Küreselleşmeye karşı öfke nasıl birikti?

Bülent ESİNOĞLU
bulentesinoglu@gmail.com
9.12.2018

Küreselleşmeye karşı öfke nasıl birikti?

Fransa’da ilk işaretleri ortaya çıkan ÖFKE, küreselleşme ile gelen Borca Dayalı Para Yaratma Sistemi ile başladı. Bunun kibarlaştırılmış adı; yeni finans sistemi ya da monetarizmdir.Temel bileşeni sermayenin önündeki tüm engelleri kardırmaktır. Buna kuralsızlaştırma dediler.

Biraz daha açalım.

Ulus devletin yetkilerini elinden alma sistemi, özelleştirme ve sosyal hakların çalışanlardan alınmasıyla hız kazandı. Borca dayalı para yaratma ve faiz ile bu parayı çalışanlara satma, çalışanlarda kaynağa bağımlılık ve giderek biat kültürünü sağladı. Öte yandan da ÖFKE’yi biriktirdi.

Çok uluslu şirketlerin karlarını sürdürmesi ve artırması, çalışanların daha çok çalışmalarını, daha çok sıkıntıya katlanmalarını ve güvencesiz çalışmalarını gerektirdi.

Çalışanların içinde yaşadıkları düzen ve rejimi anlamaya ve düşünmeye gücü yetmiyordu. Çünkü çok uluslu şirketler, medyaları kanalıyla dayattığı kültür, toplumun hangi toplum mühendisliği ile afyonlanacağını, hangi eğlence kültürüne sahip olacağını da belirliyordu. Hala böyledir.

Sermayenin önündeki tüm sınırlamalar kalkınca, çalışanlara karşı her türlü kural ve kaide büyük sermayece belirlenir oldu. Özelleştirmelerle, halkın mallarının yağmalanması sonucu; ulus devletin çok uluslu şirketler karşısında gücü azaldı. Elbette sermayenin kuralsızlaşması yolsuzluğun çoğalmasına da sebep oldu.

Böyle düzenler ancak büyük sermaye diktası ile yönetilebilirdi. Ulus devletlerin başına ya totaliter liderler ya da büyük sermayenin kuklaları ile yürütülebilirdi. Bir sürü dikta ve kukla bu sebepten işbaşı yaptı.

Macron bu kuklalardan sadece birisidir.

Açıklamaya çalıştığım olgular çerçevesinde bakarsanız, Fransa’da Lise öğrencilerinin, Nazilerde olduğu gibi okul duvarına nasıl dizildiklerini anlayabilirsiniz.

Dünya’ya neo liberalizmin dayattığı “özgürlük sistemi” ya da McDonald sistemi böyle bir sistemdir.Tasarrufa değil de borca dayalı para yaratma ve çalışanları borç üzerinden baskı ile yönetme sisteminin en önemli sorunlarından birisi de; işsizliktir.

Yedek işçi deposu çalışanların daha düşük ücretle çalışmasını sağlama sistemidir. Onun için tekeller işsizlikle hiç uğramaz. Ama kaos veya devrim de buradan çıkar. Öfke buradan çıkar.

Daha her şeyin çok başındayız. Öfkenin yönetilmesi kolay değildir Fransa’daki ÖFKE’nin, tüm Avrupa’da, şu veya bu ölçüde var olduğuna inanıyorum. Mesele bu öfkenin halktan yana Doğru Liderlerle, doğru örgütlenmelerle yürütülmesidir.

9.12.2018,

This entry was posted in BÜLENT ESİNOĞLU YAZILARI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *