YABANCI TARİHÇİLERİN GÖZÜYLE ERMENİ SORUNU * TARİHSEL DELİLLER, ERMENİ SOYKIRIMI OLMADIĞINI KANITLIYOR * ARMENIAN GENOCIDE LIES

TARİHSEL DELİLLER, ERMENİ
SOYKIRIMI OLMADIĞINI KANITLIYOR


1 – Justin McCarthy,” “Ermeniler, İngilizlerle ve Ruslarla anlaşıp vatan hainliği yaptılar. Elimizde ki binlerce belge Türklerin değil, Ermenilerin soykırım yaptığını gösteriyor.”

2 – Samuel A. Weems, ” Tarihsel deliller, Ermeni soykırımı olmadığını kanıtlıyor. Asil tarihsel gerçek, Ermeni soykırımı olmadı [ve] Ermeniler soykırım endüstrisi meydana getirdi.”

3 – Bernard Lewis, ” Osmanlı Devleti’nin (soykırım) niyeti [olduğunu] kanıtlayan belge yoktur.”

4 –  YEREL TÜRKLERE KARŞI ETNİK TEMİZLİK

İskoç tarihçi, Profesor Norman Stone “I. Dünya savaşının fiilen başladığı 1914 yılında, şimdi Türkiye olan [yerde] yaşayan Ermeniler, milli bir devlet kurma girisiminde bulundular. Ermeniler, Osmanlı Devletine karşı ayaklandı ve yöre halkı olan Türk’lere karşı katliamlara başladılar. Çabaları başarısız oldu ve güvenlik sebebinden dolayı, Devlet, Ermenilerin çoğunu isyan bölgesinden uzaklaştırdı”

İNGİLİZ ASKERİ TARİHÇİ UZMAN;
“SOYKIRIM OLARAK NİTELENDİRİLEMEZ”

Ermenilerin 100 yıla yakın bir süredir iddia ettikleri sözde ‘Ermeni Soykırımı’ yalanına Askeri Tarih Uzmanı İngiliz yazar John D.Grainger’den de tepki geldi

Grainger, İngiltere’de yeni yayınlanan “The Battle For Syria, 1918-1920” adlı kitabında 1915’lerde Ermenilere yapılan uygulamanın soykırım olmadığını kaydetti. Grainger kitabında İngilizlerin Suriye’de düzenlediği askeri operasyonları irdeliyor. İngiliz Süvari Birlikleri’nin Suriye’yi işgalinin anlatıldığı kitabın kapağında ise, İngiliz ajanı “Lawrence”in fotoğrafı yer alıyor.

Kitabın en dikkat çekici bölümünü ise sözde Ermeni soykırımı iddialarını bir bir çürüten satırlar oluşturdu. Grainger kitabında, Osmanlı döneminde Ermenilere yapılan muamelenin ‘soykırım’ olmadığını belirtiyor. Kitapta “Çok sayıda Ermeni’nin hayatta kalmasından dolayı, uygulanan bir ‘soykırım’ değildi” ifadesi yer aldı. Yazar Osmanlı’nın son döneminde gerçekleşen uygulamaların ‘soykırım’ kategorisine giremeyeceğini ifade ederken “Bir toplumun tümü ortadan kalkmadığı sürece uygulama soykırım olarak nitelenemez” dedi.

BAŞKA BİR İNGİLİZ YAZAR DA YOK DEMİŞTİ
Sözde ‘Ermeni soykırımı’ iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getiren Yazar Grainger’in dışında geçtiğimiz yıllarda da ünlü İngiliz yazar ve tarihçi Bernard Lewis de benzer şeyler söylemişti. Lewis, son kitabı ‘What Went Wrong?’ ile ilgili bir panelde kendisine sorulan sorular üzerine, Osmanlı topraklarında yaşayan Ermeniler’in silahlı bir gerilla grubu oluşturarak Osmanlı hükümetine karşı bağımsızlık savaşına giriştiklerini ve bu sebeple Rus ordusuyla işbirliği yaparak Van şehrini işgal ettiklerini söylemişti.

Lewis, “Osmanlı hükümeti bu olaylar üzerine sadece Anadolu’nun hassas bölgelerinde yaşayan Ermenileri sınır dışı etme kararı almıştır. Hükümet tarafından verilen bir soykırım kararı kesinlikle yoktur. Tarihi belgeler de bunu açıkça ortaya koyuyor. Ortada resmi bir katliam yoktur” ifadelerini kullanmıştı.

ARMENIAN GENOCIDE LIES

GERÇEKLER eRMENİ DIASPORASI’NIN YALANLARINI YENECEK !

This entry was posted in ERMENİ SORUNU. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *