TARİHİ ÇARPITANLARA * ULU HAKAN OLMADI, VAHDETTİN VERELİM! * İNGİLİZ BELGELERİNDE VAHDETTİN

‘Ali ihsan Hasircioglu’ / 19.07.2019

ULU HAKAN OLMADI, VAHDETTİN VERELİM!


Atatürk Havalimanı’ndaki 15 Temmuz “Demokrasi ve Milli Birlik Günü!” kutlamalarında Vahdettin’in resmi asılmış. Osmanlı Devleti’nin son padişahı olan Vahdettin’in yaptıkları tarihin değişmez sayfalarındaki yerini almıştır. 

Yaptıkları özetle:

1- Çanakkale Destanı ile işgali önlenen İstanbul’u İngilizlere elden teslim etmiştir.

2- İzmir’i işgal eden Yunan Ordusu için “Halife’nin Ordusu” dedirtmiş, işgale ve teslimiyete karşı çıkan Kuvayı Milliye ile savaşılması gerektiğine ilişkin bildirilerin Yunan uçakları ile havadan atılmasına izin vermiştir.

3- Ülkesini işgalden kurtarmaya çalışan Kuvayı Milliye’ye karşı savaş açmış, önderleri hakkında idam kararı çıkartmıştır.

4- Bir İngiliz gemisiyle ülkesinden kaçmıştır.

5- Batı’ya “Ben İslam halifesiyim, beni koruyun” diye mektup yazmıştır. (Günümüzde “Beni deliğe süpürmeyin, kullanın” denilmektedir.)

6- Kimseden yüz bulamayınca, ülkesini arkadan hançerleyen Araplara sığınmak zorunda kalmıştır.

Vahdettin’in resmini asanlar, ne yaptıklarını biliyorlar mı acaba?
Peki, resmin asılmasına izin verenler?


Naci Kaptan / Yazıya katkı

İslamcı karşı devrimciler Laik Cumhuriyetin ve gerçek tarihimizin, Atatürk’ün aydınlanma devrimlerinin düşmanıdırlar. Bu nedenle senelerdir Osmanlı tarihi dahil Cumhuriyet tarihini yalanlarla çarpıtarak değiştirmeye çalışıyorlar. Tarih içinde sadece bize ait arşiv bilgileri değil, Türkiye’ye karşı düşmanca birlik kurmuş olan müttefik ülkelerin arşivleri de karşı devrimcilerin yalanlarını ortaya çıkartacak bilgilere sahiptir.

Sultan Vahdettin şöyle diyordu ;
“İngiliz milletine karşı beslediğim sevgi ve hayranlık duygularımı babam Sultan Abdülmecit’ten miras aldım. Ümidimi Allah’tan sonra İngiltere’ye bağladım..”

** Osmanlı Devleti için İngiliz mandası isteyen bu cemiyetin üyeleri arasında, Tanrı taksiratlarını affetsin Osmanlı Padişahı ve Halîfe-i Rûy-i Zemîn (Yeryüzünün halifesi) unvanını taşıyan Vahdettin, Damat Ferit Paşa, Dahiliye Nâzırı olan Ali Kemal ile Sait Molla bulunuyordu. Başkanı Rahip Frew idi.

** “Sömürge Valisi’nin Himayesi’nde Vahdettin’in İhanetleri ve İşgal İstanbul’u 1918-1923; Charles Harington” adlı kitap, Fenerbahçe’nin işgalci İngilizlerle, işgalin sona ermesine 48 saat kala yaptığı ve 5-1 kazandığı maçtan, yeniden inşası gündeme gelen Taksim Topçu Kışlası ve içindeki Taksim camisinin Fransızlara satışına, Müslüman ve Ermeni mezarlıklarının nasıl satılıp futbol sahasına dönüştürüldüğüne, Vahdettin’le ilgili karartmalara dek işgal yıllarının pek çok bilinmeyenine belgelerde sultan Vahdettin’in TOPÇU KIŞLASINI içindeki MEHMETÇİK CAMİSİYLE birlikte Fransız’lara nasıl sattığını okuyabilirsiniz.


İNGİLİZ BELGELERİNDE VAHDETTİN

“Kurtuluş Savaşı ile İlgili İngiliz Belgeleri” adlı kitabın yazarı Gotthard Jaeschke, VI. Sultan Mehmet Vahdettin’in İngiliz dostluğunu kazanmak için “İngilizlere yalvarıp yakardığını” belirtmiştir. Sina Aksin de, “İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele” adlı kitabında Vahdettin’in İngilizlerle ilişkilerini anlatırken, “Yalvaran Bir Padişah” başlığını kullanmıştır.

Belgeler, G. Jaeschke’nin ve S. Akşin’in bu değerlendirmelerini doğrulamaktadır.

VAHDETTİN’İN İNGİLİZ MUHİPLER CEMİYETİ İLE İLİŞKİSİ

Padişah Vahdettin, İngilizlere yaklaşmak için öncelikle iki aracıdan yararlanmıştır. Bunlardan biri, beş defa sadrazamlığa getirdiği İngilizci Damat Ferit, diğeri de İngiliz Muhipler Cemiyeti’nin kurucusu İngilizci Sait Molla’dır.

Vahdettin’in sıkı ilişki içinde olduğu Sait Molla, İngiliz casusu Rahip Frew’le birlikte Milli hareketi yok etmek için türlü entrikalar çevirmiştir. Rahip Frew, İngiliz Haber Alma Servisi’nin önemli bir üyesidir. Rahip Frew, Anadolu’daki Milli hareketi bitirmek için Sait Molla aracılığıyla İngiliz Muhipler Cemiyeti’ne para yardımı dahil her türlü yardımı yapmıştır.

Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu’da çıkarılan 21 ayaklanmanın arkasında Rahip Frew, Sait Molla işbirliği ve İngiliz Muhipler Cemiyeti’nin çalışmaları olduğu anlaşılmıştır.

Fethi Tevetoğlu, “Milli Mücadele Yıllarındaki Kuruluşlar” adlı kitabında, İngiliz Muhipler Cemiyeti’nin kurucularından birinin doğrudan Sultan Vahdettin olduğunu belirtmiştir:

“Türkiye İngiliz Muhipler Cemiyeti, başta Padişah VI. Mehmet Vahdettin ve Sadrazam Damat Ferit Paşa, Dahiliye Nazırı Ali Kemal, Adil, Mehmet Ali ve Saadettin Beylerle, Ayan’dan Hoca Vasfi efendi olmak üzere, İngilizlerin idareye biran önce el koymasını isteyen ve İngiliz himayesi projesini hazırlayan, milli güç ve güvenden yoksun, umudunu yitirmiş gafiller, korkaklarla, bir takım satılmışlar tarafından, İngilizlere muhabbet ve taraftarlık, kendilerine çıkar sağlamak için, Milli Mücadele’ye karşı kurulmuş bir ihanet şebekesidir.”

Gotthard Jaeschke, “İngiliz belgelerine” dayanarak, Padişah Vahdettin’in, İngiliz Muhipler Cemiyeti’nin kurucusu Sait Molla ile çok sıkı bir ilişki içinde olduğunu, “Sultanın İngiliz dostluğuna kur yapmak için kullandığı baş şahıs Sait Molla idi.” diyerek ifade etmiştir.

Vahdettin, kelimenin tam anlamıyla bir “İngilizsever”dir. Bu gerçeği birçok kere bizzat kendisi ifade etmiştir. Jaeschke’nin dediğine göre, “Padişahın İngiltere’ye karşı sevgi tezahürlerinin uzun serisi, The Daily Mail muhabiri G. Ward Price ile 24 Kasım 1918’de yaptığı mülakat ile başlar.” [Sinan Meydan]

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN >>> https://nacikaptan.com/?p=8462

This entry was posted in İHANET VE YABANCI YANDAŞLAR, Tarih, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

One Response to TARİHİ ÇARPITANLARA * ULU HAKAN OLMADI, VAHDETTİN VERELİM! * İNGİLİZ BELGELERİNDE VAHDETTİN

  1. Pingback: SULTAN VAHDETTİN’İN ŞECERESİ | Cumhuriyetimiz İçin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *