Ümmet Araptır, Arap Türk düşmanıdır * Osmanlı’da padişah, şeyhülislam, enderun, medrese ve ulema sınıfı külliyen Türk düşmanıdır, onlara göre Türk “idraksiz”dir. Nefret ederler.

Özdemir İnce / 13 Ağustos 2019 Salı

Ümmet Araptır, Arap Türk düşmanıdır


Yazının adının dile getirdiği düşüncenin kanıtlarını Kuran ve hadislerde bol kepçe bulabilirsiniz. 9 Ağustos 2019 günü bu gazetede yayımlanan “Erdoğan’ın okuduğu   Zeytindağı”   başlıklı ve Falih Rıfkı Atay’ın Zeytindağı’ından alıntı yaptığım yazıyı bir kez daha okuyun;

Zeytindağı’nı da mutlaka okuyun. Arap milliyetçiliğinin Türk düşmanlığını kanıtlarıyla görün: Türkler dinin ve ulemanın etkisiyle Araplaşmıştır; Arap Türkçe öğrenmemiş, Türk Arapça öğrenmiştir; Halep’ten aşağı ne Türk ne de Türkçe geçerlidir; zamanın Osmanlısı “Necip Millet” Arap diyarında kapı, tarla ve sokak bekçisidir. 

Yazıyı bitirirken ağzımda sulfata tadı vardı!

Gene 9 Ağustos 2019 tarihli Cumhuriyet’in ikinci sayfasında Hüseyin Özbek’in   “Suriyeliler nasıl kalıcılaştırılır” adlı muhteşem yazısını okudunuz mu? Bu muhteşem yazının içinde “Milliyetçilik cahiliyesine karşı tek bir ümmetiz”yazan bir pankartın fotoğrafı yer alıyor. Altında da “İstanbul Valiliği’nin kentte kayıt dışı bulunan Suriyelilerin ayrılması için 20 Ağustos’a kadar süre tanınmasına tepki olarak yapılan mitingde açılan pankartlardan biri” yazıyor. Pankartın sözünü ettiği “milliyetçilik” elbette Türk milliyetçiliği. Eskimo milliyetçiliği değil! 

Bu İslamcı ağzı Arap hayranlığını okur okumaz tepem attı! Çünkü: ümmet, millet ve kavim sözcükleri Arap milliyetçiliğinin 1500 yıllık şiarıdır. Peygamberi kaynak gösteren Arap milliyetçilerine göre ümmet, millet ve kavim sadece Araplardan oluşur. Arap olmayan Müslümanların (Mevali) bunların içinde yeri yoktur. Arap milliyetçisi, Kuran’da bu anlamda geçen sözcük ve kavramları, İslam öncesini de kapsayacak şekilde, Arap ırkından olan, Arapça konuşan Arap milleti anlamında kullanmıştır.

Osmanlı’da padişah, şeyhülislam, enderun, medrese ve ulema sınıfı külliyen Türk düşmanıdır, onlara göre Türk “idraksiz”dir. Nefret ederler. Ancak Cumhuriyette, kimden gelirse gelsin, “ümmet” tercihli Türk düşmanlığına katlanmamız mümkün değil. Her Türk, Türk ulusunun bir parçası ve oluşturucusudur. Ve kesinlikle biline ki bu yazıda kullandığım Türk sözcük-kavramının herhangi bir ırkla ilişkisi bulunmamaktadır. Anadolu Türkü bir ırk değildir, çok sağlam ve mutlu bir alaşımdır, bileşimdir!

İlhan Arsel’in “Toplumsal Geriliklerimizin Sorumluları Din Adamları” (Kaynak Yayınları,1995. S.301) adlı kitabından aktarıyorum: 

Kanunî Sultan Süleyman döneminin Divan-ı Hümayun kâtiplerinden Hafız Hamdi Çelebi, padişaha sunduğu bir şiirinde, Türk’ün insanlığa felâket saçmak için yaratıldığını, Tanrı’nın Türk’e anlayış gücü ihsan etmediğini ve bu nedenle    Muhammed’in ‘Türk’ü öldür, kanı helâldir’ şeklinde emirler verdiğini anlatır. Günümüz Türkçesiyle şiir şöyle: 

‘Padişahım kâinatın yaratılışından bu yana,/ Dünyâ içinde Türklüğün kötülüğünden bahsedilir,/ Allah Türk’e hiç anlayış gücü vermemiştir.’ 

Türk’ü öldür, baban olsa da,/ 0 iyilik madeni, yüce peygamber,/ Türk’ü öldürünüz, kanı helâldir demiştir,/ Bunların (Türklerin) işi sürekli sapıklık olmuştur,/ Cümlesinden bunu örnek olarak al,/ Türk’ü öldür, baban olsa da,/ Türk derin bilgi sahibi olsa da,/ Fetvaya yetkili müftü bile olsa da,/ Ey aziz dost,bu söz içinde özetlendiği gibi,/ Asla onlara yanaşma,/ Türk’ü öldür, baban olsada,/ Türk’ün adam olacağını sanma…” 

Ve Muhteşem Süleyman, şairin kellesini uçurtmadığına göre memnuniyetini ifade etmiştir.

Suriyeliler Türkiye’de geçici konuk değildir, yeni emperyalizmin kalıcı “Truva Atı” olmakla görevlendirilmiştir. Hüseyin Özbek’in yazdığı gibi Hicret’in ensarı da muhaciri (186 kişi) de Araptır. Oysa Suriyeliler (5 milyon) Türkiye’de muhacir değildir, Türkiye Türkleri de onlarla aynı milletten ensar değildir. Suriyeliler Türkiye’ye ülkenin ulus devletini dinamitlemek için getirilmiştir. Tuzaktır!

Not: İlhan Arsel’in Arap Milliyetçiliği ve Türkler (Kaynak Yayınları,2011. 7.Basım) adlı kitabını mutlaka okumalısınız!

http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1531536/Ummet_Araptir__Arap_Turk_dusmanidir.html
This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, BOP, DİN-İNANÇ, ORTADOĞU ÜLKELERİ, ÖZDEMİR İNCE. Bookmark the permalink.

One Response to Ümmet Araptır, Arap Türk düşmanıdır * Osmanlı’da padişah, şeyhülislam, enderun, medrese ve ulema sınıfı külliyen Türk düşmanıdır, onlara göre Türk “idraksiz”dir. Nefret ederler.

  1. emin says:

    Güzel ve anlamlı aynı zaman da uyarıcı bir analiz.teşekkürler.Osmanlı devletinin bütünüyle devşirilmiş bir yapı olduğu ,kaynaklara dayanarak tescil edilmiştir.değerli bir bilim insanı olan İlhan arselin tüm kitaplarının arasında İslamda şeriat ve kadın kitabında kadınların aşağılayıcı olduğunu açıkça kaynaklara dayanarak belgelemiştir.ne yazıkki topraklarından uzak bir ülkede yaşamış ve vefat etmiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *