İSTİKRARSIZLAŞMA * TEHLİKE FİŞEĞİNİ ARTIK GÖRÜN

TEHLİKE FİŞEĞİNİ ARTIK GÖRÜN


Hüseyin Avni Botsalı / 09.09.2019

Asıl sorun, mücadeleden yılıp vazgeçerek, tepkisizlìk ve hareketsizlik yoluyla kaleyi içeriden yıpratanlar ve sahayı terkedenler, bir de hamaset bataklığına saplanıp ilim, pozitif düşünce ve münakaşa yolundan ayrılıp uzaklaşanlar…

Hasım güçler yeterince sabır ve inat ederlerse arkadan gelen yeni nesil Türklerin, okuma, araştırma ve tartışma özürlü ve eksik/sathi/aciz insanlar olarak yetişeceklerini, yetersiz ve biçare olacaklarını; baskılar ve panik nedeniyle savunma ve karşı hamle yerine ricat, tövbe ve teslimiyet hırkasını giymeyi kabul edeceklerini; devletin de içerideki mutabakat ve mücadele azmini tahkim ederek sürdürmek yerine nefsi müdafaa kalkanını elinden düşüreceğini; sonuçta ferdi ve kurumsal direniş ve savunma hatlarımızın çökeceğini umuyorlar…

Hatta neredeyse bundan eminler… Yolun büyük bölümünü katettiklerini, Türkiye’nin iyice yalnızlaşıp tecrit olduğunu, dünyada korkunç, işgalci, mahvedici Türk algısının geri geldiğini, Avrupa’nın hasta adamına geçen asırda vurulamayan son darbenin şimdi artık imkan dahiline girdiğini, zira Türkiye’nin tarihte bir defa daha soğukkanlılığını yitirdiğini, paniğe kapıldığını, doğruları görüp seçemez hale geldiğini; mantıklı, öngörülü, sağduyulu ve birlik içinde hareket etme güdülerinin dumura uğradığını, devletin ve ulusun, rakip, hasım ve düşmanları karşısında birleştiren mağrur, muhteris, tepkisel, çaresiz ve saldırgan fikriyat, duruş, söylem ve reflekslere yenik düşmek üzere olduğunu düşünüyorlar…

Uyan Türkiyem…!

This entry was posted in DUYURULAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *