HAYATIN İÇİNDEN DERSLER * UBUNTU

U B U N T U


Günlerden bir gün, Afrika’da çalışan bir antropolog,
bir kabilenin çocuklarına bir oyun oynamayı önerir.

Oyun basittir ;
Çocukları belli bir yerde yan yana sıraya dizer ve açıklar;
“Herkes karşıdaki ağaca kadar tüm gücüyle koşacak ve ağaca ilk ulaşan birinciliği kapacak.Ödülü ise, yine o ağacın altındaki güzel meyveleri yemek olacak.”

Çocuklar oyuna hazır olunca, antropolog oyunu başlatır.İşte o anda, bütün çocuklar el ele tutuşur ve hep birlikte koşarlar.Hedef gösterilen ağacın altına beraber varırlar ve hep beraber meyveleri yemeğe başlarlar.

Antropolog şaşırır ve çocuklara neden böyle yaptıklarını sorar.
Aldığı cevap hayli manidardır ;…

“Biz, UBUNTU yaptık…

Yarışmış olsaydık, aramızdan sadece bir kişi yarışı kazanacak ve birinci olacaktı. Nasıl olur da diğerleri mutsuzken yarışı kazanan bir kişi ödül meyveleri tek başına yiyebilir ?

Oysa, biz UBUNTU yaparak meyveleri hepimiz yedik.”

UBUNTU;
Güney Afrika’da,
“BEN, BİZ OLDUĞUMUZ ZAMAN, BENİM…” demektir.
Kelime karşılığı; “İNSANLIK”

Paylaşan Ayla Çokbudak’a teşekkürler
This entry was posted in HAYATIN İÇİNDEN. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *