Prof. Dr. Ersan Şen: Atatürk’ün vasiyetine müdahale edilemez

Revizyon Gazetesi / Mayıs 16, 2020

AK Parti’nin, İş Bankası’nın CHP’de bulunan hisselerinin hazineye devredilmesi için harekete geçtiği haberleri üzerine katıldığı bir televizyon kanalında konuşan ünlü ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Ersan Şen,”1960 ve 1980 döneminde iki defa mahkemelik olmuş bu mesele ve Anayasa Mahkemesi özellikle 1963 yılında net bir hüküm koyuyor… diyor ki; Mustafa Kemal Atatürk’ün yani kurucu iradenin bir vasiyetnamesini bir iradesini ortadan kaldırmaya yönelik, anlamsızlaştırmaya, içini boşaltmaya yönelik ve Mustafa Kemal Atatürk’ün iradesini bir başka şekilde sakatlamaya dair kanunun o dönemde 1963 yılında geçerli 1961 Anayasası’nın 2, 4,7,10, 11 ve 36. Maddelerine aykırılığı nedeniyle iptal etmiş. Bu hükümlerin hepsi 1982 Anayasası’nda da geçerli dolayısıyla
1- Mustafa Kemal Atatürk’ün iradesinde, vasiyetinde bir sorun var mı? Yok.
2- Hukuki koruma altında mı? Özellikle Anayasa’nın 134. Maddesi net bir biçimde koruma altına almış.
3- Anayasa Mahkemesi’nin daha önce bu konuda bir değerlendirmesi olmuş mu? Evet. Demiş ki; Böyle bir tasarruf miras hakkının özüne müdahaledir. O dönemde Yargıtay 11. Hukuk Dairesi demiş ki; Aziz Atatürk’ün vasiyeti gereği… bitti mesele. Yani Aziz Atatürk’ün vasiyetine müdahale edemezsiniz.” dedi.
KANUN DEVLETİ OLUR, HUKUK DEVLETİ OLAMAZSINIZ!
Prof. Dr. Ersan Şen,”En önemli direnç noktası bakın tekrar söylüyorum. Her hangi bir kişini vasiyeti içinde bu geçerlidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün muteber başta sona el yazılı yazdığı ‘irademdir‘ dediği… Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu iradesinden bahsediyoruz… diyor ki; kelime net… irademdir. Bu iradeyi sakatlayacak hiç bir tasarrufta bulunamazsınız. Hukuk neyi emrederse, hukukun evrensel ilke ve esasları çerçevesindeki kanun kitap neyi ortaya koyuyorsa A’dan Z’ye Türkiye Cumhuriyeti’ndeki her müessese ve her kişi o kurala kaideye özellikle Anayasa hükümlerine uymak zorundadır.
Eğer kalkıpta biz siyaseten sübjektif olarak böyle değerlendiriyoruz, bir şekilde bu hisselere el koymamız lazım, bir şekilde bu hisselerdeki mülkiyet miras hakkını tanımayarak hareket edip bunu bu şekilde kanun düzenlemesine çevirmemiz dediğimiz zaman o zaman adın kanun devleti olur ama hukuk devleti olmaz. Hukuk devleti olmakta güçlük çekersiniz.” dedi.
Prof. Dr. Ersan Şen,”Türkiye İş Bankası’nın kuruluşunda Mustafa Kemal Atatürk mülk sahibidir, bitti. Efendim Hindistan’dan geldi, başka bir yerden geldi bunun tartışılacağı yer… şimdi biz oturup da insanların kazandıklarını, bağışlarını, tasarruflarını sonra onları kullandıkları yerleri tartışmaya açacak olursak Türkiye Cumhuriyeti’nde bunun ne önünü ne de sonunu bulabilirsiniz. Bizim bahsettiğimiz özel bir kişi. Bakın kararlara bakıyorsunuz… Aziz Atatürk’ün vasiyeti diyor.Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu iradesinin vasiyetnamesi. Bakın Atatürk diyor ki; Maliki olduğum bütün mal varlığı mı Cumhuriyet Halk Partisi’ne bıraktım. Bu vasiyetime kimse karışamaz.” dedi.
Prof. Dr. Ersan Şen,”Ben oradan buradan konuşmuyorum… Anayasa’dan konuşuyorum. Herkes Anayasanın 134. Maddesinin 2. Fıkrasına baksın, 11. Maddesine baksın, 35. Maddesine baksın, kendi sübjektif isteklerine baksın… kimse hukukun, Anayasanın, kanunun üzerinde bir takım tasarruflar içine girmesin. Bunlar belki kendilerine göre kanun çıkardık oldu diyebilirler ama vicdanlarda karşılık bulmaz ben size söyleyeyim. Ayrıca hukukun evrensel ilke ve esaslarında karşılık bulmaz.
Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli özelliği can ve mal güvenliğinin, hukuk güvenliği hakkının herkese eşit adaletli yaygın bir şekilde kullanması kullandırılması yani çifte standardın olmamasıdır. Siz burada şimdi İş Bankası’nın hisselerini hazineye alma sebebi noktasında gösterdiğiniz gerekçenin bunların üzerinde ve mutlak Anayasa hukuki kanuni dayanağa sahip olması gerekir. Mesele budur.” dedi.

http://www.revizyongazetesi.com/yeni/2020/05/16/prof-dr-ersan-sen-ataturkun-vasiyetine-mudahale-edilemez/

This entry was posted in HUKUK-YARGI-ADALET, YOLSUZLUKLAR, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *