YOLSUZLUKLAR * Sayıştay Cumhuriyet Üniversitesi’nin utandıran işlerini ortaya çıkardı

Odatv.com / 09.01.2019

Sayıştay Cumhuriyet Üniversitesi’nin
utandıran işlerini ortaya çıkardı

Üniversiteye Hazine tarafından tahsis edilen bir arazi var. Üniversite’nin Sayıştay’a sunduğu raporda bu arazi üzerinde herhangi bir gelir getirici taşınmazın olmadığı bildiriliyor.

Sayın Cumhurbaşkanı’nın “Türkiye’nin nasıl oluyor da dünyanın en büyük 500 üniversite arasında esamesi okunmuyor?” sorusunu yazı dizimizin ilk yazısı olan “Ege Üniversitesi” ile cevaplamaya çalıştım. İkinci yazımız ile pekiştirelim bunu, buyurun;  Sayıştay raporlarındaki “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi”…

Cumhuriyet Üniversitesi kendi ile aynı adı taşıyan bir vakfa sahip. Vakıfın yönetim kurulu başkanlığını Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız yapmakta. Yönetim kurulunda AKP Belediye Meclis üyesi de bulunmaktadır. “Ne var bunda?” diyebilirsiniz. Önce Cumhuriyet Üniversitesi, Üniversite Vakfı ve vakıfa bağlı şirketlerin yaptıkları raporlara nasıl yansımış onu aktaralım ardından kanunlar ne diyor onu anlatalım.

Üniversiteye tahsis edilmiş olan taşınmazlar eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işlet iletilmesi gerekirken, mevzuata aykırı bir biçimde vakfın şirketine bu amaçlar dışında ihalesiz ve pazarlık usulü kiralanmıştır… Vakıf şirketleri, kiraladığı taşınmazları alt kiracılara kiralıyor. Şirketler sözleşmelere konulan kira bedelinden ayrı olarak, 3 yıllık kira bedelinin 10 katından daha fazla tutarlarda devir bedeli karşılığında kiraya veriyor. Kafamız daha fazla karışmadan biz bu yazdığımızı Sayıştay raporlarını kaynak alarak örneklendirelim;

SİMİT SARAYI

Hazine tarafından Üniversiteye tahsis edilen bu taşınmaz ,idare tarafından Vakıfın şirketine 10 yıl süre ile kiralanıyor. 10 yıllığına bu taşınmazı kiralayan Vakıf şirketi, taşınmazı 15 yıllığına Simit Sarayı’na kiralıyor! (Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik 68.madde de “Kiraya verilecek taşınmazların kira süresi on yıldan çok olamaz” denilmektedir.) Süper değil mi? Hukuken zaten bu taşınmaz bu şekilde kiralanamaz. Hadi kiraladın, alt firmaya devir edemezsin, hadi devir ettin 10 yıllığına kiraladığın bir yeri 15 yıllığına nasıl kiraya verirsin arkadaş? Akıl alır gibi değil!

Yıllık ortalama 15 Bin TL tutarında bir bedelle kiraya verilen taşınmaz, alt kiracıya yıllık 60 bin TL kira ve 250 bin TL demirbaş bedeli altında bir tutarla kiraya verilmiştir. Bir anlamda kamu taşınmazı hukuka aykırı yöntemler kullanılarak üçüncü şahısların kullanımına kamunun aleyhine olmak üzere kiraya verilmiştir!

MODA CAFE

Üniversite İdaresi tarafından vakfın şirketine 3 yıl süre ile kiralanan bu taşınmaz, “Alt Kiracılık” yöntemiyle hukuka aykırı bir biçimde 18 yıl 5 ay 5 gün süreyle alt kiracıya kiralanmıştır. 3 yıllık ortalama 20 bin TL yıllık kirası olan taşınmaz, şirket tarafından alt kiracıya, yıllık 72 bin TL kira ve 650 bin TL devir bedeli ile kiraya verilmiştir.

SMUNDO CAFE

Bu taşınmaz Üniversite İdaresi tarafından Vakfın şirketine 10 yıl süre ile kiralanmıştır. Yine aynı hukuksuz yöntem ile 15 yıl süreyle alt kiracıya Vakfın şirketi tarafından kiralanmıştır. Yıllık yaklaşık 6.000 TL kirası olan taşınmaz ilk yıl için alt kiracıya 24 bin TL yıllık kira bedeli ile kiraya verilmiştir.

Sayıştay yaptığı denetimlerde bu kiralama yönteminin ve Vakıf şirketlerinin durmayacağını görmüş ve raporuna da yazmış. Raporunda Hastane içinde bulunan üç adet taşınmaz ve yasal izinleri alınmamış Düğün ve Balo Salonu Vakıfın internet adresinden hali hazırda kiraya verildiğini tespit etmiş.!

Bitti mi? Hayır tabi ki, devam ediyoruz..

Üniversiteye Hazine tarafından tahsis edilen bir arazi var. Üniversite’nin Sayıştay’a sunduğu raporda bu arazi üzerinde herhangi bir gelir getirici taşınmazın olmadığı bildiriliyor. Sayıştay araziye gidip denetliyor. Ne görsün? Arazi üzerinde Vakfın şirketi tarafından işletilen medikal malzeme satış yeri ve sigorta acentesini görüyor.

Sayıştay tabi hemen bu yer ile ilgili belgeleri istiyor. Vakıf şirketi idareden herhangi bir izin almadan malzeme satış yeri yapmış sonra burayı büfeye dönüştürmüş.! Sonra yetmemiş bu büfeyi ikiye bölüp bir kısmını sigorta şirketine kiralamış.! Bu yapılanlardan hem Vakıfın Yönetim kurulu başkanı, hem de üniversite Rektörü olan Alim Yılmaz’ın haberi yokmuş!

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfının icraatları bunlarla mı sınırlı?

Değil efendim daha devam ediyoruz.

BU YAZDIKLARIMIN TAMAMI ‘YAĞMA’ VE ‘TALAN’DIR

Üniversitenin arazisi üzerine 7 katlı bina inşa ediliyor. Binanın inşa amacı üniversite çalışan bekar personel ve öğrencilerin barınmasını sağlamak. Peki ne olmuş? Bina Vakıf Merkezi olarak kullanılmış, vakıf şirketleri de bu binanın katlarını işgal etmiş.! Kira vermedikleri gibi, elektrik, su, ısınma, soğutma giderlerini de üniversite karşılamış.!

Vakfı denetleyen Vakıflar Müfettişi ikaz etmiş ve davetiye usulü ile 2017 yılı için 110 bin TL kira bedeli belirlemiş. Vakıf şirketi bu bedeli çok bulmuş, bedel 55 Bin TL’ye düşürülmüş. Bu bedel de vakıf şirketi tarafından çok görülmüş kira bedeli 30 Bin TL’ye düşürülmüş ve kiralama işlemi sonuçlandırılmış.

Değerli okuyucular;

Hayretler içinde okuduğunuz yukarıda yazılan bilgilerin tamamı belgelidir. Bu yazdıklarımın tamamı ‘yağma’ ve ‘talan’dır. Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı, kanunda açıkça yasaklanmasına rağmen üniversitesinin adını kullanmakta, sermayesinin %99,25’ine sahip olduğu …. A.Ş. ile bu şirketin %74,50’sine sahip olduğu Bilim Aktif Ltd. Şti. gelir getirici bütün taşınmazları ihale yolu ile kiralamakta ve bunların bir kısmını da yasal olmayan yöntemlerle alt kiracılara kiralayarak haksız kazançlar elde etmektedir. Vakıf Başkanı aynı zamanda Üniversite Rektörüdür. Vakfın merkezi ve vakfın iştiraki olan şirketler yine Kanunun açıkça yasaklamasına rağmen Üniversiteye ait binalarda faaliyet göstermekte ve 1990 yılından Kasım 2017 yılına kadar herhangi bir kira veya bedel ödemeden 480 m2 oturumlu 7 katlı binayı işgal etmektedir. Binanın elektrik ve su paraları da yıllardır üniversite tarafından ödenmiş ve herhangi bir tahsilat yapılmamıştır

Üniversite rektörü İmam hatip ve İlahiyat mezunu bir hocadır. Vakıf yetkilileri, vakıfa ait şirketlerin müdürlüğünü de yapmaktadır. Mesela Vakıf Saymanı aynı zamanda Vakıf şirketi olan Bilim Aktif Limited Şirketinin de müdürüdür.

5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair Kanun’un ‘’ Temel İlkeler’’ başlıklı 2.maddesinde

‘-Dernek ve vakıflar, kamu kurum ve kuruluşlarının ismini alamaz, bu kurum ve kuruluşların hizmet binaları ve müştemilatı içinde faaliyet gösteremez ve bu kuruluşlara ait araç ve gereci kullanamaz,

-Kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinden bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflara ödenek, yardım veya herhangi bir kaynak aktarılamaz,

-İhaleyi yapan kurum ve kuruluş bünyesinde bulunan veya bu kurum ve kuruluşlarla ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf ve dernekler ile bunların sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler, bu kurum ve kuruluşların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapacakları ihalelere katılamazlar denilmektedir.

Ceza bölümünde ise bu suçu işleyenler 3 ay ila 1 yıl arasında cezalandırılır, Ayrıca dernek ve vakıf yöneticileri hakkında görevden alma işlemi uygulanır denilmektedir.

İlk yazımda ve bu yazımın başında belirttiğim gibi Cumhurbaşkanı’nın ‘’Nasıl’’ serzenişine cevaplar sunmaya devam edeceğim.

Her yazı sonunda belirttiğim gibi yine bir umut ile Savcıların bu bilgi ve belgeleri ihbar kabul etmesini temenni edelim…

Murat Ağırel / Odatv.com

https://odatv.com/sayistay-cumhuriyet-universitesinin-utandiran-islerini-ortaya-cikardi-09011935.html
This entry was posted in YOLSUZLUKLAR, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *