17 ŞUBAT: İKİ ULUSAL KURTULUŞ ATILIMININ SİMGESİ: İZMİR İKTİSAT KONGRESİ VE TÜRK YURTTAŞLIK YASASI

17 ŞUBAT: İKİ KURTARICI DEVRİM
ATILIMININ YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN!


17 ŞUBAT: İKİ ULUSAL KURTULUŞ ATILIMININ SİMGESİ:
İZMİR İKTİSAT KONGRESİ VE TÜRK YURTTAŞLIK YASASI

Prof. Dr. Özer Ozankaya

17 Şubat, Türk ulusunun varoluş direnişi
tarihinde iki temel atılımı simgeliyor:

1- 17 Şubat 1923: “MİSAK-I İKTİSADİ” (EKONOMİ ANDI), YANİ ULUSAL EKONOMİK BAĞIMSIZLIK ANDININ VERİLDİĞİ İZMİR İKTİSAT KONGRESİ’NİN TOPLANMASI

Lozan’da, özellikle İngiltere’nin Osmanlı’nın Türk ulusunu sömürgeci Batının ekonomik boyunduruğu altına sokan Kapitülasyon tutsaklığını sürdürmekte diretmesi üzerine görüşmelerden çekilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, sömürgeci saldırganlara yanıt olarak İzmir İktisat Kongresi’ni toplamış ve buradan tüm dünyaya, “EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞI OLMAYAN BİR ULUSUN SİYASAL, TOPLUMSAL, KÜLTÜREL BAĞIMSIZLIĞI DA OLAMAZ. BİZ TAM BAĞIMSIZLIK İSTEĞİMİZDEN BİR ADIM GERİYE ÇEKİLMEYECEĞİZ. KENDİ BAĞIMSIZ ULUSAL EKONOMİMİZİ KURACAĞIZ!” diye haykırmıştı.

2- 17 Şubat 1926 : TÜRK YURTTAŞLIK YASASI’NIN (TÜRK MEDENİ KANUNU) KABULÜ:

Ulusumuzun yarısını, hem de en iyi yarısını oluşturan ve annelerimiz, kızlarımız, kız kardeşlerimiz, hala ve teyzelerimiz olan Türk kadınlarına, çürümüş Osmanlı düzeninin çağın gerisinde kalıp çiğnemekte direttiği insanlık haklarının tanındığı gün.

Türk Yurttaşlık Yasası da ulus olarak varlığımızı koruyup sürdürebilmemizin zorunlu gereklerini yerine getiriyordu. Çünkü:

a) Ulusumuzun yarısı kadınları, kendi onurunu kendisi koruyamayacak eksik bir varlık, bir cinsel nesne sayan ilkel yasal ve siyasal baskıya son veriyordu;

b) Ulusumuzun yarısı kadın yurttaşlarımızı, erkekle aynı insanlık değerinde sayıp, her meslekte, her yönetim basamağında, üretimin, sporun, sanatın her dalında … etkinlikte bulunmaya hem eşit hak, hem de eşit yetenek sahibi birer “insan” olduğu gerçeğini yaptırıma bağlıyordu;

c) Türk Yurttaşlık Yasası devrimi, böylece İslam dininin de, insanlığın yarısına eşit insanlık değeri tanımayan bir din olmadığını Türkiye’de kanıtlayarak, bütünüyle İslam dünyasının da çağdışı ve sömürge durumdan kurtulması için zorunlu olan yolu gösteriyordu.

İzmir İktisat Kongresi’nin 97. ve Türk Yurttaşlık Yasası’nın 94. yıldönümlerini kutlarken, ulusumuza bu yaşam kaynaklarını açan yüce önder, tüm çağdaş insanlığın sevgilisi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla, sevgiyle, gönül borcuyla ve AÇTIĞI İNSANLIĞA-SAYGI YOLUNUN EN SADIK İZLEYİCİSİ OLMAYI SÜRDÜRME ANDIYLA anıyoruz.

Bakınız:

ÖZER OZANKAYA, CUMHURİYET ÇINARI – MUSTAFA KEMAL’İ “ATATÜRK” YAPAN UYGARLIK TASARIMI (CEM Yayınevi yayınları)
ÖZER OZANKAYA, ATATÜRK VE LAİKLİK (CEM Yayınevi yayınları)
ÖZER OZANKAYA, TOPLUMBİLİM (CEM Yayınevi yayınları)
This entry was posted in ATATURK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *