E.Büyükelçi Onur Öymen’den ; 23 HAZİRAN SEÇİMLERİNE GİDERKEN DÜŞÜNCELER

Onur Oymen / 14 Haz 2019
ooymen@hotmail.com>

23 Haziran seçimlerine giderken düşünceler


31 Martta gerçekleştirilen yerel seçimler yıllar boyunca tartışılacak yargı kararları ve siyasetçilerin söylemleriyle hatırlanacak. Özellikle YSK’nın son yıllarda yaptığı gibi, yasalara aykırı biçimde yedek üyelere oy kullandırmasının, seçimlerde aday olma hakkını kabul ettiği bazı kişilerin seçimleri kazanmasından sonra görev üstlenmesine izin vermemesinin, İstanbul seçimlerinde sandığa atılan 4 oydan üçünü geçerli birini geçersiz saymasının bazı hukuk uzmanlarınca tam kanunsuzluk olarak nitelendirildiği daima hatırlanacak.

Bazı adayların seçmenlerin bir bölümünün oylarını kazanmak amacıyla kullandıkları ifadeler de kolay kolay unutulmayacak. Bunlardan biri oyların çalındığı iddiasını yansıtan söylemlerdlr. Kimin, nerede, hangi oyları nasıl çaldığı belirtilmeden oyların çalındığını iddia ederek seçimlerin yenilenmesini talep etmeleri ileride daima hatırlanacak. YSK bazı sandıklarda devlet görevlilerinin bulunmamasını seçimi iptal sebebi saymıştır. Ancak bu durumun parti temsilcilerinin gözlerinin önünde, nasıl olup da seçim sonuçlarını etkilediğine açıklık getirmemesi 31 Martta yapılan İstanbul seçiminin iptali kararının haklı bulunmasını hukuk ve mantık açısından zorlamıştır. Bu husus da ileride tartışılacaktır..

Bütün bunların ötesinde iktidar partisi adayı Sayın Binali Yıldırım’ın kullandığı bir ifade yıllarca Türkiye’yi zor durumda bırakacak tartışmalara kapıyı açacaktır.

Binali Yıldırım, İstanbul Rum Ortodoks’larının Patriği’nin isim gününü kutlayan twitter mesajında Patrik için ekümenik, yani evrensel, sıfatını kullanmıştır. Kısa bir süre sonra bu twitin iptal edilmesine rağmen ilk metinde kullanılan ekümenik sıfatı kayıtlara geçmiş ve medyalarda yer almıştır. Oysa bu kavram Lozan Barış Antlaşmasından bu yana bütün Türk hükümetleri tarafından açıkça ve kuvvetle reddedilmiş ve Patrikhane’nin sadece İstanbul Rumlarının dini kurumu olduğu ifade edilmiştir. Türkiye’de Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı yapmış bir siyaset adamının 96 yıldan bu yana, kendi hükümeti de dahil, bütün Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin reddettiği bir sıfatı benimsemiş gibi kullanması, sonradan geri adım atmış olsa da, başta Yunanistan olmak üzere, bir çok ülke ve uluslararası kuruluş tarafından ileride Türkiye’yi rahatsız edecek biçimde kullanılabilir.

23 Haziranda tekrarlanacak İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı seçiminin yerel seçim boyutunu aşan bir heyecan ve önem kazandığı görülmektedir. İktidarın, 25 yıldır elinde bulundurduğu, Türkiye’nin en çok kaynak yaratan, ülke siyasetine, kültürüne ve ekonomisine yön veren kentini elinden kaçırmamaya yaşamsal önem verdiği görülüyor. Ancak seçim galibiyeti uğruna ileride ülkemizi içeride ve dışarıda zor durumda bırakacak söylemlerden ve uygulamalardan kaçınılmasına özen gösterilmelidir

Ana muhalefet partisi CHP ile onu destekleyen partiler ve gruplar 31 Martta başarılı bir mücadele vererek sandıkta kazandıkları bir seçim zaferini şimdi masa başında kaybetmemek için var güçleriyle çalışıyorlar. Onların milyonları peşinden sürükleyen “Herşey çok güzel olacak” söylemini bir siyasi zaferle taçlandırmak istedikleri görülüyor. Onların da 31 Martta yaşanan tecrübeyi göz önünde bulundurarak hukukun istismarına yol açabilecek manevralara karşı dikkatli olmaları ve söylemlerinin çarpıtılmasına fırsat vermemeye özen göstermeleri önem taşımaktadır.

Sayın Baykal’ın Halk TV’ye verdiği mülakatta da belirttiği gibi, demokrasiyle cumhuriyeti birlikte yaşatmak tarih karşısındaki en önemli görevlerimizden biridir. 23 Haziran’daki İstanbul seçimleri başta iktidar olmak üzere hepimiz için önemli bir demokrasi sınavı olacaktır. Bu sınavı başarıyla sonuçlandırmak Cumhuriyetimizi kuranlara karşı en önemli ödevlerimizden biri olacaktır.

Saygılar, sevgiler.

Onur Öymen

This entry was posted in AKIL FİKİR YAZILARI, SEÇİM - SEÇSİS, YOLSUZLUKLAR, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *