VASAL * İşte beline doladığı Bahçeli peştemalını da yapay İslam senaryosuna bulaştırıp birlikte sürükleyerek, zoraki saltanatını uzatmaya kalkan Erdoğan’ın bilmediği ve aklına dahi getiremeyecek olduklarıdır,

Serendip Altındal / 02.05.2019

VASAL   

(Bir devletin kendisinden daha güçlü diğer bir devletin himayesini kabul edip üstünlüğünü tanıdığı, devlete askeri seferler esnasında asker verme ve haraç ödeme durumu)


USA’da yakın bir gelecekte Roma/Bizans gibi Türk’e vasal olursa hiç şaşırmamak gerekecektir. Zira Trump’ın Türkiye’yi ziyaret edeceği söylemleri boşuna değil ve akılda ister istemez bunu da çağrıştırıyor doğrusu. Latinler tarafından çok daha öncelerinden beri İonyalı Türkler olarak anılarak Ortodoks itikatlarına rağmen dışlandıklarını düşünen Grekler, aslında Latin Avrupalı Hristiyanları hiç sevmezler.

Esasen bu husus sonunda Roma İmparatorluğunu Doğu ve Batı olarak iki bölgeye ayırmış, Rum veya Grek tarafı olan Doğu Roma, Kilise desteğini de kuşanarak Bizans olarak betimlenmiştir. İşte Bizans ve dolayısıyla da Batı Roma, Etrüsk Türk İmparatorluğu uygarlık mirası üzerinde inşa edilince, süreç içerisinde Latinler, Türklerden aşırdıkları tarihi, uygarlığının Türk aidiyetini dıştalayarak sahiplenmişlerdi.

Aslında Latinlerin bütün uygarlık varlığı, Roma ve sonrası olduğu ve yüz binyıllarca öncesinden beri Avrupa’nın da insan tarihini oluşturan eski aryan Türklerin tarihiyle mukayese bile edilemeyecek bir kısa geçmişe sahip oldukları için de, bu kimlik saplantıları kendilerine çok görülmemelidir. İşte bu tarihi gerçeklikten ötürü de sonunda yine Türklerin kucaklarına oturacaklardı, nitekim öyle de olmuştur.

Önce Cenova, Venedik Cumhuriyetleri Roma’sı sonra da sırasıyla Bizans, Türk Devletlerine (Selçuklu, Osmanlı ve bazı Türk Beylikleri) Anadolu’da yaşayabilmek için vasal olmuş yani vergi (haraç) ödemiştir. Hatta gâvur İzmir yerine gâvur Ege denmesi; bugün Ege’nin, Türk’ten bile fazla Türkleşerek, çoğu da Müslüman bile olmuş eski dönemlerin Hristiyan Haçlı kalıntılarının da Avrupa’ya geri dönmeyerek, tercihli olarak yaşadıkları bölge olduğundan, daha doğru olacaktır.

Söylemek istediğim; Latin tarihinin Türk tarihi yanında zikre değerde bile olamayacağı hatta bu çok kısa tarihin bile Türk tarihiyle özdeş olduğudur. O halde kavga nedendir. Bizimle alıp veremedikleri nedir. Bunu da sevgili okura bırakalım.

Biraz dolanarak biz yine günümüze dönersek: İşte beline doladığı Bahçeli peştemalını da yapay İslam senaryosuna bulaştırıp birlikte sürükleyerek, zoraki saltanatını uzatmaya kalkan Erdoğan’ın bilmediği ve aklına dahi getiremeyecek olduklarıdır, esas ilgimizi çekmesi gerekenler.

Tanrının kılıcı Muhteşem Cengiz Han ile başlayan ve Moğol Türklerinin, törelerini terk ederek İslam tasavvufu içinde kimlik değiştirmiş bir tabirle de kâfirleşmiş Selçukluları ve bu başkalaşımdan nasibini almış diğer Türkmen boylarını cezalandırmak için, Güney Asya’dan itibaren Rumeli, Anadolu ve Mezopotamya’yı da içine alan bir alanda yaptığı büyük yürüyüşle, bütün bölgeyi vasal kılıp haraca bağlamasıdır, ilgi konularımızdan biri.

Bir diğeri de; kaybolan Türk töresini tekrar yerine oturtmak için sonrasında Timur (Timurlenk) İlhanlıları da Cengiz’le aynı rotayı takip ederek Asya bozkırlarından aşağı inip Osmanlıların ve diğer İslam Devletlerinin başına tokmak olmuştur. Öyle ki; Bayezid’i Ankara savaşında perişan edip esir alan ve Anadolu’yu ilhak eden Timur, şayet isteseydi, Osmanlı Devleti daha başlangıç döneminde tarihten silinebilirdi. Oysa Timur uyarısını yapıp, Osmanlıyı vasal kılarak tekrar bozkırlarına geri dönmeyi tercih etmişti.

Şimdi Türk yolundan sapan Erdoğan’da Dünya nüfusunun % 66’sı Türkçe konuşan ve bozkırların çocukları olan yukarı Asya ve Avrasya öz Türkleriyle yeni bir ceza talimine çıkabilir ve yeniden Türk yoluna dönmesi için sertçe uyarılabilir. Bu nedenle Erdoğan daha yolunun başındayken ayağını denk atmalı, emperyalistin terörist İslam ayağını terk etmeli ve gerçekte Ehli Beyti de içeren Türk töresi ve erdemine geri dönmelidir. Yoksa aynı kafayla, Türk varlığını asla temsil edemez ve tabansız kalır.

İşte Trump, Erdoğan’ın bir şekilde bu analizi yakalayıp gerçek Türk yoluna avdet etmesinden mi endişe duymaktadır. Ve bu nedenle mi onu yeniden kafaya almak üzere makamında ziyaret edecektir. Bununla da kaçınılmaz vasallığını geciktirmek üzere zamana mı oynamak istemektedir. Hani dikkatle analiz edilmesi gereken süzme konulardır bunlar. Biz bir paragraf açalım da, arkası da gelir nasıl olsa…

serendipaltindal.blogspot.com
serendipaltindal@gmail.com

This entry was posted in AKIL FİKİR YAZILARI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *