BÖYLE BİR DİYANET VARKEN PEDOFİLİYE GEREK YOK!!! * Diyanet İşleri Başkanlığı 9 yaşındaki kız çocuğunu ‘kadın’ olarak tanımlayarak ‘nikahlanabilir’ ve ‘gebe kalabilir’ vizesi verdi. * DİYANET DİYOR Kİ: 9 YAŞINDAKİ KADININ YANINDA VELİSİ  OLMADAN DA NİKAHLANMASI MÜMKÜN

DİYANET: 9 YAŞINDAKİ KADININ YANINDA
VELİSİ  OLMADAN DA NİKAHLANMASI MÜMKÜN

Ocak 02 2018

Diyanet İşleri Başkanlığı 9 yaşındaki kız çocuğunu ‘kadın’ olarak
tanımlayarak ‘nikahlanabilir’ ve ‘gebe kalabilir’ vizesi verdi.


Diyanet skandal vizeyi bir adım öteye taşıyarak ‘kadın’ olarak tanımladığı 9 yaşındaki kız çocuklarının velilerinin yanlarında olmadan da nikahlanabilmelerinin mümkün olduğunu belirtirken velilerin bulunmasını da sadece ‘mendup’ (yapılması daha iyi olan) olarak tanımladı.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre;
web sitesinde ‘nikah’ tanımı yapan Diyanet bulûğ çağına girmiş olanların da dinen nikahlanabileceğini belirtti. Diyanet bulûğ yaşının alt sınırını kızlarda 9 erkeklerde 12 olarak belirtti. Diyanet kızların 9 yaşında gebe kalabileceklerini erkeklerin de 12 yaşına girdiklerinde baba olabileceklerini bildirdi.

Diyanet’e göre ergenlik çağına girmiş kız çocukları nikahlanırken yanlarında velilerinin olmasının daha uygun olacağını da açıkladı ve “Veli olmasa da olur” dedi. Ertürk’ün Sözcü’de ‘Diyanet’e göre 9 yaşına giren kız evlenebilir’ başlığı ile 02.01.2018 tarihinde yayınlanan haberinin ilgili bölümü şöyle:

” Resmi web sitesinde nikahı tanımlayan Diyanet evliliğin kişiyi zinadan koruduğunu ve insan neslinin devamını sağladığını savundu. “Kişinin gayri meşru ilişkiye girme tehlikesi bulunması halinde evlenmesi vaciptir” diyen Diyanet bulûğ tanımını yaparken çağına giren kız çocuklarının evlenebileceğini de şu tanımla ortaya koydu:

“Nikâhın iki şahit huzurunda tarafların irade beyanında bulunmak suretiyle akdedilmesi gerekir. Buluğ çağına erişmiş kadının velisi olmaksızın kendisinin nikâhlanabilmesi mümkün olmakla birlikte velisinin de bulunması menduptur (yapılması daha iyi olan). ”

9 YAŞINDAKİ KIZ GEBE KALABİLİR

Diyanet yine resmi web sitesinde “bulûğ” tanımlarken kızların 9 erkeklerinse 12 yaşına basmaları halinde bulûğa erdiklerini açıkladı. Tanım şöyle:

“Sözlükte ‘ulaşmak yetişmek iş gayesine varmak gibi’ anlamlara gelen bulûğ fıkıh terimi olarak bir kimsenin çocukluk dönemini bitirip ergenlik çağına ulaşması demektir. Bulûğ çağına ulaşan kimseye bâliğ denir. Ergenlik yaşı çocuğun vücut yapısına ve iklim şartlarına göre değişebilir. İslâm hukukçularınca bulûğ çağının alt sınırı erkekler için 12 kızlar için 9 yaş olarak belirlenmiştir. Bu yaşa ulaştıktan sonra erkeğin ihtilam olması baba olabilme devresine girmesi; kızın da adet görmesi gebe kalabilme çağına ulaşması fiilî olarak bâliğ olmalarıdır. Ancak erkek ve kızlar 15 yaşlarına ulaştıklarında kendilerinde bu erginlik alametleri görülmese de bâliğ olduklarına hükmedilir. Buluğ kişinin dinen mükellef sayılıp yetişkin insan statüsünü kazandığı dönemdir. Bu çağa ulaşan ve akıllı olan kimse artık tam edâ ehliyeti kazanır. Böylece ibâdet helal ve haram gibi dinî hükümlere muhatap; cezâî malî ve hukukî yükümlülüklere ehil olur. ”

https://hayirinsesi.blogspot.com/2018/01/diyanet-9-yasndaki-kadnn-yannda-velisi.html?
This entry was posted in DİN-İNANÇ, İrtica, YOBAZLIK - GERİCİLİK, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *