Vasatlığın faşizminde, hasat kesat… * Dinci faşizm, henüz ampirik çağını yaşıyor ve AKP saflarını muhalif bozuklardan ayıklama işlemini göz kararı, el yordamıyla soyadına göre yapıyor! 

Mine G. Kırıkkanat / 14 Nisan 2019
kirikkanat@mgkmedya.com

Vasatlığın faşizminde, hasat kesat…


Hitler’in ırkçı faşizmi, sadece ‘kanı bozuk’ ilan ettiği insan gruplarını yok etmekle uğraşmadı. Aynı zamanda safkan  Germenleri çiftleştirerek Aryen asıllı ‘kusursuz’ insan soyu türetmek peşindeydi. 

Dinci faşizm, henüz ampirik çağını yaşıyor ve AKP saflarını muhalif bozuklardan ayıklama işlemini göz kararı, el yordamıyla soyadına göre yapıyor!  Geçici İstanbul BB’si olarak adını pek de kimsenin bilmediği Mevlüt Uysal’ın soyadından AKP seçmeni saptama girişimi, elbette benim de ilgimi çekti.  Sibel Üresin ile Abdurrahman Dilipak’ı düşününce, ex-BB’nin soy ilmi çok da saçma sayılmazdı! 

Derken aklıma, T.C. nüfusuna resmen kayıtlı ilginç ad ve soyadları listesi* geldi: Selahattin Koyun, Mehmet Budala, Coşkun Aptal, Ramazan Şapşal, İsmail Dümbelek, Vahit Dönek, Nasır Fırıldak, Gurban Yalama, Şaban Tren, Bünyamin Dana, Sadık Öküz, Ali Sülük, Satılmış Safra, Kemal Götürür, Nadir Verir isimli yurttaşlarımızın hangi partilere oy verdiklerini kimse bilmese de Mevlüt Uysal sezgisine güvenerek saptayabilirdi, niye olmasın?

Ancak 2015 yılında Sözcü gazetesinde yayımlanan* 47 kişilik bu listede yer alan Döndü Cort, Şöhret Sıçan, Duran Tekerlek, Döndü Yuvarlak, Mehmet Taşak,   Özdemir Damızlık, Atilla Otuzbiroğulları, Mümin Abaza, MahmutPipi, Subay Sokar ve İsmail Donsuz isimli yurttaşlarımızın hangi partiye oy verdiklerini sezebilmek;  Büyükçekmece’de küçük çekmeceden çıkamayan AKP’nin sarıldığı soy sop âlimi, cumhurbaşkanı eli değmiş müneccim-i azam Mevlüt Uysal’ın bile harcı değildi! 
Vasatlığın faşizmi böyle bir şeydir. 

Almanya’daki ırkçı faşizmin insan haklarına ve demokratik etiğe aykırı Aryen soy çalışması, günümüzde laboratuvar ortamında ceninlerin kötü genlerden ayıklandıktan sonra tüpte geliştirilen kusursuz insan türetimine dönüştü.  Türkiye’de iktidara tıpkı Hitler gibi seçimle gelip seçimle gitmemek üzere Ar Yiyen soyu geliştiren dinci faşizm ise yakın bir gelecekte soyadından tayyare türetimiyle anılacak.

Vasatlığın ekonomi yönetimi de zaten soy faşizmi düzeyinde. Mazbataların üstüne yatan Mevlütlerle, batık ekonominin üstünde debelenen Beratlar, aynı rant genetiğini taşıyorlar.  İkisi de boş konuşuyor. Aradaki fark, birinin seçim sandığını hacamat etmekle görevli olup ne yaptığının belli olması; ötekinin damat olarak devlet kasasını nasıl dolduracağını pek de bilememesinden kaynaklanıyor. O kadar. 

Ve damat bakanın yeni açıkladığı ekonomik önlem paketi, bana tekrarlamayı çok sevdiğim paranın kokusu yoktur’ özdeyişini anımsatıyor. Öyküsü muhteşemdir:

Anadolu doğumlu Titus Flavius Vespasianus, vergi tahsildarıyken tefecilik de yapan zengin bir Romalının oğludur. Baba mesleğini izlemez, asker yazılır, savaşa gider, ünlü bir general olur ve Neron’un ölümünden sonra kendisini imparator bulur.  Çılgın Neron, Roma hazinesini tamtakır bırakmıştır. Vespasianus, devletin kasasını doldurmak için muhtaç olduğu kudreti, damarlarındaki baba kanında bulur ve hüküm sürdüğü 79-69 yılları arasında her şeyi vergilendirdiği gibi, Roma’da pek yaygın, çünkü buluşup sohbet etmek için de kullanılan umumi helaları da vergiye bağlar.

Verginin adı, halk arasında İdrar Vergisi olarak yayılır. Vespasianus’un oğlu, babasının bulduğu yeni gelir kaynağına inanamayıp: “Çişten boktan vergi mi toplanır peder? diye sorunca… İmparator, umumi helalardan taze toplanmış ilk vergilerden bir avuç alıp oğlunun burnuna yaklaştırır ve “Non olet!” der. 

Roma halkının “Pecunia non olet” (para kokmaz) diye anlaşılır kıldığı söz, dünya ekonomisinde bir dönüm noktası olup, insanların parayı algı ve kabul seyrini değiştirmiş; ancak Vespasianus’un yüce adı, hınzır Fransızlar tarafından 1834 yılında umumi helalara verilerek aşağılanmıştır.  Halen Paris’te birkaç örneği antika kent mobilyası olarak hizmet veren üstü açık helalara, Vespasiunus’un hatırasına binaen, vespasienne,   denilmektedir.  Darısı bizim keneflerin başına.

* https://www.sozcu.com.tr/2015/gunun- icinden/nufusa-kayitli-en-ilginc-adsoyadlar- 798962/58/?_szc_galeri=1

http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1344743/

This entry was posted in FAŞİZM, SEÇİM - SEÇSİS, YANDAŞ - ÇIKARCI - YAĞCILAR, YOLSUZLUKLAR, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *