ATATÜRK’ün BAĞIŞLADIĞI KOLTUKTA ATATÜRK’E İHANET EDEN KAYMAKAM * kaymakama açık mektup * * Atatürk Gençliğe Hitabesinde O Kaymakamı da İşaret Etmiştir

Vedat YILMAZ EFENDİ!!!
Fındıklı’nın SÖZDE Kaymakamı

Aslında Devlete ve makama olan saygım gereği başlığı;

“Sayın Kaymakam” yazmak isterdim.
Fakat siz bu hitabı kendiniz sildiniz.
Toplumda saygın anılmak onurunu kaybettiniz.

İşgal ettiğiniz makamı size bağışlayan, Ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı saygın Devlet adamı, büyük asker, muzaffer komutan, Dünyada YÜZ YILIN DEVLET ADAMI seçilen MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ün adını Fındıklı’da parktan sildirmek için DAVA AÇMIŞSINIZ!!!

Dünyada ilk kez ULUS KURUCUSUNUN adını kaldırmak için dava açan ve bu eylemi mahkeme kayıtlarına geçerek tescillenen ATA’sına ihanet eden ve kadir bilmez bir tavır sergiliyorsunuz. Bu tutumunuz Türk Ulusunun belleğinden hiç bir zaman silinmeyecektir. Çocuklarınıza kötü bir miras bırakıyorsunuz…

2006 senesinde AB üzerinden AKP iktidarı da ATATÜRK resminin devlet kurumlarından kaldırılması için çaba harcamıştı. Unutmayın ki KAYMAKAMLIK makamı devleti temsil eder, siyasi partinin parçası değildir. Ha AB ha siz!!! Fark yok …

Çok üzücüdür ki ; Ali Kemal’ler, Şeyhülislam Mustafa Sabri’ler, Dürrizade Abdullah’ların, İskilipli Atıf’ın, Damat Ferit’lerin, Saidi Kürdi’lerin, Molla Said’ler’in ruhları halen etrafımızda dolanıyor.

Hak edenler tarihin saygın sayfalarında,
etmeyenler tarihin çöplüğünde yer alıyor.

Toplum vicdanını yaraladınız.

Sizi kınıyorum.

Naci Kaptan / 01.08.2019


Güner Yiğitbaşı / Kemal’in Askeri
Perşembe, Ağustos 01, 2019

Atatürk Gençliğe Hitabesinde
O Kaymakamı da İşaret Etmiştir


Bugün SÖZCÜ Gazetesinde yer alan bir haber; şüphesiz, tüm ATATÜRK severlerin yüreğini burkmuş, üzmüş ve sinirlendirmiş, bu kadarı da olamaz artık dedirtmiş olmalıdır.

Olay şu; Rize Fındıklı Belediyesi, ilçedeki adı “Millet Bahçesi” olan parkın bu adını ATATÜRK PARKI olarak değiştirmiş, ancak ilçe kaymakamı bu isim değişikliğine onay vermemiş ve Belediye Başkanının bu değişiklikte ısrar ederek ,parkın ATATÜRK PARKI olarak değişen yeni ismini parkın girişine asması üzerine, buna sinirlenen ilçe kaymakamı, parkın girişinden bu ismin ivedilikle indirilmesini isteyen bir uyarı yazısı göndererek, bu isim değişikliğini Belediye Kanununun 81.maddesi uyarınca onaylamadığı için, bu isim değişikliğinin yürürlüğe giremeyeceğini, parkın girişine ATATÜRK PARKI yazılmasının kanuna aykırı olduğunu, bununla da yetinmeyerek, bu davranışın kamu düzenini bozan bir suç teşkil ettiğini bildirmiştir.

Vedat YILMAZ Fındıklı Kaymakamı

Kaymakam kisvesindeki şu densiz adama bakınız, kaymakamın onaylamadığı bu isim değişikliği, Belediye Kanununun 81.maddesine aykırı olduğu gibi, aynı zamanda kamu düzenini bozan bir suçu da oluşturmaktaymış.

Kaymakam kılıklı adam, başına ATATÜRK kadar taş düşsün senin.

Bu ülkeyi emperyalistlerin işgalinden kurtararak, Osmanlının küllerinden demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran,0 kaymakam geçinen nankörün de bu ülkede özgürce yaşamasını sağlayan, bu ülkenin kurucusu ve gerçek sahibi ATATÜRK’ün isminin, isim değişikliğiyle ilçedeki bir parka verilmesi, kamu düzenini niçin bozacakmış, bu değişiklik kamu düzenini değil, Osmanlı ve ümmet hayranı Millet ve milletçilik kavramlarından hoşlanmayan, Müslümanlığı da belirli bir mezhebe indirgeyen, laik ve demokratik Cumhuriyet ve ATATÜRK düşmanlarının huzurunu ve düzenlerini bozmaktadır.

Bu Kaymakam, derhal görevden alınmalıdır, bu kaymakamı görevden almayanlar da bu kaymakamın ATATÜRK ve laik cumhuriyete yönelik kin ve düşmanlığına aynen ortak olacaklardır.

Belediye Kanununun 81.maddesinde;Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararların, mülkî idare amirinin onayı ile yürürlüğe gireceği belirtilmiş ise de; burada söz konusu olan husus, ATATÜRK adına ilişkin değildir, Belediye Meclisleri; cadde, sokak meydan ve benzeri yerlere gelişi güzel, ahlaka, örf ve adetlere, kamu düzenine aykırı, adı suça ve kötü işlere karışan beldede iyi anılmayan kişilerin isimlerini verirlerse, bu isimlerin derhal geçerlilik kazanarak yürürlüğe girmesinin önüne geçebilmek için, merkezi yönetimin idari vesayeti uygun görülmüş ve mülki amirin onayı aranmıştır.

Bu isim değişikliğinde ise, üzerinde hiçbir tartışmanın yapılamayacağı ATATÜRK ismi söz konusu olup, yerel yönetimin seçilmiş ve en yetkili organı olan Belediye Meclisi bu değişikliğe karar vermiş ve parkın adını ATATÜRK PARKI olarak değiştirmiştir.

Burada, ilçe Kaymakamının Belediye Kanununun 81. maddesine sığınarak, ATATÜRK düşmanlığı yapma hak ve yetkisi asla yoktur. Hukukta hakkın kötüye kullanılması yasaktır. Hakkın kötüye kullanılmasını hukuk himaye edemez, bu yasal bir zorunluluktur, hukukun en temel genel bir ilkesidir.

Kaymakam, yasadan doğan onay yetkisini kötüye kullanmış olup, bir suç işleyen varsa o da bu haddini bilmeyen kaymakam kılıklı adamdır, bu kaymakam görevini kötüye kullanmak suçunu işlemiştir.

Buradan, ATATÜRK PARKI isim değişikliğini onaylamayan ve Belediye’ye, ATATÜRK PARKI ismini taşıyan tabelayı ivedi indirmesi için yazı göndererek görevini kötüye kullanan Fındıklı Kaymakamı hakkında, alenen suç duyurusunda bulunuyoruz.

01/08/2019 / Güner YİĞİTBAŞI / Hukukçu

This entry was posted in ATATURK, İHANET VE YABANCI YANDAŞLAR, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *