EŞKIYA DEVLETLERLE ORTAKLIĞIN BEDELİ

EŞKIYA DEVLETLERLE ORTAKLIĞIN BEDELİ

5 Mart 2020 / Mustafa Yıldırım

Kasım 2002 sonrasına, 17 yıl önceki karanlığın başlangıcına dönmenin bugüne yararı yok; ama ahkam kesenlere verilecek dersi var; 8 Ekim 2003’te “85 Yıl Sonra Eşkıyaya Ortaklık” başlığıyla yayınlanan bir uyarı!

85 yıl önce (1918), İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya ve ABD’den oluşan devletler grubu, yedeklerinde Yunanistan, Pontus ve Ermeni Taşnak Sütyun cemiyetleri, Al-Ahd ve El Fetat gibi gizli Arap cemiyetleri, Hüseyin bin Haşimi – Faysal bin Hüseyin bin Haşimi, Abdullah bin Hüseyin bin Haşimi kuvvetleri ve Sion-Nili Yahudi ırkçılarıyla Afrika’ya, Ortadoğu’ya, Doğu Avrupa’ya, Kafkasya’ya saldırmıştı.

Tasarı:

Kafkasya ve Türkiye’nin doğusu Rusya’ya, güneydoğusu İngiltere ve Fransa’ya, batısı Yunanistan’a, güneyi İtalya ve Fransa’ya verilmişti.

İngiltere-Fransa ve ABD arasındaki gizli anlaşma:

Basra-Amara-Bağdat-Musul ve Siirt’e dek uzanan topraklar ve Akdeniz kıyılarından başlayarak Filistin, Şeria ırmağı doğusundaki (şimdi Ürdün) topraklar İngiltere’nin oldu.

Filistin’in bağışlanması ve Fransa’nın büyük lokması:

Sonradan, nüfusa oranları % 10’u geçmeyen Yahudi göçmenlere, Batı Avrupa ve ABD desteğiyle Filistin bağışlanacaktı.

Lübnan, Şam, Hama, Humus, Halep, Antakya, Adana, Maraş, Antep, Fransa’nın oldu.

ABD, Anadolu’da köklenirken maşa Ermeni devletini tohumluyordu:

ABD, Türkiye’deki 60 yıllık misyoner, kolej, mektep ve imtiyazlı tüccarlık ağı derken, Ermenileri kendi uyruğu yapmıştı. 85 yıl önce (1918) Türkiye’nin kuzeydoğusundan başlayarak Adana’yı içine alacak bir Ermeni devleti, ABD’nin bölgedeki maşası olacaktı.

İşgalciler saldırdılar:

Pakistan’dan (O zamanlar Hint’ten), Keşmir’den getirilen tugaylar, Yahudi göçmenlerden oluşan Yahudi Tugayı, İngiltere işgali altındaki Avustralya’dan, Yeni Zelanda’dan, Kanada’dan getirilen tümenler…

Arabistan’da, Haşimilerin (Hz. Peygamber’in aşireti) başını çektiği bazı Bedevi aşiretleri, Şam, Beyrut ve Bağdat’ta işbirlikçi Arap dernekleri (şimdi onlara sivil toplum örgütü diyorlar) ile İngiliz-Amerikan destekli Siyonist Derneği işbirliğiyle kurulmuş militan örgütler bulunuyordu.

İşgalciye karşı yalnızca Türkler direndi:

Türkler, (Arap kökenli askerler kaçtığı için adı Osmanlı, kendisi Türk olan Ordu) Basra’da, Amara’da, Bağdat’ta, Kerkük’te, Süleymaniye’de, Necef’te, Musul’da direndiler.

Gazze’de, tüm Filistin’de, Beyrut’ta, Halep’te, Antakya’da direndiler.

Aden’de, Asir’de, Taif’te, Mekke’de, Cidde’de, Medine’de, Akabe’de, Maan’da, Amman’da, Lut gölü çevresinde savaştılar: Yaşları 16-24 arasında değişen, öğretmenlik-tıp-mühendislik-ziraat-hukuk ve siyasal bilgiler öğrencileri…

Halepli, Hamalı, Edirneli, Şumnulu, Serezli, Selanikli, Karslı, Batmanlı, Şırnaklı, Ordulu, Rizeli, İstanbullu, İzmirli Türk gençleri, Helen saldırılarından ve Roma işgallerinden 1500 yıl ve Batı Avrupa’dan gelen Haçlı saldırılarından 1000 yıl sonra yeni işgale karşı savaştılar. Yüzbinlercesi şehit, gazi ve esir oldu; ama savaştılar!

Onların arasından sağ-sağlam kalanlar, yurtlarına dönüp aynı işgalcilere karşı savaşı sürdürdüler ve 1922 sonunda utkuyla bitirdiler!

Ortadoğu’nun büyük bölümü işgalcilerin sömürgesi oldu:

Onlarla işbirliği yapanlara krallıklar bağışlandı. Yahudiler, işgalcinin kanatları arasında Filistin’e gelip yeni saldırılara giriştiler ve hâlâ saldırıyorlar!

85 yıl önce işgalciye karşı savaşan o Türklerin torunları:

Şimdiki gençler, işgalcinin küçük ortağı olarak Basra’ya, Necef’e, Amara’ya, Bağdat’a sürülüyorlar!

Bu arada işgalcilerin soygun düzenini pekiştirmek için, onların parasal ve askeri desteğini alan İsrail pusuya yatmış; büyük saldırıya hazırlanıyor.

İşgalcilerin yakın hedefleri arasında, Suriye, Ürdün, Mısır, Arap yarımadası devletleri var. Ayrıca Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve Hazar’ın ötesi sömürgeleşecek!

Sömürgeciler, 85 yıl öncesinde olduğu gibi, oralarda kukla yönetimler, Irak’taki gibi, parçalanmış din devleti, kukla Kürt devleti kuracaklar!

Ortadoğu’nun topraklarına düşenlerin torunları, o kuklaların can güvenliğini sağlamak üzere, barış maskeli işgal birliklerinin vurucu gücü olacaklar!

Hiç kimsenin kuşkusu olmasın; bu hesap tutmayacak!

2003’ün işte o ihanet gününde, ABD’nin işgal askerleri Irak’a girsin diye el kaldıran (T)BMM üyeleri ve onları destekleyen Stratejik Ortaklık sevdalısı paşaların yaptığı budur!

1923 öncesinde de, işgalci ortağı Nazırlar, Alman ve İngiliz sevdalısı Erkan-ı Harb zabitleri, Batı’dan gelecek krediye tamah eden büyük devlet yöneticileri ve kumandanları vardı. Ayrıca, devleti parçalamaya aday işbirlikçi Meclisi Mebusan azaları, merkez devletin karşıtı Adem-i Merkeziyetçi azınlık cemiyetleri, patrikhaneler, Arap-Kürt-İslam cemiyetleri vardı.

Sonunda hesap görülmüştü:

Hesap, 85 yıl önce İzmir’in, Bandırma’nın, Trabzon’un, Mersin’in mavi sularında, Çukurova’nın yeşilliklerinde, Kilis’in, Antep’in, Diyarbakır’ın düzlüklerinde, Kars’ın yaylalarında görülmüştü.

Tarih, uşaklığı ve maşalığı seçenlerin sayısının hep az olduğunu yazar! Öyle uzun dönemler olur ki, o eşkıyalar ve yedekleri kazanır gibi görünürler, ama onların hepsi tarihin kirli çöplüğünde yerlerini alırlar!

İyiye-güzele-kardeşliğe yürürken can verenler, işgalci uşakları gibi tarihin çöplüğünde değil, altın sayfalarda, halkın türkülerinde, efsanelerinde onurlu yerlerini alırlar!

(“Savaşmadan Yenilmek, UDY, 2006” kitabından özet, 8.10.2003)
https://www.akdenizgercek.com.tr/konuk-mustafa-yildirim-yazilari/eskiya-devletlerle-ortakligin-bedeli
This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, MUSTAFA YILDIRIM. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *