İRTİCA ÜZERİNE

Kemal Rastgeldi
20.07.2018

İRTİCA ÜZERİNE

1950’lerde Menderes-Bayar ikilisinin hortlattığı irtica gittikçe büyüyüp güçlenerek günümüzde iktidarı da artık pençesine geçirmiş ve ülkemizi bir tarikatlar, cemaatlar cennetine dönüştürmüş bulunuyor.

Dinsizlikle suçlanmaktan korktuğu için CHP Atatürk’ün en çok önemsediği laiklik ilkesini layıkıyla koruyamamıştır. Halkımızın kandırılması, duygularının sömürülmesi, zihinsel olarak köleleştirilmesi için din en etkili ve yaygın araç olarak kullanılmaktadır. Tüm dinler, öldükten sonra tekrar dirilmeyi vaad eden dünyanın en büyük yalanı üzerine kurulmuştur.

Biat, yani körü körüne dini otoriteye itaat kültürünü benimseyen toplumlarda özgürlük, demokrasi, insan hakları gibi kavramlar anlamsızlaştırılmıştır ve önemli olan (ritüeller, dualar yardımıyla) “öbür” dünyaya hazırlanmaktır.

Bir insanın kimliği, onu farklı ve tek kılan özellikleri, beynindeki hücrelere depolanmış olan bilgi ve birikim tarafından belirlenir. Ölüm, bütün bunların geriye dönüşü olmayan şekilde yok olması, yani ikinci bir hayat şansının bulunmaması demektir. Bilim insanları bu yalın gerçeği inançlı insanlara kabul ettirmenin yolunu, yöntemini keşfedebilmiş değil henüz, ne yazık ki!..

Bu yüzden de tarikatlar, şeyhler, şıhlar çaresiz insanların sadece duygularını değil, paralarını da (büyü, muska gibi kandırmacayla) kolayca sömürebilmektedir. Toplum için bunun en zararlı yönü ise, dinle kandırılanların, çocuklarını da yeminli birer Atatürk ve laiklik düşmanı şeklinde yetiştirmeleridir. CHP’nin en önemli görevi laik, çağdaş, bilimsel eğitim için kararlılıkla mücadele etmek olmalıdır.

This entry was posted in İrtica, YOBAZLIK - GERİCİLİK, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *