ERMENİ MESELESİ * Sorun:Sorun Yaratmaktır

Davut Arslantürk
20-10-2007

Sorun: Sorun Yaratmaktır


Ermeni tasarısının komiteden geçmesi en çok bizdeki karton yüzleri, şehit cenazeleri bildirilirken dansöz oynatanları sevindirmiştir.(Deve kuşu kafasını kuma gömdüğünde arkasının açıkta kaldığını anlamaz, önemli olan kafayı kuma gömmektir.)

Sorun nedir?
Sorun: Sorun Yaratmaktır.

Ermeniler neden Ermenistan’da yaşamazlar. Vatan bilincinden uzak mıdırlar? Nüfusu 2 milyona düşmüş olan ülkelerini kalkındırmazlar da bunca parayı kin ve intikam için dağıtırlar. Bizdeki karton yüzler bilmez mi ki Ermenistan, Azerbaycan-Karabağ’da işgalci durumdadır. Ve orada büyük cinayetler işlenmiştir.

Evet.
Ermenilerin sorunu vardır. Ve bizden kaynaklanmamaktadır. Türk yurdunda yaşayıp, karnı doyanlar, askerlerimizi kalleşçe arkadan vurmadılar mı? Köyleri basmadılar mı? Kadın, erkek, yaşlı, çocuk demeden vahşi zevklerinin utanmazlığını ortaya koymadılar mı?

Telleryan katil değil mi? Talat Paşa’yı öldürmedi mi?

Mıgırdık Yanıkyan katil değil mi? Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ve yardımcısını öldürmedi mi?

Şu sözler kimindir:

-Evet, ben öldürdüm. Bilerek öldürdüm. Onlar düşmanımızdı. Onlar Türk’tü.
Bu sözler yanıkyanın değil mi?

Ve cinayetler, cinayetler…

Taşnak Komitesinin emri nedir?
“Öldür ve intikam al!”

Kafasını kuma gömenler Türkiye’ye ve Türklere karşı yapılan her kötülükte mutludurlar. Onlar, askerlerimiz öldürülürken sokağa çıkıp yüzlerini açıp yürümezler. Utanırlar. Çünkü orda Ermeni oldukları yazıyor..
Evet.

Ermenilerin sorunu vardır. Ama kendileriyle. Bir tarafta terk edilmiş Ermenistan, bir tarafta zengin diyasporanın dağıttığı paralar.
Evet.

Ermenilerin sorunu vardır. Anlatılacaklar vardır. Bugüne kadar da anlatılamamıştır.

Çukurova yöresinden bir ağıt:

Gapı gapı geziyorlar
İfadeyi yazıyorlar
Düşman başına vermesin
Oğlak gibi yüzüyorlar

Biz öyle bir Ulus bilincine sahibiz ki, ağıttaki vahşetin düşmanımızın bile başına gelmesini istemiyoruz.

Şimdi onlardan dinleyelim:

Mehd edelim Panos Çolakyan’ı
Saldırdı orduya kara dumanı
On sekiz saatlik Tum, Andırını
Urub harab etti Türk Müslüman’ı

Birde şu:

Cevdet paşa, gel temaşa
Gelinlerin oldu matuşka
diye söylenen şarkılar.

Ermeniler bilmelidir ki, Çağlar boyu başkaları tarafından Türk’lere karşı kullanıldılar ve tarihi durmadan “tekerrür” ettirdiler. Bütün birikimlerini kullanılmak pahasına da olsa kullananlara harcadılar. Yoksa ne gerek var “pis Türk kanı” demeye.

Değilse;
Arjantin’in neyine karar almak. Avupa’nın emperyal güçleri tarafından soyulduklarını, bütün latinya ülkelerinin soykırıma uğradığını, kültürlerinin, dillerinin, dinlerinin, renklerinin bile yok edildiğini, daha dün Falkland yüzünden bombalandıklarını unuttular mı? Unutmadılar da paranın rengi güzel.

Bayan Pelosi, Amerika’da kaç tane yerli halk (kızılderili) kaldığını biliyor mu? Onlar Bizonları bile yok ettiler. Fransa, Cezayir konusu tarihçilerin işidir demiyor mu? Kendileri için tarih olan bizim için neden “Sözde soykırım” oluyor? Buna da en çok bizdeki karton yüzlü “Ermenicik” ler sevinmiyor mu? Hepimiz Ermeni civciviyiz demiyorlar mı? Yoksa bu civcivler matuşka torunu mu?

Dedik ya!
Paranın rengi güzel

Ve de Antranik Marşı:

Antranik kardeş gidelim Türkiye’ye
Kıralım Türkleri, olsun Ermenistan

Onlar böyle kin, intikam, vahşet çığlıkları atarken, bizdeki ağıtlara
yürek dayanmaz. Yukarıdaki ağıtın bir kısmını üzülerek okuyalım.

Amir memur demeyerek
Hep bir ipe bağladılar
Bekir oğlu Dede Ağa’yı
Demirinen dağladılar

Sekiz gavur bir gelince
Osmanımı şaşırdılar
Baban çetebaşı deyi
Hacı Ahmet’i pişirdiler

Muşambaya oturmuşlar
Etrafında geziyorlar
Sen çete topladın deyi
Çalgıyınan yüzüyorlar

Meydan gazanı gurdular
Bebekleri gaynattılar
Gün görmedik hanımları
Süngüyünen oynattılar

Gapı gapı geziyorlar
İfadeyi yazıyorlar
Düşman başına vermesin
Oğlak gibi yüzüyorlar

Kele Dudu, kele Dudu
Kanlı gömlek yu diyorlar
Bebekleri gaynatmışlar
Guzu eti, ye diyorlar
……

Bu ağıdı kafasını kuma gömenler, ikinci cumhuriyetçiler, salon sosyalistleri, paralı kalemşorlar, karton yüzler, abileri, amcaları, dayıları, teyzeleri, halaları, karıları, kızları okumalıdır.Özellikle de Türk’ler okumalıdır. Bayan Pelosi’nin okuyup okumaması umurumuzda bile değil.

Araştırın-okuyun.

> Mustafa Onar -Hacın Dosyası
> Altan Deliorman -Ermeni Komitecileri
> Abdullah Yaman -Ermeni Meselesi ve Türkiye
> Ovanes Kazacnuni -Taşnak Partisinin yapacağı bir şey yok
(Ermenistan’ın ilk Başbakanı:1923 Parti Konferansına rapor.)
> Doğan Heper -(Bilgilenmeniz için)

içimizden biri
asla umutsuzluğu değil

KAVGAYA DEVAM AŞKINA

This entry was posted in DAVUT ARSLANTÜRK, ERMENİ SORUNU. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *