ATATÜRK VE BAĞIMSIZLIK YILI”

Duran Aydogmus
8 Oca 2019 Sal,

ATATÜRK VE BAĞIMSIZLIK YILI”

Değerli Dostlar,

Aşağıdaki mavi bağlantıyı (linki) tıklayıp okuyalım. Bilmeyenler/unutanlar için paylaşıyorum ki, tarih ders kitaplarında okumadığımız bilgiler olabilir diye. Yine bir tarihçiden okuyalım…

Mustafa Kemal Paşa’nın 16 Mayıs 1919’da Bandırma vapuru ile Samsun’a hareket edişini bazıları kendilerine göre çarpıtarak anlatırlar. Örneğin, “Padişah Vahdettin Mustafa Kemal’i vatanı kurtarması için Samsuna gönderdi” derler. Gerçekten, Mustafa Kemal Paşa’ya verilen emirde “Vatanı Kurtar” deniyor mu? Hayır. Ya ne deniyor? Özetle şöyle deniyor :

* Bölgedeki asayişsizliği gider, nedenlerini tespit et, varsa silahları topla, depola yığ.

* Vatanı kurtarmak içinkurulmuş cemiyetleri lağvet kaldır.

* Yani, Mondros hükümlerini uygula… Müttefiklerin emirlerini yerine getir…
Amaç, vatanı değil saltanatı korumak!

Mustafa Kemal, emrin tam aksini yapıyor… Asayişsizlik nedeninin, Pontus hayali güdenler olduğunu görerek, onlara karşı tedbirler alıyor. Orada burada dağınık vaziyette bulunan silahları, istilacılara karşı kullanmak üzere topluyor. Cemiyetleri ise, kaldırmıyor, “Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk” adıyla birleştiriyor. Mustafa Kemal’in emre uymadığını ilk fark eden İngiliz Yüksek Komiseri oluyor ve Hariciye Nazırına (Dışişleri Bakanına) şu notayı veriyor :

“Samsun Sancağı’ndan rahatsız edici haberler alıyoruz. Bu hareketlerde baş rolü Mustafa Kemal oynuyor. Harbiye Nezaretine (Savunma Bakanlığına), görevden alınması talimatı gönderilmiştir!..” İngilizlerin bu talimatı üzerine, Harbiye Nazırı (Savunma Bakanı), Mustafa Kemal’i İstanbul’a çağıran bir emir gönderir!

Fakat O, Nezarete (Bakanlığa) şu cevabı verir :
“Çağırılma nedeninin açıklanmasını bekliyorum. Müfettişlik bölgesinde Ermeni ve diğer unsurları tehdit edecek hiçbir hadise olmamıştır. İngilizlerin bu konuda verdiği notanın kaynağını bilmem gerekir. İzmir ve Manisa’nın işgali karşısında halkın gösterdiği galeyan, Hıristiyan ahaliye karşı değildir. İtilaf devletleri, milletimizin hukukuna ve istiklaline saygılı oldukları sürece, gayri Müslim ahalinin korunmasına gerek yoktur.

Ancak İzmir ve havalisinde görülen fiillere karşı halkın heyecan ve vicdani tepkilerini ve de bundan kaynaklanan ulusal gösterileri men ve tevkif için, nefsimde ve hiç kimsede kudret ve takat göremeyeceğim gibi, bu yüzden meydana gelebilecek hadiseler karşısında sorumluluk alabilecek kumanda, mülkiye memuru ve hükümet tasavvur edemem” der ve Havza’dan Amasya’ya doğru yola çıkar…

Mustafa Kemal Paşa, kurtlara yem olacak kuzu değildi. ulusu ile bir olarak, istila heveslilerine gereken dersi verdi. Aynı kurtlar, yine inlerinden çıktılar. Tilki kurnazlığı ile çevremizde dönüp dolaşıyor, bizi yemek için, küçük lokmalara ayırmaya çabalıyorlar!… Bu oyunu bazı sözde aydınlar görmese de, halkımız ve gençliğimiz iyi görüyor.2019 yılı, bağımsızLımıza giden 1919’un 100. yılıdır unutmayalım, unutturmayalım…

NOT : Bu değerlendirmelerim, çeşitli kaynak kitaplardan aklımda kalanlardır. Mustafa Kemal örneğinden saptığımız takdirde sonumuzun ne olacağı çok açıktır unutmayalım derim…

Saygılarımla.
Duran Aydoğmuş
08.01.2019

https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/sinan-meydan/ataturk-ve-bagimsizlik-yili-3011342/

This entry was posted in ATATURK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *