“Millennial Age” geliyor

GİRİŞ Hollanda’daki Stenden Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Otel İşletmeciliği Okulu Uluslar Arası Konaklama Araştırmaları Akademisi öğretim üyelerinden Elena Cavagnaro tarafından 2017 Aralık ayında yayınlanan ”Millennial Turist deneyimlerini anlamak” isimli makalede, günümüzden başlayarak yakın gelecekten itibaren turizm kuruluşları tarafından hedef alınacak “millennials” olarak adlandırılan Y ve Z jenerasyonlarının profillerini keşfetmemize yardımcı olarak çok ilginç araştırma sonuçlarına yer veriyor.

Elena Cavagnaro yayınladığı makalede Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü ve Dünya Eğitim ve Seyahat Konfederasyonu’nun 2016’da birlikte yayınladıkları bir rapora göre 1980-2000 yılları arasında doğmuş olan “millennial” tanımı içerisindeki nesillerin; – 2025 yılından itibaren Dünya Tüketici nüfusunun yarısını oluşturacakları – Kendilerinden önceki nesillerden farklı ihtiyaç ve isteklere sahip olarak

Dünya genelinde sadece Turizm Endüstrisi içinde 180 milyar dolarlık yeni bir Pazar oluşturacaklarını ifade ediyor.

Elde edilen verilere göre Zengin yeme içme hizmetleri turizmin geleceğini garanti altına almak için gerekli ama salt ana başlık olarak yeterli olmadığı ortaya çıkıyor.

Yeni nesillerin değer yargılarını anlamak ve tanımlayabilmek en önemli anahtar olarak ifade edilirken, değerler ve tüketici seçimleri arasındaki bağlantının gücüne dikkat çekiliyor.

Hollanda merkezi istatistik kurumu CBS’nin “millennial” nesiller arasında yapmış olduğu bir anketin çarpıcı sonuçları aynı zamanda turizmin geleceğine de ışık tutuyor olabilir.

Gezginler olarak da tanımlanan “millennial” nesli yeni kültürleri anlayarak deneyimlemeyi bir hayat tecrübesi gibi görmekte ve tecrübelerini gelişen teknoloji sayesinde anlık olarak sosyal çevresi ile paylaşmayı da günlük hayatının en önemli eylemlerinden biri olarak gerçekleştirmekteler. Bu davranış biçimlerinden ötürü akıllı telefonlarının şarjının bitmesi onlar için çok sıkıntıcı verici bir durum olabiliyor.

Bu durumda konaklamayı baz alacak olursak tesisin her noktasında kuvvetli wifi ve şarj olanakları onların tercih sebepleri arasında belki de yıldızlarınızdan daha önemli bir etken olabiliyor.

Sosyo-kültürel açıdan bakıldığında “millennial” nesillerinin yenilikçi bir güç olduğu ve bu gücün Dünya’daki tüm ürün ve hizmetlerde olduğu gibi turizm sektöründe de yenilikçi yaklaşımların ortaya çıkarak kalite anlayışının tahminimizden daha hızlı bir şekilde değişmesine yol açabileceği öngörülüyor.

Canınızı sıkmadan özetlemeye çalıştığım 25 sayfalık makalenin ülkemiz adına ana fikri; Türkiye Turizmi’nin geleceğine sahip çıkabilmemiz ve yön verebilmemizin yolu, ürün ve hizmetlerimizi “millennial” nesilleri anlayarak tasarlamaktan geçiyor olacak.

Yaşar Beken


Daha fazla bilgi için http://www.turizmkoleji.com/
This entry was posted in Bilim ve Teknoloji, DÜNYA ÜLKELERİ, HAYATIN İÇİNDEN. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *