ORGANİZE İŞLER * TÜRK MİLLETİ SOYULUYOR     

TÜRK MİLLETİ SOYULUYOR   

Mustafa ACER  / 15. 05. 2020 / musacer@hotmail.com

Türk Milleti olarak bizim vergilerimizle elde edilen Devlet gelirlerinin, nereye ve nasıl harcandığını da bilmek hakkımızdır. Türk Milletinden alınan vergiler ve Türk Milletinin geleceğinin teminatı olan tabii varlıklar; Türk Milletinin yararına kullanılması gerekmektedir. Türk Milletinin sahibi olduğu Devlet hazinesi ve varlıkları; 

yabancıların ve yandaşların yararına kullanılması için Hükümete yetki verilmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri Türk Milletinden aldıkları yetkiyi, Türk Milletine hizmet etmek için kullanmak zorundadır. Bu emanet doğru kullanılmazsa; seçimlerde gereğinin yapması ve daha iyi hizmet edecek yönetimlerin görevlendirilerek Türk Milletine hizmet için yetkilendirilmesi kaçınılmazdır.
Avrupa devletleri; Doğalgazı Rusya’dan aracı kullanmadan devletlerarası sözleşmelerle 120 Dolara almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu Doğalgazı 280 Dolara almaktadır. Aradaki fark Türk Milletinin cebinden alınıp, aracılara aktarılmaktadır.
Türk Milleti soyuluyor. Bu iddialar ciddidir. Bu konular “Ticari sır, devlet sırrı, gizlidir” gibi açıklamalar ile gizlenemez ve üzeri kapatılamaz. Türk Milleti; verdiği vergilerin ve sahibi olduğu bu ülkenin gelirleri ve giderlerini şeffaf bir şekilde öğrenme hakkına sahiptir.
Bu soygun düzeni:
–          Doğalgazda olduğu gibi Petrolde,
–          Özelleştirmelerde,
–          Devlet ihalelerinde,
–          Maden arama ve işletme haklarının verilmesinde,
–          Devlet arazi ve su kaynaklarının satışında,
–          Yap – işlet – devret modeli ile Otoyollar ve Şehir Hastanelerinde verilen ücret ve miktar garantilerinde,
–          Arsa süpekülasyonu yapılmasında,
–          İthalatta vergi indirimi yapılmasında,
–          Kamu yararına Dernek ve Vakıflara yapılan ayni ve nakdi yardımların Vergiden düşüm sağlanmasında,
–          Türk Milleti düzenli vergi verirken, bazı kuruluşların vergilerinin af edilmesinde,
–          Yardım kuruluşlarının topladığı yardımların kullanılmasında,
–          Ve bu gibi konularda
Türk Milletinden elde edilen Devlet kaynaklarının yandaşlara aktarılmadığını söyleyebilir misiniz? Benzer soygunların yapılmadığı konusunda kim garanti verebilir?
Türk Milleti her geçen gün fakirleşirken, Yeni Dolar Milyarderlerinin türemesi ve mal varlıklarının günden güne artması bu gerçeği ortaya koymuyor mu?
Bu böyle gitmez. Paylaşımın adil ve hakkaniyetle olması için; öncelikle soygun düzeninin yok edilmesi, dürüst, hakka, hukuka saygı duyan bir yönetim anlayışının hakim kılınması gerekmektedir.
Bu soygun düzenini yaratan Kapitalist sistemden en kısa zamanda vazgeçmek, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıllarında uygulanan Denk Bütçe esasına uygun olarak düzenlenecek, Planlı Karma ekonomi modeline geçmek zorundayız.
Bu sonuca erişmek için Atatürk’ün yol gösterici ışığında, Atatürk İlke ve Hedeflerinde birleşmiş Türk Milleti olarak, ileriye ümitle bakmak durumundayız.
This entry was posted in YOLSUZLUKLAR, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *