FELSEFE ÜZERİNE * SOKRATES VE ÖĞRENCİSİ

SOKRATES VE ÖĞRENCİSİ

Eski Yunanya da Demokrasi fikri ilk ortaya çıktığında,  Sokrates bu fikri hiç benimsemediği gibi,  şiddetle de karşı çıkmıştır. Hatta Platon‘un yazılarından da öyle anlıyoruz ki Sokrates‘in idamının nedeni de demokrasiye karşı oluşudur.

Bir gün Sokrates yine taleberiyle sohbet ederken, bir talebesi Sokrates‘e sorar :

-Eğer demokrasi çoğunluğun kararını kabul etmekse, adil olan da bu değil midir? Mesela yüz kişinin rey kullandığı bir yerde, elli bir kişinin kararına mı uymak daha adil ve doğru olur, yoksa kırk dokuz kişinin kararına uymak mı ? Hem çok mümkündür ki, daha çok insanın yanılma ihtimali daha azdır. Şu halde sizin demokrasiye karşı çıkmanız doğru olmadığı gibi, haklı da sayılmaz.

Bunun üzerine Sokrates her zaman olduğu gibi, soru cevap yöntemini kullanarak o talebeye önce sorar.

-Bize söyler misin bilge olmak mı daha zordur, yoksa cahil olmak mı daha zordur?

Talebe – Elbette ve hiç şüphesiz bilge olmak daha zordur. Bilge olmak için çok okumak araştırmak ve yorulmak gerekirken, cahil olmak için bir şey yapmaya gerek yoktur.

Sokrates – O halde bize yine söyler misin, toplumlarda cahil insanların sayısı mı çok olur, yoksa bilge insanların sayısı mı çok olur?

Talebe – Elbette ve hiç şüphesiz cahil insanların sayısı fazla olur.

Sokrates – Bize yine söyler misin bir gemide yüz yolcu bulunsa, geminin nerde, nasıl, hangi yönde yelken açması gerektiğini, kaptan mı daha iyi bilir, yoksa o yüz yolcu mu ?

Talebe – Eğer yolcular içinde denizcilik bilgisi olan yoksa, pek tabii en iyi bilen kaptandır.

Sokrates – O halde diyebilir miyiz ki herkes her konuda karar veremez? Herkes bildiği yerde konuşmalı. Her iş ehline verilmeli.

Talebe – Pek tabii olması gereken budur.

Sokrates – O halde bize yine söyler misin, kimin hangi konuda bilgili olup olmadığını bilmeden, sadece çoğunluk olduklari için kararlarını doğru bulmak adil ve doğru olabilir mi ? Hem sen de kabul ettin ki, bir toplumda cahillerin sayısı, bilgelerden hep daha çok olur.

Ayla Çokbudak gönderisinden 

This entry was posted in FELSEFE ve GÜZEL DEYİŞLER. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *