babalar günü… En uzun gün… Babalar günümüz kutlu olsun ama işimiz de uzun ve zor…
OECD verilerine göre 15-24 yaş arası gençlerimizin %26’sı ne çalışıyor, ne eğitim alabiliyor; ortalıkta dolaşıyor… Çalışabilenlerin ise %35 i çok düşük ücretlerle ve sosyal güvencesiz çalışıyor…
Nepotizm, kayırmacılık alıp başını gitmiş olduğundan gençlerin geleceğe yönelik umutları tükeniyor, geleceklerini yurtdışında aramak zorunda kalıyorlar… Ülke en önemli avantajını, nitelikli genç nüfus üstünlüğünü kaybediyor…
2.5 milyonu önümüzdeki hafta YKS sınavına girecekler; başarılar dileriz ama TÜİK resmi rakamlarına göre genç işsizlik oranı %27…
İstihdam ve eğitim, öğrenimin durumu “hak getire” olduğuna göre “kafası kıyak gençler” yetiştirebilmek,  onların hayata dair umutlarını canlı tutabilmek çabası ailelere, babalara düşüyor…
Çünkü sorunları düşünen, sorgulayan, sosyalleşen, giderek bir araya gelen her yaştan gençlere tahammülleri yok. Onları DDT ile kurutulacak tahtakuruları gibi görüyorlar. Tahtakurularının nesli tükendi; ama , bu gençlerin nesli tükenmiyor… Üzerlerine gaz sıkıldıkça onlar çoğalıyorlar; bağışıklık kazanmış gibi daha bir canlanıyorlar…
Birilerinin sorunları burada… Badem bıyıklı, soluk benizli, güneş yüzü görmemiş, “vur ensesine al lokmayı” misali uslu, ama “ötekilerine” karşı “kindar” gençler istiyorlar…
Ama bu gençler yaratıcı düşler kuruyorlar, nerede haksızlık varsa karşı çıkıyorlar,   yalanlarını şamar gibi yüzüne vuruyorlar, barikatlarını yıkıyorlar… Kendileri için değil toplumun uğradığı haksızlıklara karşı haykırıyorlar, feryat ediyorlar… Akıllarının bir türlü almadığı, idrak edemedikleri bu diğergamlık… İşlerine gelmeyen bu…
Şedit padişah IV. Murat’ın Bekri Mustafalara gösterdiği hoşgörüyü bile gösteremiyorlar..
Ülkeyi yasaklara boğuyorlar…
Muhalif eleştiri, özellikle medyatik, reytingi yüksek olanı yasak…
Hoşuna gitmeyen gazeteciler yasak…
Adil yargı yasak…
Suriye’den transfer envai ceşit teröristin kevgire dönmüş sınırlarımızdan geçişlerini görmek, kontrol etmek, ülke içindeki melanetine müdahele etmek yasak…
Gösteri, yürüyüş, protesto yasak…
1Mayıs yasak…
Taksim yasak…
Bayramlar istediğin gibi kutlanmazsa yasak…
Beğenmediğin heykel yasak…
Çelenk koymak yasak…
İstedikleri gibi olamayacaksa bale, tiyatro yasak…
Öpüşmek yasak…
Direkten dönmüş olsa da, aslında sana göre kürtaj da yasak…
Ve nihayet ağaç, park, yeşil alan ve yasak…
İstihdam ve dikey yükselmede liyakat, yeterlilik ve yetenek yasak…
Ama, bu yasaklar da kesmeyecek büyük olasılıkla…
Önümüzdeki günlerde, dara düştükçe daha ne akıl almaz yasaklar keşfedilecek kim bilir?
Ama haksızlık etmeyelim… Türkiye’de çoğunu dahili-harici akıl hocalarının yarattığı hiçbir ülkede rastlanmayan ne özgürlükler var, aslında …Bir bilseniz…
Dünya’da emsali görülmemiş özgürlükler…
Mesela;
İnsanları önce tutuklayıp, bu arada yavaş yavaş sahte ya da sanal deliller üretmek serbest…Sanık lehine delillere, bilirkişi raporlarına itibar etmemek serbest…Yıllarca tutuklu olarak tutmak serbest…Polisin vatandaşına, gençlere orantısız güç kullanması, dövmesi, kimyasal gaz sıkması serbest…
Suriye’den transfer envai çeşit teröristin ülkede her türlü “..oku yemesi” ve buna karşı çıkan vatandaşı tehdit edip, dövmesi serbest…Bugünlerde prim yapmak isteyen herkesin Türklüğe, Türk Milletine, Türk Milletinin manevi değerlerine hakaret etmesi serbest…
T.C. kısaltması, Türk Bayrağının saygınlığı, Atatürk resim, heykel, nutuk ve deyişleri vb. manevi simgelerimizle uğraşıp, toplumun sinir uçlarıyla oynamak serbest…
İhale yasasının kuşa döndürülmesine rağmen, bir kısmı yargıdan geri dönen ihale usulsüzlüklerine girişmek serbest…Yandaş müteahhitlere halkın sırtından “Londra garantili” milyonlarca dolar akıtmak serbest…
Asırlık ağaçları kesip, yeşil alanlara plana aykırı ruhsatlı-ruhsatsız gökdelenler dikilmesine aracı! olarak kentleri yağmalamak, rant ekonomisine kurban etmek serbest…
Tarihi ve ekolojik dokuları mahveden AVM’ler serbest…Cumhuriyetin varlıklarını, tesislerini yerli-yabancı eş,dost, ahbaba peşkeş çekmek serbest…
Bu gidişata feryat eden vatandaşa “Ananı da al git!”, “Al sana para, daha ne istiyorsun”, “Cibilliyetsizler” gibi hakaretler yağdırmak serbest…
İş güvenliği sıfır madenlerde canını yitiren işçilere “ ne  feryat ediyorsunuz, bu işin fıtratında var deyip, tepki gösteren emekçiyi adamına tekmeletmek serbest…
Nepotizm ve her düzeyde kayırmacılık serbest…
Ve de tavşanlar gibi çoğalmak serbest…
İyi de 7 milyonluk Z kuşağı geliyor… “İnternet kuşağı” da denilen bu ufaklık ve yeni yetmelerin en büyüğü henüz 19 yaşında… Onlar, ev ödevi yapamadıklarında “elektrikler kesildi, ondan yapamadım” değil; “internet bağlantım kopuktu” diyorlar…
Yeni teknolojik olanaklarla, iletişim kolaylıkları ile her yerde olduklarını sanıyorlar… Uzakta olsalar bile ufak cihazlarıyla her an sözel, hatta görsel iletişim kurarak, birbirlerine bağlanabiliyorlar. Onlar, önceki kuşaklardan farklı olarak, ‘network’ gençleri; çeşitli ağların üyeleri oluyorlar.
Aynı anda birden fazla konuyla ilgilenebilen,  insanlık tarihinin, digital anlamda el, göz, kulak vb gibi motor beceri senkronizasyonu/eşgüdümlemesi en yüksek nesli… Doğaya, çevreye, yeşile tutkunlukları ile Haziran Hareketini oluşturan ağabeylerinin çırakları oldular…
Dolayısıyla bireyci ve özgürlükçü egoları çoook yüksek… Onları medet umulan “Acun Programları” ile oyalamak mümkün değil… Zaten bu zırvalıkları izleyecek ne niyetleri, ne zamanları var…
Velhasıl babaların işleri gerçekten zor… Zor dostum zor…

YORUM 
Dünyanın en büyük derdi, problemi, babalık görevini yerine getirecek durumda olmayan bilinçsiz milyonların baba olmasıdır. En geri kalmış ülkeler en çok çocuk üretenlerdir ve bunların çoğu da müslümandır. Doğurganlığı teşvik ettiği için başımızdaki dinci despot “tek adam” ülkemize çok büyük zararlar vermektedir; ondan kurtuluncaya kadar babalar gününde bence yas tutulmalıdır. O başımızdayken, ben diğer günlerde de zaten hep yas tutmaktayım.
Kemal Rastgeldi / 22.06.2020       
This entry was posted in DURUM VAZİYETİ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *