DİN – İNANÇ ve ÖRTÜNME

Ayla Çokbudak / 21.01.2019

İslamiyet öncesi Arap kadını çok özgürdü. Örtünme olmadığı gibi, kadınlar iş sahibi de olabiliyorlardı. Muhammed’in, kendinden 15 yaş büyük olan ilk eşi Hatice de çok zengin bir iş kadınıydı. Hatice ile Muhammed’in evliliği 20 küsur sene sürdü. Hatice bu evlilik sürecinde, Muhammed’in tek eşiydi ve o dönem kadınlarda örtünme yoktu. Hatice’nin ölümünden sonra Muhammed’in pek çok eşi ve cariyesi oldu.

Bu eşlerinden biri de, İlk halife Ebubekir’in kızı Aişe idi. Evlendiklerinde Aişe çocuk yaşta, Muhammed ise 60’ına yakındı. Muhammed Aişe’ye çok düşkündü ve çıktığı seferlerde daima yanına alırdı. Bu seferlerden birinin dönüşünde Aişe’nin adı, Mekke’nin ileri gelenlerinden ve genç bir adam olan Saffan’la dedikoduya karıştı. İşte örtünme ayetleri de bu olaydan sonra geldi. Önce peygamber eşlerinden birşey istenecekse, perde arkası istenmesi ayeti geldi:

Ahzab Suresi 53- „Ey iman edenler! Artık Peygamber’in evlerine, siz bir yemeğe çağrılmaksızın, vaktine (de) bakmaksızın, (vakitli vakitsiz) girmeyin. Ancak davet edildiğiniz zaman girin; yemeği yiyince de hemen dağılın, söze dalıp eğleşmeyin. Çünkü bu, Peygamber’e eziyet veriyor, o da siz(e söylemek)ten çekiniyor. Fakat Allah, hak(kı açıklamak)tan çekinmez. Bir de onlardan (yani Peygamber’in hanımlarından) gerekli bir şey istediğiniz (veya sorduğunuz) zaman, perde arkasından isteyin. Bu, hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Sizin, Allah’ın Resûlü’ne eziyet vermeniz, kendisinden sonra onun hanımlarını nikâhlamanız asla mümkün değildir. Bu, Allah katında büyük (bir günah)tır.“

Bu yeterli olmadı ve daha sonra örtünme ayetleri geldi ve tüm Müslüman kadınlar için (yaşlanmış kadınlar hariç) geçerli kılındı.

Nur Suresi-60 „Ve bilin ki, cinsi arzu duymayacak kadar kocamış kadınların, cazibe ve güzelliklerini açığa vurmak niyeti taşımaksızın, dış elbiselerini çıkararak dışarı çıkmalarında bir sakınca yoktur. Ama böylelerinin bile sakınmaları, kendileri için daha hayırlı olur. Allah sınırsız bilgi sahibi olup, herşeyi işitmektedir,“

This entry was posted in DİN-İNANÇ, GEÇMİŞİN İÇİNDEN. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *