Boşuna isim aramayın adı emperyalizmdir

Bülent Esinoğlu
bulentesinoglu@gmail.com
25.01.2019

Boşuna isim aramayın
adı emperyalizmdir

Amerika’nın son marifeti Venezüella için emperyalizm ismini kullanamayanlar olaya şaşkınca bakıyorlar.Olaya bir ad ya da sıfatla karşılık vermeye çalışıyorlar.

Ad veremeyenler, Amerika’ya hakaret ediyorlar. Etsinler… İyidir. Bilinçlenmeye başladıklarına delalettir.

Atlantik cephesi, bir zamanlar emperyalizme, Küreselleşme diyerek epey saldırı imkânı kazanmıştı. Bu dönemde ticareti emperyalizm ile karıştıranlar olmuştu. Küreselleşmeyi ticaret sanmışlardı. Dışa açılmak sanmışlardı. Bu sayede Türkiye’deki Amerikan varlığı(=emperyalizm) epey mesafe kat etmiştir.

Emperyalizmi Batı değerleri sananlar şimdilerde şaşkındırlar.

Gerçeği bir kez daha tekrarlayalım. Emperyalizme, emperyalizm denir. Başka bir şey denemez. Teknoloji çok gelişti. Emperyalizm de değişti. Biz de ismini değiştirelim demek olmaz. Emperyalizm, emperyalizmdir.

Ülkemizde emperyalizme karşı uyanış iki temel unsurla gelişmeye başladı. Birincisi, 15 Temmuz gecesi ABD’nin uyguladığı son darbe girişimi, diğeri de ABD’nin ülkemizi de parçalayarak kurmaya çalıştığı Kürdistan meselesi…

Bu iki mesele olmasaydı, yanı varlığımıza karşı yapılan bu saldırlar olmasaydı, emperyalizm olgusu yönetenlerimiz için yok hükmündeydi.

Bolton diyor ki; petrolü Madura’dan alıp Guaido’ya vereceğiz. Bize de dediler ki, güneydoğunuzu sizden alıp, PKK’ya vereceğiz.

Venezüella’nın muhalif liderinin ülkesi içinde muhalefet yapmasına kimsenin diyeceği olamaz. Ama bu muhalefeti emperyalizmin çıkarları için yaparsa adı haindir.

Çağımızın emperyalizm / ulus devlet çatışması çağı olduğunu kavramamamızın zamanı geldi ve geçiyor.Milli/ulus devletini savunamayanlar özgürlüklerini hiç savunamazlar. Sömürünün hüküm sürdüğü yerde, özgürlük ve eşitlik olamaz.

Milli devlet olmazsa tekeller gelir senin malına mülküne el koyar. Malı mülkü (manevi mülkü dahil) üzerinde yetkisi olmayanın da özgürlüğünden söz etmek gariptir.

Bir kısmını, küreselleşme saldırılarından sonra, zaten ülkemizde yaşadık. Deneyimledik. Tekeller gelip bizim imkanlarımıza el koydukça fakirleştik ve özgürlüklerde gerilemeler oldu.

Şimdi bu girdiğimiz kötü yoldan çıkmaya çalışıyoruz. Lakin emperyalizmin içerideki işbirlikçileri bu iş birliğinden elde ettiği değerleri kaybetmemek için direniyorlar.

Bu da geçicidir.

Çünkü tüm halkımızın çıkarları ile çatışan bir şeydir. Bir başka ifadeyle, artık ülkemizde Amerikancılık yaparak itibar kazanmak veya çıkar kazanmak zorlaşacaktır.

İktidarlar da kendilerini bu duruma göre hazırlamak zorundadır. Madura’nın yaptığı gibi ülkeni emperyalizme karşı savunmazsan emperyalizm gelir seni teslim alır.

Venezüella vakası, Amerika’nın siyasi ve kültürel gericiliğini bir kez daha tüm dünya halkına göstermiştir.Yeni dengenin adı da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştır.

Türkiye, Rusya, Çin, İran gibi ulus/milli devletler emperyalizme karşı ittifaklarını derinleştirmektedir.Avrasya gün yüzüne çıkmaktadır.

25.1.2019,

This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, BÜLENT ESİNOĞLU YAZILARI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *