TÜRK BÜYÜKLERİMİZİN “BİLİM” İLE İLGİLİ SÖZLERİ

guzide filiz tuzcu
20.12.2018

TÜRK BÜYÜKLERİMİZİN
“BİLİM” İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Antik Çağlardan – Osmanlı öncesine kadar Türk Büyüklerimiz, ilme – bilgiye ve hiç ayırım yapmaksızın erkek ve kız çocuklarını eğitmeye, onların ahlâk, ilim ve irfan (bilgi) sahibi olmalarına en üst seviyede değer vermişlerdir; keza Kuran’ın tebliğ etmiş olduğu İslâm Dini de bilime ve güzel ahlâk sahibi – bilgili insana büyük değer vermektedir…

Ünlü Türk Büyüğümüz Yusuf Has Hacib’in, yaklaşık bin küsur yıllık “Kutadgu Bilig; yani Mutluluk Veren Bilgi” adlı ünlü eserinden örnekler;

“Ey devletli hükümdar, FAZİLETİN (Erdemli/Ahlâklı Olmanın) bir adı da BİLGİ ve AKILDIR.”

“Bir kimse bilgiden nasibini almamışsa, ona diri demek / canlı demek doğru olmaz, sen onu ölü bil.”

“Bilgi insanı aydınlatan bir ışıktır. Akılsız ve bilgisiz bir insan yükselemez.”

“İnsan, bilgi ile büyür ve şöhret olur; böylece herkesten üstün olur ve dünyada her işi başarır.”

“Ey hükümdar, işi ehline, işe yarayana, bilgi sahibi olana, hareketi de doğru ve dürüst olana ver.”

“Bilgisiz insan boş bir kalıptan ibarettir; bilgili insanın yeri ise gökten daha yüksektir.”

“Türk Hükümdarları arasında adı meşhur ve ikbâli ayan – beyan olanı TONGA (en iri cins kaplan gibi güçlü ve yenilmez) ALPER idi; O, fazilete ve yüksek bilgiye sahip idi; O, halkın seçkiniydi, anlayışlı, güçlü ve yiğit bir adamdı.”

“İnsanın bunca zahmet çekmesi, hep boğazı ve sırtı içindir; mal toplar, biriktirir, yiyemez; öldükten sonra da bunların vebali altında kalır! Bu tür hayat hep bilgisiz insanların işidir, bilgisiz insanlar tam bir hayvan sürüsüdür.” [Yusuf Has Hacib yine hafif söylemiştir; Kuran’da Yüce Allah, “Öyle insanlar vardır ki, hayvanlardan aşağıdır” diye açıkça belirmiştir: Enfâl Sûresi – Âyet 22; “Allah katında canlıların en kötüsü akıllarını işletmeyen sağırlar ve dilsizlerdir.” Furkan Sûresi – Âyet 44; “Yoksa sen insanların çoğunun işittiklerini ve düşündüklerin mi sanıyorsun? Hayır, onlar hayvanlar gibidir, hatta yolca hayvanlardan daha aşağıdır.” A’râf Sûresi – Âyet 179; “Andolsun, cehennem için birçok cin ve insan yarattık ki, kalpleri var, fakat kalpleriyle anlamazlar, gözleri var, fakat gözleriyle görmezler, kulakları var, fakat kulaklarıyla işitmezler. İşte onlar, hayvanlar gibidir, hatta daha da sapıktır/kötüdürler ve işte gafiller onlardır!” ]

Ünlü Türk İslâm Âlimi Hacı Bektaş Veli Hz.’nin “hayat rehberi edinmemiz gereken uyarıları”:

“İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.”

“Kadınları okutunuz; kadını okumayan bir millet yükselemez.”

“Padişah huzurunda dahi olsanız, hakkı ve hakikati söylemekten korkmayınız.”

“Daima iyiyi, güzeli ve hakikati (mutlak gerçeği) öğrenebilmek için okuyunuz, okutunuz”.

“Padişah sizi, hoşlanmadığınız ve dininize uyamayan bir işe tayin ederse, kabul etmeyiniz.”

“Âlimlerin ve olgun insanların sohbeti, cahillerin ibadetinden daha faydalıdır.”

“İlim açıklıktır, doğruluktur: İlmi aziz tutan, hiçbir zaman zora düşmez.”

“İlim sahibi olmak için savaşınız, en yüce servet ilimdir.”

“Kendinizi gafletten – cehaletten kurtarınız.”

“İbadetin yeri başkadır, dünya işlerinin yeri başkadır.”

“İnsan suretinde olan herkes, İNSAN değildir: Birçokları şekilde insan, manâda hayvandır.”

“Sevgi, acıma – merhamet insanlık vasfı, hiddet ve şehvet ise hayvanlık vasfıdır.”

“Yetmiş yıllık ibadet, bir saatlik tefekküre – düşünmeye denk gelmiştir.”

Tabidir ki Büyük – Bilge Atatürk de, Kadim Türk Atalarının İzinden Giderek ” HAYATTA EN HAKİKİ YOL GÖSTERİCİ – REHBER, İLİMDİR” demiştir.

Ben de şu son derece önemli hususu eklemek isterim, ancak BİLİMİN ve GERÇEK BİLİM İNSANLARININ, hayatta yol gösterici vasfına sahip olabilmeleri için “tam anlamıyla özgür ve tam bağımsız” olmaları, olmazsa olmaz bir ön şarttır.

G. Filiz Tuzcu

This entry was posted in FELSEFE ve GÜZEL DEYİŞLER. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *