ODTÜ’de BİLİMSEL ÖZGÜRLÜĞÜ YOK EDEN REKTÖR Mustafa Verşan Kök

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gitmeyi kabul etmeyen
akademisyen için ODTÜ Rektörlüğü bakın ne yaptı

ODTÜ Rektörlüğü, TÜBİTAK Teşvik Ödülü’ne aday gösterilen akademisyen Mehmet Somel’den ödülü kazanırsa Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gideceğinin teminatını vermesini istedi. Pazarlığı reddeden Somel’in dosyası ODTÜ Rektörü Verşan Kök tarafından imzalanmadı.

dosyasını teslim ettikten bir gün sonra, ödülü kazandığı takdirde Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gideceğinin teminatını vermezse, dosyasının TÜBİTAK’a iletilmeyeceğini bildirdi. Bu pazarlığı yanlış bulduğunu ve böyle bir teminat vermeyeceğini belirten Somel’in dosyası Rektör Verşan Kök tarafından imzalanmadı.

Konuyla ilgili Eğitim Sen Ankara 5 Nolu Üniversiteler Şubesi açıklama yaptı.

“ODTÜ’DEKİ ÖZGÜR FİKİR ORTAMINI…”

SoL’da yer alan habere göre, Somel’in adaylığının Üniversite Senatosu tarafından onaylandığı ancak dosyasının Rektör tarafından imzalanmadığı belirtilen açıklamada, “Rektörlüğün bilimin ve üniversiter değerlerin yerine baskı ve zorla ODTÜ bileşenlerini yıldırmaya çalışması yeni değildir” denildi. ODTÜ yönetiminin önce çeşitli usulsüzlüklerle ve kadrolaşmayla ünlendiği belirtilen açıklamada, yönetimin daha sonra soruşturmalarla, öğrenci ve emekçilerin örgütlü faaliyetlerini kısıtlamakla, öğrenci topluluğu kapatmakla, Kredi Yurtlar Kurumu ile protokol imzalayıp ODTÜ arazisine tüm ODTÜ kamuoyundan gizli bir biçimde devretmekle ve Rektörün hoşlanmadığı fikirleri beyan eden akademisyenlere karşı kişisel husumet geliştirilmesi ve artan mobbing ile anılır olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, ODTÜ yönetiminin, Flormar dayanışma etkinliğine izin vermediği, öğrenci topluluklarının kapatıldığı, evrimle ilgili konferansın iptal edildiği ve akademik takvimin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle değiştirildiği vurgulandı.

Açıklamada “Rektör Verşan Kök ve yönetimi ODTÜ’deki özgür fikir ortamını sermayedarların ve siyasi iktidarın çıkarları için feda etme görevini üstlenmiştir” denilerek şu ifadelere yer verildi:

“Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak ODTÜ Yönetimine üniversitelerin sıradan devlet daireleri olmadıklarını, siyasi iktidarla kurduğu ilişki açısından kurumsal özerkliği; kurumun içerisinde yer alanların iktidarla kurdukları ilişki açısından ‘özgürlüğü’; bir üretken güç olarak bilgiyi ve bilgi üretimini denetlemeyi değil, onu üreten güçlerin geliştirilmesini ve çeşitlenmesini, ‘öğrenenin’den ‘öğreten’ine kadar, herkesin bilginin üretiminin ortak özneleri olmaları açısından eşitliği savunan kurumlar olması gerektiğini hatırlatıyor, ODTÜ yönetimini uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış olan ve Ortak Yaşam İlkelerimizde belirttiğimiz hak ve özgurlüklerimizi çiğnememesi yönünde uyarıyoruz.

Üyemiz şahsında doğrudan ya da dolaylı olarak yönetimin ayrımcılığına, keyfi uygulamalarına ve mobbinge maruz kalan tüm üniversite çalışanlarının yanında olduğumuzu beyan ediyor, tüm üniversite bileşenlerini insan toplum ve doğa yararına üniversite için fiili, hukuki ve meşru mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz.”

Odatv.com

This entry was posted in EĞİTİM, YANDAŞ - ÇIKARCI - YAĞCILAR, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *